2021/314 AB'ye YMS İhracatı Kontrol Sıklıkları Hk.

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, 3 Kasım 2021 tarihli ve L 387 sayılı Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte iletilen 2021/1900 sayılı AB Komisyonu Uygulama Tüzüğü ile bazı üçüncü ülkelerden muhtelif ürünlerin AB'ye girişinde resmi kontroller ve acil önlemlerin geçici olarak artırılmasına ilişkin 1793/2019 sayılı Uygulama Tüzüğünde değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda ülkemizden AB'ye gönderilen ürünlere ilişkin olarak özetle,

1793/2019/AB Sayılı Tüzüğün Ek I'ine ülkemiz menşeli limonlar eklenerek pestisit kontrol sıklıkları %20 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Ek I'de yer alan aşağıdaki ülkemiz menşeli ürünlerde pestisit kontrol sıklıkları değiştirilmiştir:

- %10 kontrol sıklığına tabi tatlı biberler ile tatlı olmayan biberlerde kontrol sıklığı %20'ye yükseltilmiştir,

-%5 kontrol sıklığına tabi mandalina ve benzeri narenciye melezlerinde kontrol sıklığı %20'ye yükseltilmiştir,

-%10 kontrol sıklığına tabi portakallarda kontrol sıklığı %20'ye yükseltilmiştir,

Diğer taraftan, söz konusu Tüzüğün Ek II'sinde yer alan ülkemiz menşeli asma yaprağında pestisit kontrol sıklığı %20'den %50'ye yükseltilmiştir.

Söz konusu Tüzük, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlandığı tarihi takip eden yirminci gün yürürlüğe girecektir.

Bilgilerine önemle rica ederim.

Ek: 2021/1900 Komisyon Uygulama Tüzüğü