2021/53 Irak İthalat Kısıtlaması Hk

Sayın Üyemiz,


T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Bilindiği üzere, 29/10/2020 tarihinde Irak Tarım Bakanlığı tarafından Irak'ın yerel üretiminin yeterli olması nedeni ile 24 tarım ürününün, 11/01/2021 tarihi itibarıyla da yerel üreticileri korumak amacıyla “parçalanmış kanatlı eti” ürününün ithalatı yasaklanmıştır.


Bu çerçevede, Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir diğer yazıda; 25/02/2021 tarihinde Irak Tarım Bakanlığı internet sitesinden yapılan duyuruya atıfla, “karpuz” ve “kavun” ithalatında uygulanan ithalat yasağının kaldırıldığı, buna karşılık yerel üretimin yeterli seviyede olması nedeniyle “soğan” ithalatının 23/02/2021 tarihi itibarıyla yasaklandığı, daha önce “soğan” ürünü için ithalat lisansı alan tüccarlara ürünün Irak'a sevkiyatını tamamlamaları için gümrüklerde 10 gün (23/02/2021 itibariyle) süreyle muafiyet tanınacağı ifade edilmekte olup, Irak'a ithalatı halihazırda yasak olan tarım ürünlerinin yer aldığı güncellenmiş listenin gayri resmi tercümesi ekte sunulmaktadır.


Aynı yazıda devamla, IKBY tarafının ise tarım ürünleri ithalatında bölgesel üretim şartlarını dikkate alınarak farklı ürünlerde ithalat yasağı uygulamasında bulunabildiğine de vurgu yapılmaktadır.


Bilgilerine rica ederim.

 

Ek: Yasaklı Tarım Ürünleri Listesi