2021/237 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.

Sayın Üyemiz,
 
4 Eylül 2021 tarih ve 31588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 19 uncu sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı listeye 49-51 inci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiş olup bahse konu Tebliğ değişikliğine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210904-19.htm linkinden erişim sağlanabilmektedir.
 
“19- Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90) ve Klinker (2523.10.00.00.00)”
“49- Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00)
50- Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11)
51- Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00)”
 
Bilgilerine rica ederim.