2021/36 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hk

Sayın Üyemiz,
18/02/2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar kapsamında; Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23. maddesi gereğince karar verilmiştir. 3556 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 19 Şubat 2021 tarih ve 31400 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu Karar'a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210219-1.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.


Bilgilerine rica ederim