2021/30 Cezayir'in Uyguladığı İlave Gümrük Vergileri Hk.

Sayın Üyemiz,

Cezayir Ticaret Müşavirliği'nin e-posta mesajına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığından gelen bir yazıda, Cezayir Ticaret Bakanlığı'nın 21 Nisan 2109 tarihli ve 26 Sayılı Cezayir Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Kararı ile toplam 992 alt tarife pozisyonunda %30, %40, %60, %70, %100 ve %120 oranlarında geçici ek korunma gümrük vergisi adıyla getirilen (D.A.P.S-Droit Additionnel Provisoire de Sauvegarde) ilave gümrük vergisi uygulamasının devam ettiğinden bahisle, söz konusu gümrük vergilerine ilişkin tüm listeye aşağıdaki adresten ulaşılabileceği belirtilmektedir.

https://douane.gov.dz/IMG/pdf/arrete_du_2_chaabane_1440_correspondant_au_8_avril_2019_modifiant_l_arrete_26_janvier_2019.pdf

Ayrıca, ilave gümrük vergilerinin uygulandığı tarife fasılları, bu fasıllar altında ilave gümrük vergisi uygulanan 10'lu bazda alt tarife pozisyonu sayısı ve uygulanan ilave gümrük vergisi oranlarına dair Cezayir Ticaret Müşavirliği'nden iletilen liste de ekte yer almaktadır.

EK: Cezayir'in Uyguladığı İlave Gümrük Vergileri (2 Sayfa)