2021/240 Birleşik Krallık'a Tarım Ürünleri İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında ikili ticaret 29/12/2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu süreçte, Birleşik Krallık, AB'den bağımsız olarak bazı konularda yeni uygulamalarını yürürlüğe koymaktadır. Bu çerçevede, bu ülkeye yönelik tarım ürünleri ithalatında talep edilen gıda sağlık sertifikasının (High risk food and feed not of animal origin (HRFNAO)) Birleşik Krallık versiyonu 19 Mayıs 2021 tarihinde açıklanmış olup, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren AB versiyonunun kabul edilmeyeceği hususu Birleşik Krallık hükümetinin resmi internet sitesi olan gov.uk adresinden duyurulmuştur.

Konuya ilişkin Londra Ticaret Müşavirliğinin Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne muhatap yazısında; söz konusu Müşavirlik ile irtibata geçen ihracatçı birlikleri ve ihracatçı firmalara, Birleşik Krallık tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunulmaması nedeniyle yeni model sertifika düzenlenemediği ve bu hususun ihracatçı firmalarımızın İngiltere'ye mal ihracatında sorun yaşamasına sebebiyet verebileceği bilgisinin iletildiğinin ifade edildiği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından keyfiyetin Birleşik Krallık makamlarınca kendilerine ulaştırılması halinde gerekli düzenlemeleri yapılacağı bilgisinin Müşavirliğe iletildiği belirtilmiştir. Konunun çözüme kavuşturulmasını teminen Londra Ticaret Müşavirliği tarafından Birleşik Krallık ilgili kurumları ile iletişime geçildiği ve keyfiyetin Londra Büyükelçiliği tarafından da muhatap makamlar nezdinde gündeme getirildiği hususları da aynı yazıda ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, Birleşik Krallık Liman Sağlık Kurumundan Londra Ticaret Müşavirliğine yazılan yazıda; Birleşik Krallık Gıda Standartları Kurumu tarafından tarım ürünleri ithalatında 1 Ekim 2021 tarihine kadar AB modeli gıda sağlık sertifikasının kabul edileceği, bununla birlikte, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren ise söz konusu yazıda yer verilen internet adresinde yer alan formatta tanzim edilecek olan sertifikanın ibraz edilmesinin zorunlu olacağı hususları ifade edilmiştir.

Bu defa, konuya ilişkin Londra Ticaret Müşavirliğinin İhracat Genel Müdürlüğüne muhatap başka bir yazısında; Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve Kırsal Bakanlığından (DEFRA) alınan bir elektronik postada; 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren istenen model sertifikalara dair bilgi verildiği ve söz konusu tarihten itibaren bu sertifikaların aranacağının ifade edildiği belirtilmektedir. İlgili sertifika örnekleri https://www.gov.uk/government/publications/high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-hrfnao-health-certificates bağlantısında yer almaktadır.