2021/243 Sorumlu Denetçi Eğitimi Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden gelen yazıda; 2021/22 sayılı ”İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” hükümlerince sınıflandırılmış olan ihracatçı firmaların Sorumlu Denetçi istihdam etmekle yükümlü olduğu hatırlatılarak, bu kapsamda Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından 13-15 Ekim 2021 tarihlerinde İzmir'de 2021/21 sayılı “Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği” eklerinde yer alan tüm ürün gruplarını kapsayan Sorumlu Denetçi Eğitimi düzenleneceği ifade edilmekte ve eğitime ilişkin duyurunun “Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi” üzerinden yapıldığı belirtilmektedir.

Bu bağlamda, bahse konu Tebliğler kapsamında faaliyet gösteren ihracatçı firmalarda istihdam edilen denetçilerin bahse konu eğitime katılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.