2021/198 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2021/198)

 

  1. Covıd-19 Pandemisiyle Mücadele Kapsamında Moskova'da Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi;
  2. RF Bildirim Hakkında Bilgi;
  3. AB Ticaret Politikası Savunma Araçları Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi;
  4. İthalat Talebi Hakkında Bilgi;
  5. AB / Korunma Önlemi Hakkında Bilgi;
  6. Japonya Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Duyurusu Hakkında Bilgi;
  7. AB / Anti-Damping Hakkında Bilgi;
  1. GAİB Haziran 2021 Ekonomi Bülteni Hakkında Bilgi;
  2. Avustralya "Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)" İle Mücadele Tedbirleri

2021-2022 Dönemi Hakkında Bilgi;

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

            COVID-19 PANDEMİSİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA MOSKOVA'DA ALINAN TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,  Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla , Rusya Federasyonu'nda COVID-19 pandemisinde üçüncü dalga sürecinde 28 Haziran 2021 tarihinde günlük vaka sayısında 20.616 seviyesine ulaşıldığı, Moskova şehrinde ise özellikle Haziran ayının ortalarına doğru 9 bin seviyesinin aşılmasını müteakip muhtelif karantina tedbirlerinin tekrar uygulamaya başlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Moskova şehrinde COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında; 28 Haziran 2021 tarihinden itibaren kafe ve restoranlara sadece aşılanmış, son 6 ayda hastalığı geçirmiş veya son 3 günde yapılan PCR testi negatif çıkanların alınması yönünde bir düzenlemeye gidildiği, (Girişlerde QR kod talep edilmektedir), söz konusu uygulamanın, kafe ve restoranların veranda benzeri dış bölümleri için 12 Temmuz'da yürürlüğe gireceği, ayrıca, otelde ikamet edenlerin de, otel yerleşkesindeki mevcut restoran ve kafelerde (dışarıdan girişlere yönelik kısıtlama mevcut değilse) yine 'QR' kod uygulamasına tabi tutulacağı belirtilmektedir.

Bahse konu karantina tedbirlerinin Moskova şehrinde (turistler de dahil olmak üzere) titizlikle uygulanmakta olduğu, 'QR' kod teminine yönelik ilgili resmi internet sunucusunda ise üçüncü ülke vatandaşlarına (Rusya'da çalışma iznine sahip olanlar hariç) bir hizmet verilmediği ifade edilmektedir.

2

RF BİLDİRİM HAKKINDA BİLGİ;

Tarım ve Orman Bakanlığından Bakanlığımıza intikal eden bir yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na ihraç edilen muhtelif yaş meyve ve sebze ürünlerinde Rus makamlarınca gerçekleştirilen kontroller neticesinde karantina zararlıları tespit edilmiştir.

Aynı yazıda devamla, müteakip dönemde söz konusu ülkeye ihracatımızın zarar görmemesini

teminen gerekli tedbirlerin alınmasının önem arz ettiği vurgulanmakta olup, bu noktada düzeltici önlemlerin alınmasını teminen Bakanlıkları İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin konuya ilişkin uyarıldığına yer verilmektedir.

Tüm firmaların müteakip süreçte RF'ye gerçekleştirecekleri ihracat işlemlerinde karantina unsurlarından ari ürün kullanmaları ve paketleme tesislerinde azami özenin gösterilmesi minvalinde bir kez daha uyarılmaları hususunda gereğini önemle rica ederim.

3

            AB TİCARET POLİTİKASI SAVUNMA ARAÇLARI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli bazı demir veya çelik bağlayıcılar ithalatının kayıt altına alınmasına ilişkin 2021/970 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin 17 Haziran 2021 tarihli ve L 214 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

ÇHC menşeli alüminyum konvertör folyo ithalatına karşı geçici anti-damping vergisi uygulanması hakkında 2021/983 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Haziran 2021 tarihli ve L 216 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

ABD ve Suudi Arabistan menşeli mono etilen glikol ithalatına karşı geçici anti-damping vergisi uygulanması hakkında 2021/939 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Haziran 2021 tarihli ve L 205 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Rusya menşeli huş kontraplak ithalatına karşı geçici anti-damping vergisi uygulanması hakkında 2021/940 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Haziran 2021 tarihli ve L 205 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Hindistan menşeli bazı grafit elektrot sistemleri ithalatına karşı nihai anti-sübvansiyon uygulanması hakkında 2017/421 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü bağlamında belirli önlemlerin 11 Mart 2022 tarihinde sona ermesine dair Bildirim, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Haziran 2021 tarihli ve C 222 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

4

            İTHALAT TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Meksiko Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla; Panama'da yerleşik "Café Palo Alto" şirketinin, üzerlerinde aynı isimli logoları bulunan 60-90 ml porselen espresso kahve bardakları ile 180-210 ml porselen cappuccino kahve bardaklarını ülkemizde imal ettirerek ithal etmek istediği ve ilgili firmalarla iletişime geçerek kendilerine numune ve fiyat teklifi gönderilmesini talep ettiği belirtilmektedir. Café Palo Alto firmasının temsilci bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Firma İletişim Bilgileri:

Frank A. TEDMAN M. (fatedman@cafepaloalto.com, M: +507 6613 2421)

Katherıne Sofía BAUTISTA FIORINI (katherine.bautista@cafepaloalto.com)

Frankie TEDMAN (frank.tedman3@cafepaloalto.com)

Alexander TEDMAN (alexander.tedman@cafepaloalto.com)

5

            AB / KORUNMA ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; İlgide kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere, Avrupa Komisyonu tarafından çelik ithalatına karşı uygulanan korunma önlemine ilişkin yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemin 3 yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu defa, 4 numaralı kategoride yapılan kota dağılımına ilişkin revize yapılmasına ilişkin karar 5 Temmuz 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Söz konusu karar https://bit.ly/3hDRMvo  adresinde yer almaktadır.

6

JAPONYA GIDA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından 15-21 Kasım 2021 tarihleri arasında Japonya'ya yönelik gerçekleştirilmesi planlanan gıda sektörel ticaret heyeti için ön başvuruların toplanmasını teminen ilgi'de kayıtlı yazımız ile duyuru yapılmıştı. Bu defa, anılan Ticaret heyeti programımız için kesin başvuruların toplanması planlanmaktadır.

Anılan heyet organizasyonu 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedeli 6.000.-ABD Dolar (firma başına tek temsilci baz alınarak hesaplanmıştır) olarak belirlenmiştir. Devlet desteği başvuruları, heyet organizasyonu tamamlandıktan sonra Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilecek olup, destek tutarları ilgili Bakanlıktan alındıktan sonra katılımcı firmalarımızın belirteceği hesaba yatırılacaktır. Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcılarımızın sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir) ve Birliğimizce heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgeleri Birliğimize iletmeleri yeterli olacaktır. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna firmaları adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı firma ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerekmektedir. Katılımcı firma ile organik bağı olan başka bir firmadan SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemektedir.

Heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru için https://forms.gle/dBSKbW2VZPPWTnYr9  internet adresinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, Ticaret Bakanlığı onay süreci başlatılacak ve AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden kendilerinden ödemeler alınacaktır. Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyecektir.

Ek: 1) Heyet Taslak Programı (1 sayfa)

       2) Katılım Şartları (2 sayfa)

7

AB / ANTİ-DAMPİNG HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Bilindiği üzere, Avrupa Birliği tarafından 14 Mayıs 2020 tarihinde ülkemiz menşeli sıcak sac ithalatına karşı açılan damping soruşturması kapsamında, 7 Ocak 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Karar'da 8 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 6 ay süreyle ülkemizden yapılan ithalatta %4,8 ile %7,6 arasında değişen oranlarda bir geçici önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu defa, 6 Temmuz 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan nihai karara göre, ülkemizden yapılan ithalatta %4,7 ile %7,3 oranlarında nihai anti-damping vergisi uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu nihai karar https://bit.ly/3wfZe4Z   adresinde yer almaktadır.

8

            GAİB HAZİRAN 2021 EKONOMİ BÜLTENİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliğinden gelen yazıda, malumları olduğu üzere, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliğince üyelerinin, küresel ve bölgesel ölçekte haberler ile ülkemiz ekonomisine dair gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamak; bunun yanı sıra aylık ekonomik gelişmeleri ve değişimleri üyelerimize duyurmak amacıyla aylık bazda ekonomi bültenleri hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda; GAİB tarafından hazırlanan “Haziran 2021 Ekonomi Bülteni” ekte yer almakta olup söz konusu bültende; Küresel, Bölgesel ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliğinden gelişmeler ve haberler ile Haziran ayına dair özel gündem konusu bilgilerinize sunulmuştur.

EK: Haziran 2021 Ekonomi Bülteni (20 Sayfa)

9

AVUSTRALYA "BROWN MARMORATED STİNK BUG (BMSB)" İLE MÜCADELE TEDBİRLERİ

2021-2022 DÖNEMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda,  Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan 128-2021: 2021-22 sayılı Duyuru ile 2021-2022 “kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele döneminde arındırma/fumigasyon hizmeti sunmak isteyen hizmet sağlayıcılar için başvuruların açılmış olduğu, 2020-2021 BMSB döneminde kayıtlı olan hizmet sağlayıcılarının da yeniden başvurmalarının gerekli olduğu ve kayıtlı hizmet sağlayıcılarına başvuru formunun e-posta ile de doğrudan gönderildiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, arındırma/fumigasyon hizmeti sunmak isteyen firmaların doldurması gereken başvuru formu ile birlikte arındırma/fumigasyon işlemlerine ilişkin detayların Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığının https://bit.ly/3ytdlWj  adresinde bulunmakta olduğu ve söz konusu duyuru metnine https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2021/128 2021 adresinden ulaşıldığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, BMSB tedbirlerine ilişkin detayların https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs adresinde ve ülkemizden 2020-2021 döneminde BMSB kapsamında arındırma/fumigasyon hizmeti sunmak

üzere kaydı yapılmış olan firmaların ise https://bit.ly/3hlfcXm adresinde bulunduğu bildirilmektedir.