2021/207 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2021/207)

 

 

  1. Fuar Tarih Değişiklikleri (Irak) Hakkında Bilgi;
  2. Duvar Kağıtlarına Uygulanacak Ek Mali Yükümlülük Hakkında Bilgi;
  3. Malezya Sanal Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
  4. TİM TEB Girişim Evi TÜBİTAK BİGG 200 Bin TL Hibe Desteği Hakkında Bilgi;
  5. Mısır Makine Halısı ve Diğer Yer Kaplamaları Anti-Damping Soruşturması Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

            FUAR TARİH DEĞİŞİKLİKLERİ (IRAK) HAKKINDA BİLGİ;

 

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği'nin Notalarına atfen;

Süleymaniye Uluslararası Fuar alanında düzenlenmesi öngörülen Uluslararası Tarım ve Gıda Sanayii Fuarı'nın 15-18 Eylül 2021 tarihlerine,

Anbar Valiliği'nde düzenlenmesi öngörülen ilk Anbar Uluslararası Fuarı'nın 26-29 Eylül 2021 tarihlerine,

Süleymaniye Uluslararası Fuar alanında düzenlenmesi öngörülen Irak ve Uluslararası Endüstrilerin Sergi ve Forumu'nun 4-7 Ağustos 2021 tarihlerine,

Süleymaniye Uluslararası İnşaat ve Milli Yatırım Fuarı'nın 4-7 Ağustos 2021 tarihlerine,

Süleymaniye Valiliği'ndeki 14. Süleymaniye Uluslararası Genel Fuarı'nın 25-30 Ağustos 2021 tarihlerine ertelendiği kaydedilmektedir.

2

DUVAR KAĞITLARINA UYGULANACAK EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK HAKKINDA BİLGİ;

10 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazete'de İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) yer aldı.

Tebliğ ile 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 GTİP'te yer alan Duvar Kağıtlarının ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 yıl süreyle uzatıldı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210710-22.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

3

            MALEZYA SANAL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Malezyalı Confexhub Group, Malezya Yüksek Teknoloji Sanayi ve Kamu İş Birliği Kuruluşu (MIGHT) tarafından 22-25 Kasım 2021 tarihlerinde “Future-Proofed Palm Oil” ve 21-22 Eylül 2021 tarihlerinde “Cities 4.0: Reimagining City Transformation” sanal ticaret heyetlerinin düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.
 

Ekler: 1- Davet Bilgileri

4

                        TİM TEB GİRİŞİM EVİ TÜBİTAK BİGG 200 BİN TL HİBE DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen e-postada,

TİM-TEB Girişim Evi ile TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programına hemen başvur, hayallerine 200 Bin TL ile adım at!

İş fikrinizin ticarileşmesi yolunda eğitimlere katılın, deneyimli mentörler ve danışmanlar ile çalışın, TİM ve TEB'in networking ve yatırım etkinliklerine katılma şansı yakalayın!

Kimler başvurabilir?

•          Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,

•          Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi,

Başvuru linki:

http://timlegirisim.com/tr/default.html

https://www.teblegirisim.com/basvuru-formu

Son başvuru tarihi: 27.07.2021

5

            MISIR MAKİNE HALISI VE DİĞER YER

KAPLAMALARI ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, bilindiği üzere, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli 'Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları' (5702.42, 5703.20, 5703.30, 5703.90 ve 5705.00 Gümrük tarife pozisyonlarında) ithalatına karşı 29 Haziran 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmıştı.
 

Bu kapsamda, bahse konu soruşturmaya ilişkin Nihai Karar (284 sayılı), 23 Haziran 2021 tarihli ve mükerrer 140 sayılı Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olup; mezkur Bakanlık tarafından İngilizceleri tarafımıza iletilen 284 sayılı Karar, bu Karara ilişkin 2021/6 sayılı Bildirim ile sonuç raporu ekte yer almaktadır.

Ekler: 1- 2021/6 sayılı Bildirim

           2- 284 sayılı Karar

           3- Sonuç Raporu