2021/212 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2021/212)

 1. Fas'ta Okul Defteri ve Benzeri Ürünlerin Pazara Giriş İznine Tabi Tutulması Hakkında Bilgi;
 2. Irak / Yaptırımlar Listesi Güncellemesi Hakkında Bilgi;
 3. AB/Rekabet Avantajı Hakkında Bilgi;
 4. AB/Rekabet Avantajı Hakkında Bilgi;
 5. AB/Rekabet Avantajı Hakkında Bilgi;
 6. Rusya (Moskova) Fiziki Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
 7. IKBY Vergi İndirimi Hakkında Bilgi;
 8. Azerbaycan (Bakü) Fiziki Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
 9. YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hakkında Hakkında Bilgi;
 10. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Hakkında Bilgi;
 11. 2021-2022 “Kahverengi Kokarca Böceği - Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)” İle Mücadele Dönemi Hakkında Bilgi;
 12. M.O.W. 2021 – Mobilya Fuarı Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

FAS'TA OKUL DEFTERİ VE BENZERİ ÜRÜNLERİN PAZARA GİRİŞ İZNİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden bir bildirim alındığı, söz konusu bildirimde Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi'nin internet sitesinde yayımlanan 05 Temmuz 2021 tarihli ve 6211/311 sayılı genelgede, 29/01/2021 tarihli ve 6163/311 sayılı genelge ekinde iç piyasaya girmesi için Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bağlı piyasa gözetim bürolarından izin alınması gereken ürün listesinin yayımlandığı, bu defa bir örneği ekli genelge ekindeki GTİP kodları altına giren ve yeni ya da geri dönüştürülmüş hamurdan üretilen okul defteri ve benzeri ürünlerin 04.4.002 ve 04.4.003 Nolu standartlara uygun olarak pazara giriş iznine tabi tutulmasına karar verildiği hususlarına yer verildiği belirtilmektedir.

EK: 2 Sayfa (Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi Genelgesi)

2

 IRAK / YAPTIRIMLAR LİSTESİ GÜNCELLEMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi tarafından yaptırımlar listesinde yapılan son güncellemeyle, "State Contracting Water and Sewage Projects Company (Devlet Su ve Kanalizasyon Projeleri Taahhüt Şirketi)" isimli kuruluşun 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla yaptırım listesinden çıkarıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu duyuruya https://www.un.org/press/en/2021/sc14570.doc.htm internet adresinden ulaşılabilmektedir.

3

            AB/REKABET AVANTAJI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Tayland menşeli bazı hazırlanmış veya konserve edilmiş mısır ürünleri ithalatına karşı nihai anti-damping vergisinin yeniden uygulanmasına dair 2021/342 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin 26 Şubat 2021 tarihli ve L 68 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

4

AB/REKABET AVANTAJI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, AB dışı ülkelerden sübvansiyonlu ithalata karşı korunmaya dair 2016/1037 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün 18'nci maddesi uyarınca, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli filament cam elyafı ürünleri ithalatına karşı nihai telafi edici vergi uygulanmasına dair 2021/328 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin 25 Şubat 2021 tarihli ve L 65 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

5

AB/REKABET AVANTAJI HAKKINDA BİLGİ;

Hindistan ve Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş yassı paslanmaz çelik ürünleri ithalatının kayıt altına alınmasına ilişkin 2021/370 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin Mart 2021 tarihli ve L 71 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

6

RUSYA (MOSKOVA) FİZİKİ TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 27-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'na yönelik bir Fiziki Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Moskova şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Rusya'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize Makine ve Aksamları (asansörler, inşaat makineleri, tarım makineleri, metal- plastik işleme makineleri), İklimlendirme Sanayi Ürünleri (kazanlar, ısıtıcılar, soğutucular) Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, İnşaat Malzemeleri (doğal taş, yalıtım malzemeleri, elektrik aparatları, demir-çelik), Tekstil (kumaş, iplik, ev tekstili, tekstil aksesuarları) sektörlerinde uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görülmektedir.

Bahse konu heyetimize katılım kontenjanla sınırlı olup, başvuru için son tarih 6 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/russia-trade-delegation internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinden oluşan 10.750,00-TL tutarındaki katılım bedeli tahsil edilecektir. Katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır.

Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalarımız için heyete katılım ödeme dekontlarının Meclisimize ulaşmasıyla kesinleşecek olup, heyet hazırlık çalışmaları kapsamında B2B eşleştirme hizmeti alınan firmaya ödeme yapılması, uçak biletlerinin kesilmesi ve otel rezervasyonlarının yapılmasının ardından katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılamamaktadır.

 Not:

 1. Rusya'ya girişte umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususî ve hizmet pasaportu hamilleri her 180 günde 90 günü aşmamak şartıyla 30 gün süreyle vizeden muaftır. Diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Heyete katılım kapsamında firma temsilcilerimizin vize alımları kendi sorumluluklarındadır.
 2. Rusya'ya seyahatte yolucuların uçağa kabul edilebilmeleri için son 3 gün içerisinde alınmış negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeleri gerekmekte olup, test sonucu İngilizce veya Rusça olarak ibraz edilemiyorsa Konsolosluk onaylı Rusça tercüme talep edilmektedir. 3 günlük süre PCR testi için örnek alındığı tarihten itibaren başlamakta ve seyahat esnasında maske ve eldiven kullanılması gerekmektedir.

 

 1. Meclisimizin Rusya Ticaret Heyeti'ni Covid-19 salgınının seyrini göz önüne alarak iptal etme veya sanal ticaret heyetine çevirme hakkı saklı olup, Meclisimizin herhangi bir sebeple heyeti iptal etme kararı alması halinde firmalarımıza katılım bedelleri eksiksiz olarak; sanal ticaret heyetine çevirme kararı alması halinde ise sanal ticaret heyetinin maliyeti düşülerek firmalarımıza kalan bakiye ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı Bilgi:

Kemal Batuhan YAZICI: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr , 0212 454 00 90

Beste COŞKUNER: bestecoskuner@tim.org.tr , 0212 454 00 96

Ek: Heyet Taslak Programı

7

            IKBY VERGİ İNDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, İbrahim Halil gümrük yetkilileri ile yapılan görüşmeler kapsamında Erbil Gümrük Ataşeliğinin yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından inşaat demiri ve kuluçkalık yumurta ithalat vergilerinde indirime gidildiği, bu kapsamda inşaat demiri (10-16mm)için alınan gümrük vergisinin ton başına 90.-$'dan 45.-$'a, kuluçkalık/damızlık yumurta için alınan gümrük vergisinin ise karton (12 viyol yani 360 adet yumurta) başına 38.-$'dan 20.-$'a indirildiği bildirilmektedir.

 

8

AZERBAYCAN (BAKÜ) FİZİKİ TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 11-14 Ekim 2021 tarihleri arasında Azerbaycan'a yönelik fiziki ticaret heyeti düzenlenecek olup, Bakü şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Azerbaycan'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize Çelik, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, İnşaat Malzemeleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayi, Kuru Meyve ve Mamulleri, Makine ve Aksamları, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Yaş Meyve ve Sebze, Zeytin ve Zeytinyağı sektörlerinde uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görülmektedir.

Bahse konu heyetimize katılım kontenjanla sınırlı olup, başvuru için son tarih 13 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/azerbaijan-2021/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinden oluşan 8.600,00-TL tutarındaki katılım bedeli tahsil edilecektir. Katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır.

Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalarımız için heyete katılım ödeme dekontlarının Meclisimize ulaşmasıyla kesinleşecek olup, heyet hazırlık çalışmaları kapsamında B2B eşleştirme hizmeti alınan firmaya ödeme yapılması, uçak biletlerinin kesilmesi ve otel rezervasyonlarının yapılmasının ardından katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılamamaktadır.

EK1: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (1 Sayfa)

EK2: Azerbaycan (Bakü) Ticaret Heyeti Taslak Programı, 11-14 Ekim 2021 (1 Sayfa)

 

9

YYS KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN CEZALAR HAKKINDA HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Genel Müdürlüklerine intikal eden olaylardan ve sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlardan, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ kapsamında yapılandırılan alacakların Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü üzerindeki etkisine ilişkin tereddüt yaşandığı ifade edilmektedir. 

Anılan yazıda devamla, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulu başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (c) ila (ı) bentlerinde gümrük beyanlarına yönelik tatbik edilen cezalarda aşılmaması gereken hadlerin düzenlenmekte olduğu, söz konusu hüküm ile gümrük beyanlarında sıklıkla mevzuata uygun davranmayan firmaların yetkilendirilmiş yükümlü sisteminin dışında tutulmasının amaçlandığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, aynı maddenin 6'ncı fıkrasında yer alan “Birinci fıkranın (c) ilâ (ı) bentlerinin uygulanmasında, gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.” hükmünün ise idarenin bir tespiti olmaksızın yapmış olduğu ihlali fark eden firmanın gönüllü uyum çerçevesinde ihlalinin yarattığı sonuçları gidermeye yönelik eyleminin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü açısından cezalandırılmaması amacını taşıdığı bildirilmektedir.

Öte yandan, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin “Kendiliğinden Yapılan Beyanlar” başlıklı 9'uncu maddesinin de yükümlünün idarenin tespitinden önce kendiliğinden beyanlarını düzenlemekte olacağı, anılan madde uyarınca yapılandırmaya konu edilecek gümrük beyanlarının Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü kapsamında değerlendirilerek ceza hadlerinin hesaplanmasında dikkate alınmayacağı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek yapılandırmaların (kendiliğinden yapılan beyanlar hariç) 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (c) ila (ı) bentlerinin uygulanması açısından herhangi bir farklılık yaratmadığı, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin 8'inci fıkrası “(8) Birinci fıkranın (i), (j) ve (k) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar hariç tutulur.” Hükmünü amir olup bu minvalde yapılandırmanın;

 • Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması,
 • Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması,
 • İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması,

şartlarının sağlanması açısından anlam ifade ettiği belirtilmektedir.

Ayrıca, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin 19'uncu maddesinde yer alan “Para cezalarının uzlaşmaya konu olması ve uzlaşmanın vaki olması halinde, uzlaşmaya konu cezalar,... Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz.” hükmü uyarınca yükümlülerin yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün kazanılması veya korunması noktasında aşılmaması gereken ceza hadlerinin değerlendirilmesinde gümrük uzlaşma müessesesinden faydalanmasının mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

10

TARIM ÜRÜNLERİNDE DİR UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nde yer alan Geçici 4' üncü ve Geçici 6'ncı maddeler kapsamındaki uygulama 31/10/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Güncellenen Geçici 4'üncü ve Geçici 6'ncı maddeler aşağıda yer almaktadır.

"GEÇİCİ MADDE 4 – (25/01/2021) (Değişik:28/07/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB'ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir. Anılan tarihe kadar ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz."

 

"GEÇİCİ MADDE 6 – (22/03/2021) (Değişik:28/07/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB'ler kapsamında, 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir."

Ayrıca, anılan Genelge'ye aşağıdaki Geçici 7'nci madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7 – (28/07/2021) (1) Kabuklu mercimek ithalatını öngören DİİB'ler kapsamında 01/08/2021 tarihi öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, 01/08/2021-30/09/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir. Söz konusu tarihler arasında kabuklu mercimek ithalatında dönemsel

kısıtlama uygulanmaz."

Bahse konu geçici maddelere ilişkin değişikliklerin incelenmesinden anlaşılacağı üzere aşağıda yer alan ürünlerin ilgili tarihler arasında yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamında önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilmekte olup bahse konu ürünlerin belirtilen tarihler arasında Dahilde İşleme Rejimi kapsamında olmayan ihracatı mümkün bulunmamaktadır.

 • Ayçiçek tohumu ve ham ayçiçeği yağı için 28/07/2021-30/09/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil),
 • Ayçicek, Aspir ve Kolza yağı için 28/07/2021-30/09/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil),
 • Mercimek için 01/08/2021-30/09/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil)

11

2021-2022 “KAHVERENGİ KOKARCA BÖCEĞİ  - BROWN MARMORATED STİNK BUG (BMSB)” İLE MÜCADELE DÖNEMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 23 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan 160-2021: 2021-22 sayılı duyuruda 2021-2022 “kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele döneminin 1 Eylül 2021 tarihinde başlayacağı, bu kapsamda, 1 Eylül 2021 – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Avustralya'ya sevkiyatı yapılacak BMSB tedbirlerine tabi ürünlerde zorunlu arındırma işlemi yapılmış olması şartının aranacağı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu duyuru metnine;

https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2021/160-2021 adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu,

BMSB tedbirlerine ilişkin detayların ise;

https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs adresinde yer aldığı bildirilmektedir.

 

12

M.O.W. 2021 MOBİLYA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

KFA Fuarcılık A.Ş.'nden alınan bir yazıda, 19-23 Eylül 2021 tarihleri arasında Badsalzuflen/Almanya'da düzenlenecek olan M.O.W. 2021 – Mobilya Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu, T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın iştirak şirketi olan Küresel Fuar Acentesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Geleneksel mobilyaların (oturma odası mobilyaları, döşemeli mobilyalar, yemek odaları, yatak odaları, vb.) yanı sıra yenilikçi tasarım ve trendlerin sergilendiği, mobilya üreticileri, mobilya distribütörleri ile sektördeki önemli alıcıların ziyaretçi portföyünü oluşturduğu M.O.W. Fuarı için yer kirası, stant konstrüksiyonu, sigortalama ve gümrükleme hizmetleri dahil olmak üzere sergilenecek ürünlerin nakliyesi (Bursa-fuar alanı-Bursa), genel tanıtım giderleri ve fuar alanında verilecek diğer hizmetleri kapsayan katılım bedeli 595 €/m² olarak belirlenmiştir.

Söz konusu fuar, T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin karar kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden 140.000 TL'ye kadar desteklenebilecektir. Fuar desteğinden faydalanabilmek için, üyelerin T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararında belirtilen şartları yerine getirmeleri esastır.

Detaylı Bilgi için: https://www.kfa.com.tr/tr/fuar/330/0/mow-2021-milli-katilim-organizasyonu.html