2021/32 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2021/32)

 

  1. Cezayir'İn Uyguladığı İlave Gümrük Vergileri Hakkında Bilgi;
  2. 2573 Sayılı Karar - E-Ticaret Hakkında Bilgi;
  3. Posıdonıa 2022 Fuarı Ön Duyuru Hakkında Bilgi;
  4. Utıkad Mesleki Eğitim Seminerleri Hakkında Bilgi;
  5. The Food E Show – 2021 Sanal Fuarı Hakkında Bilgi;
  6. Fuar Duyurusu (Ürdün) Hakkında Bilgi;
  7. İDMİB B2B Portalının Açılması Hakkında Bilgi;
  8. Slovenya Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Hakkında Bilgi;
  9. Litvanya Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

CEZAYİR İN UYGULADIĞI İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda Cezayir Ticaret Müşavirliği'nden gelen bir e-posta mesajına atıfla, Cezayir Ticaret Bakanlığı'nın 21 Nisan 2019 tarihli ve 26 Sayılı Cezayir Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Kararı ile toplam 992 alt tarife pozisyonunda %30, %40, %60, %70, %100 ve %120 oranlarında geçici ek korunma gümrük vergisi adıyla getirilen (D.A.P.S-Droit Additionnel Provisoire de Sauvegarde) ilave gümrük vergisi uygulamasının devam ettiğinden bahisle, söz konusu gümrük vergilerine ilişkin tüm listeye aşağıdaki adresten ulaşılabileceği belirtilmektedir.

https://douane.gov.dz/IMG/pdf/arrete_du_2_chaabane_1440_correspondant_au_8_avril_2019_modifiant_l_arrete_26_janvier_2019.pdf

Ayrıca, ilave gümrük vergilerinin uygulandığı tarife fasılları, bu fasıllar altında ilave gümrük vergisi uygulanan 10'lu bazda alt tarife pozisyonu sayısı ve uygulanan ilave gümrük vergisi oranlarına dair Cezayir Ticaret Müşavirliği'nden iletilen liste ekte yer almaktadır.

EK: Cezayir'in Uyguladığı İlave Gümrük Vergileri (2 Sayfa)

2

2573 SAYILI KARAR - E-TİCARET  HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Bilindiği üzere, 2573 sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar'a göre destek başvurusu yapılacak e-ticaret sitelerinin onay süreci Bakanlığımızca yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca onay verilen e-ticaret siteleri listesi güncellemiş olup; söz konusu listenin güncel hali Bakanlığımızın internet  sitesinde https://bit.ly/2OxVuMf  yayımlanmıştır.

Ek: Onay Verilen Siteler Listesi 2021 (1 sayfa)

3

POSIDONIA 2022 FUARI ÖN DUYURU HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçılar Birliğinden alınan yazıda; Atina / Yunanistan'da 06-10 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan POSIDONIA 2022 Uluslararası Gemicilik Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğince 4. kez organize edilmesi planlanmaktadır.

2022 yılında 26.sı düzenlenecek olan fuar, 2018 yılında, 110 farklı ülkeden 23.527 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Dünyanın önde gelen gemi yapımı ve denizcilik fuarlarından biri olarak görülen fuarı, makine aksamı üreticilerinden tedarikçilere, armatörlerden finans uzmanlarına kadar gemicilik ve açık deniz piyasasıyla ilgilenen çok çeşitli ziyaretçi kitlesinin izlemesi beklenmektedir.

Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere fuara başvuruda bulunmayı planlayan firmaların en geç 26 Şubat 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 0212 454 05 01-02 numaralı fakslarına veya gemi@iib.org.tr e-posta adresine iletmeleri hususunu bilgilerine rica ederim.

EK: POSIDONIA 2022 Fuarı Ön Başvuru Formu (1 Sayfa)

4

UTIKAD MESLEKİ EGİTİM SEMİNERLERİ   HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; UTİKAD tarafından iletilen bir yazıda, derneklerince yürütülen eğitim faaliyetlerinin 2021 yılı içerisinde zengin içerikleri ile lojistik sektörünün hizmetine sunulmaya devam ettiği, Satın alma ve Sözleşme Yönetimi, Konşimento Eğitimi, Lojistik Sektöründe Etkin Satış ve Satış Teknikleri, Lojistik İşletmeleri İçin Sigorta Eğitimi, Lojistik İşletmeleri İçin Maliyet Yönetimi Eğitimi, Lojistik İşletmeleri İçin Gümrükleme Eğitimi, Depo Yönetimi Eğitimi, Dış Ticaret Eğitimi, Lojistikte Sözleşme Hukuku, Lojistikte Taşıma Hukuku alanlarında seminerler düzenlendiği ifade edilmektedir.

Eğitimlerin pandemi koşulları çerçevesinde Zoom platformu üzerinden yapılmakta olduğu, eğitim sonunda katılımcılara e-sertifika gönderildiği, gerçekleştirilen sunumların paylaşıldığı bildirilmekte olup eğitim içeriklerine ve eğitmen bilgilerine ilişkin detayların https://www.utikad.org.tr/Lojistik-Mesleki-Egitim adresi üzerinden, eğitim tarihleri ise https://www.utikad.org.tr/Lojistik-Egitim-Takvimi adresi üzerinden takip edilebilmektedir.

EK: 1 Sayfa (UTİKAD Mesleki Eğitim Seminerleri ve Kurum İçi Eğitimler Bilgi Notu)

5

            THE FOOD E SHOW – 2021 SANAL FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; Fas merkezli fuar firmasından taraflarına ulaşan e-postada 9-12 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek The Food eShow sanal fuarının bilgileri ektedir.

Ek: The Food E Show – 2021 Sanal Fuarı Bilgileri

6

FUAR DUYURUSU (ÜRDÜN) HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; Gıda ve gıda teknolojileri sektörlerine yönelik International Food and Technology Expo (INFTEXPO 2021) fuarı 1- 4 Temmuz 2021 tarihlerinde Amman/Ürdün'de düzenlenecektir.

Ek:

1- Broşür İngilizce

2- Yerleşim Planı

7

İDMİB B2B PORTALININ AÇILMASI HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliğinden gelen yazıda; İlgi yazımız dahilinde bildirildiği üzere, Genel Sekreterliğimiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 2020 yılında yaşanan mezkûr salgın sürecinin sektörümüz üzerindeki etkilerini azaltmak ve daha güçlü adımlarla ihracat hedefine ulaşmak üzere üretmeye ve çalışmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda, yurt dışındaki alıcılar ile yerli üreticilerimizi bir araya getirerek iş bağlantıları kurmalarını sağlamak, böylelikle deri ve deri mamulleri sektörümüzün global pazardaki rekabet gücünü yükselterek dünya pazarından daha büyük pay almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen www.turkishleather.com B2B portalı 25 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayına başlamış bulunmaktadır.

İDMİB Yönetim Kurulunca alınan son kararla birlikte, daha önce ilan edilen koşullara ilave olarak, deri ve deri mamulleri sektöründe faaliyet gösteren ve son iki yıl içerisinde fiziksel olarak yurtdışında uluslararası fuarlara katılan firmalar (Milli Katılım organizasyonu ve/veya bireysel) da talep etmeleri halinde 1 Mart 2021 tarihine kadar kayit@turkishleather.com e-posta adresini kullanarak kayıt talebi gönderebilirler.

8

            SLOVENYA TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığının yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen bir yazıda; Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 18 Şubat 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Slovenya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
 

Ek: Slovenya Sohbet Toplantısı

9

            LİTVANYA TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığının yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen bir yazıda; Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 16 Şubat 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Litvanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
 

Ek: Litvanya Sohbet Toplantısı