2021/209 AB'ye Taze Biber-Turunçgiller-Nar İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz, 

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yazısına atfen, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) 669/2009/EC yönetmeliği kapsamında 25 Ocak 2010 tarihinden itibaren başlayan ülkemiz menşeli tatlı biber ürününün AB''ye ithalatında AB gümrük kapılarında %10 sıklıkla doküman kontrolü, fiziksel muayene ve ayniyat denetimi uygulamasının, 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile de aynen devam ettiği hatırlatılarak aşağıdaki hususlar belirtilmektedir.

• AB Komisyonu 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünde 2021/608/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile değişiklikler yapmış olup buna göre 2019/1793/AB Sayılı Tüzüğün Ek I'' inde yer alan ve %10 kontrol sıklığına tabi tatlı biberlere pestisit kalıntısı riski sebebiyle tatlı olmayan biberler de (peppers of the Capsicum species (other than sweet)) eklenmiştir.

• AB Giriş Sınır Kontrol Noktalarında Ülkemiz menşeli portakalda %10, mandalinada (mandarin) %5, narda %20 sıklıkla pestisit kalıntısı riskine yönelik kontrol sıklığı uygulaması devam etmektedir.

• AB, yapmış olduğu kontrollerinde olumsuzluk tespit edilen ürünler için Gıda ve Yem Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) ile ülkemize bildirimde bulunmaktadır.

• AB Komisyonu risklere ve uygunsuz durumlara ilişkin yeni bilgileri dikkate alabilmek için 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü''nün I ve II sayılı eklerinde yer alan listeleri altı ayı geçmeyecek periyotlarda düzenli bir şekilde gözden geçirmektedir. Bu gözden geçirmelerde RASFF bildirimleri özellikle dikkate alınmaktadır. Bildirim alan firmaların ürünleri AB sınır kontrol noktalarında daha sıkı kontrollere tabi tutulmaktadır.

• Bakanlığımızca alınan önlemlere rağmen Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (AB-RASFF) kapsamında biber, greyfurt, limon, portakal, mandalinada pestisit kalıntısı nedeni ile alınan bildirimler azalmamış belirgin şekilde artış göstermiştir.

• AB Komisyonundan alınan Mektupta da aynı husus dile getirilmekte olup Komisyonun daha katı koruma önlemlerini değerlendireceği ifade edilmektedir. Sonuç olarak bildirim sayısındaki artışın devam etmesi; AB tarafından belirlenen mevcut kontrol sıklığının arttırılmasına ve sonucunda önümüzdeki dönemde AB''ye taze meyve ve sebze ihracatımızın daha sıkı tedbirler ve kısıtlamalarla karşı karşıya kalabileceğine işaret etmektedir.

• Ülkemizden AB ülkelerine taze meyve ve sebze ihracatında sıkıntı yaşanmaması, ülkemiz itibarının korunması ve AB ile olan taze meyve ve sebze ticaretimizin daha iyi seviyede sürdürülebilmesi için mevcut tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

• Buna göre AB''ye (İngiltere dahil) 19 Temmuz 2021 tarihinden itibaren taze, soğutulmuş veya dondurulmuş tatlı biberler ve tatlı olmayan biberlerin ihracat partilerinde %100 oranında pestisit kalıntı analiz sıklığı uygulanacaktır. Aynı şekilde portakal (taze/kurutulmuş), mandalina/mandarin (taze/kurutulmuş), limon (taze/kurutulmuş) ve greyfurt (taze/kurutulmuş) ihracat partilerinde %100 oranında pestisit kalıntı analiz sıklığı uygulanacaktır. Yine nar (taze/soğutulmuş) ihracat partilerinde %20 oranında pestisit kalıntı analiz sıklığı uygulanacaktır.

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.