2021/235 Rusya Federasyonu Hk.

Sayın Üyemiz,
Tarım ve Orman Bakanlığının yazısına atfen, Ticaret Bakanlığımızdan gelen bir yazıda; ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na yaş meyve ve sebze (YMS) ihracatı kapsamında Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi (FVBKS) yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirildiği ve söz konusu toplantıda Rus yetkililer tarafından; karayolu ile RF'ye sevk edilen ürünlerin gümrükte sınır kapılarında belge ve bitki sağlığı yönüyle kontrolü sırasında, muhtelif sevkiyatlara ait Bitki Sağlık Sertifikaları (BSS) ile diğer belgelerde yer alan araç plaka bilgilerinin uyuşmadığı ve bu durumun belgeleri hükümsüz kılması nedeniyle araçların sınırda beklemesine veya geri gönderilmesine sebebiyet vermesinden dolayı gümrüklerde yığılmalar yaşandığı ve YMS ürünlerinde ekonomik kayıplara yol açıldığı ifade edilmektedir.
 
Rusya'ya gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde yukarıda zikredilen mağduriyetlerin yaşanmamasını teminen, BSS ve FVBKS'ye sunulacak diğer belgelerdeki taşıma aracı plaka bilgilerinin, ürünleri taşıyan araçların plaka bilgileriyle aynı olmasına dikkat edilmesi Rusya Federasyonu Gümrük İdarelerinde sorun yaşamamanız açısından büyük önem ihtiva etmektedir.