2021/69 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2021/69)

 1. Ekonomik İş Birliği Teşkilatı / İstanbul-Tahran-İslamabad Yük Treni Hakkında Bilgi;
 2. İDMİB B2B Portalı Hakkında Bilgi;
 3. Kazakistan Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
 4. Madagaskar Fuarları Hakkında Bilgi;
 5. Yemen Yaptırımlar Rejimi Hakkında Bilgi;
 6. Pakistan Uluslararası Helal Akreditasyon Konferansı-Fuarı (PAK IHACE 2021) Hakkında Bilgi;
 7. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Filipinler ve Vietnam Hakkında Bilgi;
 8. World Food Moscow 2021 Fuarı Milli Katılım Duyurusu Hakkında Bilgi;
 9. İhracatçı Firmalara Yönelik Incoterms 2020 Semineri Hakkında Bilgi;
 10. Kanada Montreal Liman İdaresi Tarafından Yapılan Bildirim Hakkında Bilgi;
 11. Filipinler Duyurusu Hakkında Bilgi;
 12. MACFRUT 2021 Uluslararası Meyve-Sebze Fuarı/İTALYA Hakkında Bilgi;

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

            EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI / İSTANBUL-TAHRAN-İSLAMABAD YÜK TRENİ HAKKINDA BİLGİ;

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Sekreteryasının organizasyonunda video konferans yoluyla gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu ve Koordinasyon Toplantıları neticesinde, İstanbul-Tahran-İslamabad (ITI) Yük Treni'nin hizmete sokulması konusunda T.C. Devlet Demiryolları, İran Demiryolları ve Pakistan Demiryolları arasında mutabakata varıldığı, görüşmeler neticesinde, rekabetçi ve cazip bir taşıma tarifesi oluşturularak, taşıma organizasyonunun sağlanması için her ülkenin aşağıda isim ve iletişim bilgileri bildirilen ulusal forwarder şirketini tespit ettiği ifade edilmektedir.
 

Anılan yazıda devamla, trenin Türkiye-İran-Pakistan parkurunda işletilecek olduğu, trenle konteyner ve konvansiyonel yüklerin taşınabileceği, yüklerin, hat farklılığından dolayı Zahedan'da (İran) aktarmaya tabi tutulacağı belirtilmektedir.

Bununla birlikte İstanbul-Tahran-Pakistan Yük Treni'ne, Türkiye ve Pakistan'da farklı noktalardan yük verilmesinin mümkün olduğu, Türkiye (Köseköy) (1850 km) - İran (2603 km) – Pakistan (İslamabad) (1990 km) arasındaki toplam taşıma süresinin 14 gün olarak planlandığı bildirilmektedir.

Ulusal Forwarder Şirketleri:

Türkiye: MFA Lojistik A.Ş. (Tel: +90 531 779 29 90, +90 312 557 56 81, info@mfalojistik.com)

İran: Rassan Rail Pars (Tel: +98 912 140 27 00)

Pakistan: Haroon Brothers & Co. (Tel: +92 332 94 66 135)

2

            İDMİB B2B PORTALI HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda, Genel Sekreterlikleri bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İDMİB), 2020 yılında yaşanan mezkûr salgın sürecinin sektörümüz üzerindeki etkilerini azaltmak ve daha güçlü adımlarla ihracat hedefine ulaşmak üzere üretmeye ve çalışmaya devam ettiği ifade edilmektedir.
 

Bu kapsamda, yurt dışındaki alıcılar ile yerli üreticileri bir araya getirerek iş bağlantıları kurmalarını sağlamak, böylelikle deri ve deri mamulleri sektörünün global pazardaki rekabet gücünü yükselterek dünya pazarından daha büyük pay almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen https://www.turkishleather.com/ B2B portalı 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayına başlamış bulunmaktadır.

İDMİB Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla birlikte, daha önce ilan edilen koşullara ilave olarak, deri ve deri mamulleri sektöründe faaliyet gösteren, 2019 veya 2020 yıllarında 500.000 ABD doları ihracat hacmini aşmış firmaların da platformlarına kabul süreci başlamış olduğu ifade edilmiş olup, firmalar talep etmeleri halinde 30 Mart 2021 tarihine kadar kayit@turkishleather.com  e-posta adresini kullanarak kayıt talebi gönderebilirler.

3

KAZAKİSTAN FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Kazakistan Makine Üreticileri 9. Forumu'nun 22-23 Eylül 2021 tarihinde Nur-Sultan'da düzenleneceği, Forum çerçevesinde ayrıca 22-24 Eylül tarihlerinde 1. Uluslararası Makine Mühendisliği ve Metal İşçiliği Özel Sergisi "Kazakistan Makine Fuarı 2021" etkinliğinin gerçekleştirileceği, önde gelen Kazakistanlı ve yabancı makine üreticilerinin ürünlerinin yer alacağı serginin potansiyel ortaklarla işletmeler arası (B2B) görüşmelere fırsat tanıyacağı kaydedilmekte, ülkemizden ilgi duyacak kuruluşlar söz konusu forum ve sergiye davet edilmektedir.
 

Fuar “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar  Listeleri”nde (https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2021-yilinda-destek-kapsamina-alinan-yurt-disi-fuarlar)  yer almamakta olup, söz konusu fuara katılım sağlayacak firmalarımızın 2017/4 Sayılı Karar kapsamındaki desteklerden faydalanabilmeleri için, fuar başlangıç tarihinden en geç 1 (bir) ay önce Destek Yönetim Sitemi (DYS) üzerinden T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Destek Yönetim Sistemi ve destek listesine fuar ekleme talebine ilişkin detaylı bilgi için Genel Sekreterliğimize müracaat edilmesi gerekmektedir.         

4

MADAGASKAR FUARLARI   HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığının yazısına atfen; Türkiye İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda, Antananarivo Ticaret Müşavirliğimizden alınan ve Madagaskar'da 2021 yılında düzenlenmesi planlanan fuarlara ilişkin bilgiler ekte iletilmektedir.

EK: Madagaskar Fuarları (1 Sayfa)

5

YEMEN YAPTIRIMLAR REJİMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2564 (2021) sayılı kararı ile Yemen'e yaptırımlar rejiminin 28 Şubat 2022'ye kadar yenilendiği ve Yemen Uzmanlar Paneli'nin görev süresinin 28 Mart 2022'ye kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Yaptırımlara tabi şahıslar listesinin güncel haline erişim sağlanabilecek bağlantı adresi aşağıda sunulmuştur:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries

6

            PAKİSTAN ULUSLARARASI HELAL AKREDİTASYON KONFERANSI-FUARI (PAK IHACE 2021) HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Helal Akreditasyon Kurumundan alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçıları Meclisinden gelen yazıda, büyük bir Müslüman nüfusu bünyesinde barındıran, helal kalite altyapısının geliştirilmesine ve dünya helal pazarında Müslüman ülkelerin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarda Türkiye'nin önemli bir partneri konumunda bulunan Pakistan'ın Milli Akreditasyon Konseyi (PNAC) ile Helal Akreditasyon Kurumu arasında 14 Şubat 2020 tarihinde helal alanında iş birliğine ilişkin Mutabakat Zaptı imzalandığı belirtilmiştir. Yazıda devamla, söz konusu iş birliği faaliyetleri kapsamında PNAC yetkililerinden alınan bir yazı marifetiyle, PNAC ve İslam İşbirliği Teşkilatı Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Daimi Komitesi (OIC-COMSTECH) koordinasyonunda düzenlenecek olan I. Pakistan Uluslararası Helal Akreditasyon Konferansı & Fuarı'nın 26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

"Uluslararası Ticarete Açılan Kapı" başlığıyla tertip edilen organizasyonun geniş katılımcı portföyüyle helal sektöründe yer alan paydaşların etkileşimine olanak sağlaması beklenmektedir. Bu çerçevede, etkinliğin Türkiye'deki iş dünyasını ve ihracatçıları temsil eden kuruluşlara iletilmesinde fayda görülmekte olup organizasyona dair detayları içeren tanıtıcı dokümanlar ekte yer almaktadır.

Ek: Pak-IHACE 2021 (2 sayfa)

7

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER-FİLİPİNLER VE VİETNAM HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,  Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 23 Mart 2021 Salı günü 10.30-12.00 saatleri arasında Filipinler'de görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 25 Mart 2021 Perşembe günü 10.30-12.00 saatleri arasında Vietnam'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek:

1- Filipinler Sohbet Toplantısı

2- Vietnam Sohbet Toplantısı

8

            WORLD FOOD MOSCOW 2021 FUARI MİLLİ KATILIM DUYURUSU   HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda, 21-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Moskova/Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan “World Food Moscow 2021” fuarının “Yaş Meyve Sebze Sektörüne” yönelik Türkiye milli katılımı 9. kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektir. Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 31.03.2021 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Online Başvuru Formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGZTRwDQK2auOJTk3l0Pxqp_oEFSAt2ZpMHNoGQg2a9JpB7Q/viewform

Katılım Bedeli: Tahmini 856 €/m2 (nakliyesiz)

Katılım bedeline;

 • Yer kirası,
 • Özel stant konstrüksiyonu,
 • Stand genel ve günlük temizlik hizmeti,
 • Kataloğa giriş bedeli,
 • Elektrik ve internet bağlantısı,
 • Genel Sekreterliğimizce hazırlanan firma broşüründe yer alma
 • Stantlara ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez) hizmetleri dahildir.

Yaş meyve sebze ürünlerinin yer aldığı hall'de milli katılım sağlanacak olan fuara, 2019 yılında 65 ülkeden 1.764 firma katılmış ve fuar 92 ülkeden 30.768 ziyaretçi tarafından ziyaret edilmiştir. 2020 yılında ise fuar pandemi koşullarına rağmen düzenlenmiş olup fuara, 10 ülkeden 377 firma katılım sağlamış ve 49 ülkeden 12.799 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

“2017/4 sayılı Karar” çerçevesinde hedef ülkelere gerçekleştirilen faaliyetler %70'ine kadar desteklenirken, 30.01.2021 tarihli yayınlanan Resmi Gazete'nin 3463 sayılı karar kapsamında hedef ülkelere gerçekleştirilen faaliyetlerin %75'ine kadar destekleneceği bildirilmiştir. Bu kapsamda, Hedef Ülkeler listesinde yer alan Rusya Federasyonu'nda gerçekleşecek söz konusu fuarın, Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılım bedelinin yaklaşık %75'i desteklenecek olup, firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 140.000 Türk Lirası'na kadar desteklenecektir.

Ek: Katılım Şartları (2 sayfa)

 

 

9

            İHRACATÇI FİRMALARA YÖNELİK INCOTERMS 2020 SEMİNERİ    HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, bilindiği üzere uluslararası ticaret kapsamında ihracatçılarımızın finansman, gümrük işlemleri gibi konularda bilgilendirilmesi konusunda Meclisleri tarafından çok yönlü çalışmalar yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Meclisleri ile Türk Ekonomi Bankası işbirliği çerçevesinde “INCOTERMS 2020 Çerçevesinde Uluslararası Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri” konulu seminer düzenlenmesi öngörülmektedir.

Türk Ekonomi Bankası yetkililerinin katılımlarında 30 Mart 2021 Salı günü 14:00- 16:30 saatleri arasında online platformlar üzerinden düzenlenmesi planlanan seminer programı ekte yer almaktadır. Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, https://delegations.tim.org.tr/form-kayit/incoterms-2020  linki üzerinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Ek: Program (1 sayfa)

10

            KANADA MONTREAL LİMAN İDARESİ TARAFINDAN YAPILAN BİLDİRİM   HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Ottava Ticaret Müşavirliğinden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıya atıfla, Kanada'nın ikinci büyük limanı Montreal Limanı'nda görev yapan 1.125 işçinin 9-21 Ağustos 2020 tarihlerinde greve gitmiş olduğu ve bu nedenle limandaki yükleme, aktarma ve elleçleme işlemlerinde gecikmeler yaşanmıştı. Kanada'nın doğusunda yer alan eyaletlerin dış ticaret işlemlerini olumsuz etkileyen söz konusu grevin sona erdirilmesi konusunda Kanada Kamu İşçileri Sendikası ile Denizcilik İşverenleri Birliği (MEA) arasındaki görüşmeler neticesinde grevin 21 Ağustos 2020 itibariyle son bulmuş ve 23 Ağustos 2020 itibariyle normal çalışma düzenine geçilmiş olduğu, MEA ile Montreal Limanı'nda görev yapan 1.125 liman işçisini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Birliği (CUPE) adlı sendika arasındaki müzakerelerin takip eden 7 ay boyunca devam edeceği ve bu süreçte anlaşma sağlanmazsa, işçilerin yeniden greve gidebilecekleri ifade edilmiştir.
 

Yazıda devamla, Montreal Limanı üzerinden Kanada ile ticaret yapan firmaların anılan Limandaki iş ve işlemlerdeki olası gecikmeleri dikkate almasında fayda olduğu düşünülmektedir.

Ek: Ottava Ticaret Müşavirliğinden Gelen Yazı ( 3 Sayfa)

11

            FİLİPİNLER DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Filipinler Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Filipinler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yatırım Kurulu ve Avrupa'daki Filipin Ticaret Yatırım merkezleri tarafından 23 Mart 2021 Salı günü 12.00-13.30 saatleri arasında “Make it Happen in the Philippines: “A Forum on the Philippines' Role in Your Global Business” organizasyonunun Zoom üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
 

Yazının devamında, amacının Avrupa iş topluluğunun Filipinler'deki mevcut gelişmelerden haberdar edilmesi ve kilit sektörlerdeki yatırım fırsatlarına teşvik etmek olduğu belirtilen Forumun açılış konuşmasını Filipinler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ramon M. Lopez'in gerçekleştireceği, Yatırım Kurulu Genel Müdürü Dr. Ceferino M. Rodolfo'nun yabancı yatırımcılar için iş fırsatları hakkında konuşma yapacağı, Hükümet ve yüksek teknolojili üretim ve bilişim endüstrilerinden özel sektör yetkililerinin olduğu bir panel düzenleneceği belirtilmekte olup, ilgilenen firmalarımızın https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zAicDpfvT0iLyEffEwIkWg üzerinden kayıt yaptırması gerektiği ifade edilmektedir.

Yukarıda bahsedilen etkinlik hakkında ankarape@gmail.com e-posta adresinden veya Filipinler Ticaret Ataşesi Mr. Froilan Pamintuan (e-posta: paris@dti.gov.ph)  detaylı bilgi alınabilmektedir.

12

           MACFRUT 2021 ULUSLARARASI MEYVE-SEBZE FUARI/İTALYA HAKKINDA BİLGİ;

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türkiye'nin İtalya Büyükelçiliği Tarım Müşavirliği'nden alınan bir e-posta iletisinde 37. MACFRUT Meyve-Sebze Fuarı'nın 7-9 Eylül 2021 tarihlerinde, İtalya'nın Rimini kentinde gerçekleştirileceği, fuarla ilgili ayrıntılı bilgiye www.macfrut.com linkinden ulaşılabileceğinin bildirildiği ifade edilmektedir.