2021/27 Genel Sirküler

Sayın Üyemiz;

  1. Helal Teknik Eğitimleri Hakkında Bilgi;
  2. Prodexpo 2021 Fuarı İhbir Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;
  3. Neva 2021 Fuarı Ön Duyuru Hakkında Bilgi;
  4. Kırgızistan Etkinlikler Hakkında Bilgi;
  5. Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi Ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler Hakkında Bilgi;
  6. Filipinler'e Kanatlı Eti İhracatı Hakkında Bilgi;
  7. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Peru Ve Ekvator Hakkında Bilgi;
  8. İhracata Yönelik Devlet Desteklerine İlave Destek Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararları Hakkında Bilgi;
  9. Avustralya'ya Tarım Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

HELAL TEKNİK EĞİTİMLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda; Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından iletilen bir yazıda, görevleri arasında helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmenin yanı sıra helal belgelendirme özelinde sektör paydaşlarına ve profesyonellere yönelik eğitimler düzenlenmesinin de yer aldığı belirtilmekte olup bu kapsamda, başvuru formları ilişikte yer alan ve detayları resmi internet sitesinde (www.hak.gov.tr) bulunan eğitimler aşağıda yer almaktadır.

 17-18 Şubat 2021 tarihleri arasında "Helal Gıda Standardı Temel Eğitimi”nin düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim 2 gün süre ile MICROSOFT TEAMS® uygulaması üzerinden canlı çevrim içi (online) katılım şeklinde tasarlanmış olup 20 kişilik kontenjan kapsamında katılım ücreti 200 ₺/kişi'dir.

Bahse konu temel eğitim; Dünyadaki helal belgelendirmenin tarihçesi ile akreditasyon kurumlarının ve belgelendirme kuruluşlarının faaliyet süreçleri, OIC/SMIIC 1: 2019 “Helal Gıda İçin Genel Gereklilikler” standardı, helal belgeli ürün ve hizmetlerin uluslararası ticareti, çeşitli ülkelerdeki helal belgelendirmeye ilişkin teknik düzenlemeleri kapsamaktadır.

 22-25 Şubat 2021 tarihleri arasında "Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarında (Belgelendirme Kuruluşları) Çalışan/Çalışacak Kişilere Yönelik Helal Standartları ve Kurum

İşleyişine İlişkin Teknik Eğitim" verilmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim 4 gün süre ile

MICROSOFT TEAMS® uygulaması üzerinden canlı çevrim içi (online) katılım şeklinde tasarlanmış olup 20 kişilik kontenjan kapsamında katılım ücreti 1.000 ₺/kişi'dir.

Bahse konu teknik eğitim; İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayımlanan “OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda İçin Genel Gereklilikler” ve “OIC/SMIIC 2:2019 Uygunluk Değerlendirmesi - Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Gereklilikler” standartları ile söz konusu standartlarda atıfta bulunulan ISO standartlarının ilgili maddeleri başta olmak üzere diğer teknik metinlerin yanı sıra Helal Akreditasyon Kurumunun akreditasyon süreçlerini içermektedir.

Ek: Eğitim Başvuru Formu (1 Sayfa)

2

PRODEXPO 2021 FUARI İHBİR MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU  HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçılar Birliğinden alınan yazıda; 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında, Moskova / Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan Prodexpo 2021 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonu Birliğimizce gerçekleştirilecektir.

Prodexpo fuarı bu sene 28. kez düzenlenecek olup söz konusu fuarda bisküvi, çikolata ve şekerli mamuller, et ve et mamulleri ile şarküteri ürünleri, kümes hayvanları mamulleri, hububat bakliyat mamulleri, unlu mamuller ve pastacılık ürünleri, su ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünleri, süt ve süt ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünleri, süt ve süt ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay, kahve, soslar ve baharatlar sergilenecektir.

2020 yılında 100.000 m2'lik sergi alanında, 73 farklı ülkeden 2.660 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı, 68.000 kişi ziyaret etmiştir. Bununla birlikte bahsi geçen fuar, Rusya ve Doğu Avrupa'nın da en büyük fuar organizasyonudur. Bu sebeple Rusya gıda sanayisini yönlendirme kabiliyetine sahiptir. Fuar Moskova Hükümeti ile Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası himayesinde, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilmektedir.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerinizin, ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 12 Şubat 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

3

NEVA 2021 FUARI ÖN DUYURU HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçılar Birliğinden alınan yazıda; St. Petersburg / Rusya Federasyonu'nda 21- 24 Eylül 2021 tarihleri arasında 16.kez düzenlenecek olan "NEVA 2021, Rusya Uluslararası Denizcilik Fuarı ve Konferansları” na, Türkiye Milli katılım iştirakinin T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda 4.kez gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların, ekte yer alan "Ön Başvuru Formu” nu doldurup imzalayarak, 26 Şubat 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0 (212) 454 05 01-02 numaralarına fakslamaları veya gemi@iib.org.tr adresine e-posta göndermeleri hususu bilgilerine sunulur.

Ek: NEVA 2021 Fuarı Ön Başvuru Formu (1 Sayfa)

4

KIRGIZİSTAN ETKİNLİKLER  HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; Kırgızistan Büyükelçiliğinden alınan bir e-postada, Kırgızistan'da 2021 yılı içerisinde planlanan turizm,kültür,spor,fuar ve diğer toplu etkinlikler olduğu belirtilmektedir.

Etkinliklere katılmak isteyen firmaların Mederbek Kanybek Uulu (+90 312 491 35 07 / +4) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

5

KAĞITSIZ İHRACAT UYGULAMASI-MAVİ VE YEŞİL HATTA İŞLEM GÖREN BEYANNAMELER HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; Bilindiği üzere, İhracatta Kağıtsız Gümrük İşlemleri kapsamında Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmemekte, kağıt ortamında düzenlenen beyanname eki belgeler taranarak BİLGE Sisteminde beyan edilmektedir.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, BİLGE Sisteminde, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belgenin beyan edildiği ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmediği, söz konusu düzenlemenin bloke kaldırma işlemi olmadan doğrudan "çıkabilir" statüye gelen mavi ve yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin beyannamelerinde de uygulanabilmesini teminen BİLGE Sisteminde düzenleme yapıldığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, bu çerçevede onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ve yetkilendirilmiş yükümlülerce tescil edilerek yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde,

 "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş olması halinde beyannamenin doğrudan "Çıkabilir" statüye değil teslim alınmış statüye getirilmesi,

 Teslim alınmış statüde kalan söz konusu beyannamelere taranarak belge yüklenebilmesinin sağlanması,

 Taranarak sisteme yüklenmesi gereken belgelerin tamamının sisteme yüklenmesini müteakip beyannamenin statüsünün "çıkabilir" statüye ilerletilmesi,

 Sonradan verileceği beyan edilen belgelerin beyannamenin "çıkabilir" statüye ilerledikten sonra da sisteme yüklenebilmesi, yönünde BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin pilot uygulamasının 22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirileceği ve uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtilmektedir.

 

6

FİLİPİNLER'E KANATLI ETİ IHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Manila Büyükelçiliğinden alınan yazıda, Malumları olduğu üzere, Filipinler'de 2017 yılında yürürlüğe giren 23 sayılı Yönetmelik (Executive Order) (EK-1) ile Filipinler tarafından ikili veya çok taraflı serbest ticaret anlaşması bulunmayan (MFN) ülkelerden ithal edilecek bazı tarım ve hayvancılık ürünleri (Çeşitli Tavuk Etleri ve Mekanize Edilmiş Tavuk Eti (MDM) de yer almaktadır) için 31 Aralık 2020 tarihine kadar gümrük vergilerinin %40 yerine %5 olarak uygulanması hususu uygun görülmüştü.

Bu defa, 15 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan 123 sayılı yeni Yönetmelik (Executive Order) (EK-2) ile söz konusu uygulamanın, 02.07 GTİP kodlu “01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)” ürünler için 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştır. Buna göre, Filipinler tarafından gerçekleştirilecek söz konusu ürünlerin ithalatında belirtilen tarihe kadar MFN ilkesine göre gümrük vergileri %5 olarak uygulanmaya devam edecektir. Hali hazırda, sektörde Filipinler yetkili makamlarına akredite ihracat izni olan 7 firmamız bulunmaktadır.

EKLER:

1- 23 Sayılı Yönetmelik-2017 (8 Sayfa)

2- 123 Sayılı Revize Yönetmelik-2020 (3 Sayfa)

 

7

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER - PERU VE EKVATOR HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 9 Şubat 2021 Salı günü 16.30-18.00 saatleri arasında Peru'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 11 Şubat 2021 Perşembe günü 16.30-18.00 saatleri arasında Ekvator'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve Ataşelerimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek:

1- Peru Sohbet Toplantısı

2- Ekvator Sohbet Toplantısı

 

8

            İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİNE İLAVE DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI HAKKINDA BİLGİ;

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” 30 Ocak 2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-19.pdf adresinden erişim sağlanabilen Karar ile otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların 2021 yılı için hedef ülke olarak belirlenen ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili'de katıldıkları yurt dışı fuarlar, iştirak ettikleri sektörel ticaret heyetleri, ticaret yapmak amacıyla açtıkları çeşitli birimlerin kira ödemesi ve tanıtım ile marka tescil giderlerine Ticaret Bakanlığınca sağlanmakta olan ilave destek oranları 5'er puan daha artırılacak.

Yurtdışı fuar destekleri belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden katılımcının hedef sektörlerde iştigal etmesi halinde desteğe esas tutar metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %75'ine çıkarıldı. Daha önce bu oran %70 olarak uygulanıyordu. Destek bu kararın yayımı tarihinden sonra başlayan fuarlara gerçekleştirilen katılımlara ilişkin başvurularda uygulanmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Sektörel ticaret heyeti programları desteği belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda 15 puan artırılacak. Destek bu kararın yayımı tarihinden sonra başlayan sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin başvurularda uygulanmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yurtdışı birim marka ve tanıtım desteği belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda 15 puan artırılacak.

TİM veya TOBB tarafından kurulan Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin destek oranı ise belirlenen hedef ülkelere hedef sektörlerde olması durumunda 20 puan artırılacak. Destek bu kararın yayımı tarihinden sonra yapılan ödemelere ilişkin başvurularda uygulanmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yurtdışı birim kira desteği 2/12/2016 tarihinden önce açılan yurtdışı birim kira harcamalarına ilişkin destek oranı sınai ve ticari şirketler için %60, ticari şirketler için %50 uygulanacak.

Bununla birlikte “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” da aynı tarih sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar ile Ticaret Bakanlığınca desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projelerinde KOBİ'lere ihracat odaklı daha geniş bir çalışma alanı sağlandı ve firmaların iştirak edilecek yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri sanal olarak yapıldığında da desteklerden faydalanabilmesinin önü açıldı.

İlgili Karar kapsamında "Sanal yurtdışı pazarlama faaliyeti" başlığı altında UR-GE projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim veya danışmanlık faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik olarak iş birliği kuruluşunca ve Bakanlık koordinasyonunda sanal yurt dışı pazarlama faaliyeti düzenlenebilecek.

Azami 10 sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin genelgede belirtilen giderler yüzde 75 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenecek.

Bakanlıkça verilen e-ticaret sitelerine toplu üyelik desteği kapsamında, iş birliği kuruluşlarınca e-ticaret sitesine ödemesi daha önce gerçekleştirilen ancak ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde destek ödeme müracaatı gerçekleştirilemeyen e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderlerine ilişkin destek müracaatları, 3 ay içerisinde yapılması halinde, değerlendirmeye alınacak.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara ise https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210130-18.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

9

AVUSTRALYA'YA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı' nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma kapsamında yaptığı 5 Ocak 2021 tarihli ve G/SPS/N/AUS/512 simgeli ekli SPS bildiriminde; 30 Mart 2021 tarihinden itibaren insan tüketimi ve ekim amacıyla ülkelerine ithal edilmek istenen aşağıdaki tohum türleri için bir ithalat izni şartı getireceği belirtilmektedir.

Anthriscus cerefolium (frenk maydanozu)

Apium graveolens (kereviz)

Foeniculum vulgare (rezene)

Pastinaca sativa (yaban havucu)

Petroselinum crispum (maydanoz)

SPS bildiriminde devamla, söz konusunu ürünlerin tüm sinonimleri ve alt türleri için de ithalat izni şartının geçerli olacağı, 30 Mart 2021'den önce Avustralya topraklarına gelen sevkiyatların ithalat izni olmadan girişlerine izin verileceği, 30 Mart 2021 tarihinde ve sonrasında ithalat izni olmayan sevkiyatların, ülkelerinden ihracata yönlendirileceği veya imha edileceği bildirilmektedir.

Ek: SPS Bildirimi (2 sayfa)