2021/249 Japonya'ya Portakal ve Mandalina İhracat Yasağının Kaldırılması Hk.

Sayın Üyemiz, 

Tokyo Ticaret Müşavirliği yazısına atfen, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; Malumları olduğu üzere 2010 yılında greyfurt, 2014 yılında limon yasağı önündeki engeller kaldırılmıştır. Ancak oldukça sert soğuk işlem şartı getirilmesi nedeniyle arzu edilen ihracat rakamlarına ulaşılamamıştır. 2017 yılında Japonya'nın 'International Plant Protection Convention'a (IPPC) taraf olmasından sonra, Müşavirliğimizce süreç dikkatle takip edilmiş, Akdeniz sineği zararlısına yönelik dezenfeksiyonu düzenleyen uluslararası kabul görmüş "ISPM-28 International Standards For Phytosanitary Measures (Phytosanitary treatments for regulated pests)" standartlarının greyfurt ve limon ürünlerimizde kullanımı Japon tarafıyla yapılan müzakereler sonucu kabul ettirilmiştir. Akabinde portakal ve mandalina için de ISPM-28 şartları ile Japonya'ya ihracat izni istenmiştir.

2020 Yazında görüştüğümüz Japon Tarım Bakanlığı (MAFF), korona pandemisi yüzünden kiraz için yerinde incelemeye gidilememesi sebebiyle, portakal ve mandalinaya yoğunlaşılması talebimizi olumlu karşılamış ve akabinde süreci başlatmıştır. Nitekim, MAFF'tan ahiren aldığımız yazıda, gerekli teknik ve usul çalışmaların tamamlanarak, Türk malı portakal ve mandalina ihracatındaki yasağın kaldırılmasına dair mevzuatın 31 Ağustos 2021 günü Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilmiştir. Bu bağlamda, ülkemizden Japonya'ya halihazırda yasağı kaldırılmış ve ihraç edilmekte olan greyfurt ve limon ihracatını düzenleyen protokol, portakal ve mandalina ürünlerimizi de kapsayacak şekilde tadil edilmiştir. Yapılan değişikliğe ait mevzuat karşılaştırma tablosu, Türkçe'ye çevrilerek ekte gönderilmektedir.

 

Ek1: Yayımlanan Yeni İhracat Protokolu Japonca
Ek2: İhracat Protokolu Türkçesi