2021/323 Moldova'ya Nar İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz;

Kişinev Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda,  Moldova Ulusal Gıda Sağlığı Ajansı (ANSA)'nın resmi internet sitesinde, sınır denetim noktalarında yapılan denetimlerde, izin verilen azami pestisit kalıntı limitlerini aşan ve "Acetamiprid" maddesini içeren Türk menşeli nar partilerinin tespit edildiği, bu çerçevede uygunsuz narların ithalatından sorumlu işletmelere mevzuata uygun olmayan gıda ürünlerinin piyasaya arzının ihlali ve yasaklanmasına ilişkin tutanak düzenlenerek bahse konu ürünlerin imha edildiğinin duyurulduğu ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, halk sağlığını korumak ve ithal edilen sevkiyatın güvenliğini doğrulamak için, ANSA tarafından Türkiye'den gelen tüm nar sevkiyatlarında izin verilen maksimum pestisit kalıntısı limitlerine uygunluğu teyit etmek için sınır kontrol noktalarında numune alma yoluyla denetimlerin yoğunlaştırılmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, tüm firmalarımızın Moldova'ya ihracat işlemlerinde karantina zararlarından ari ürün gönderilmesi ve paketleme tesislerinde azami özenin gösterilmesi hususunda,

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.