2021/192 Covıd-19 Pandemisiyle Mücadele Kapsamında Moskova'da Alınan Tedbirler Hk.

Sayın Üyemiz;


T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Rusya Federasyonu'nda COVID-19 pandemisinde üçüncü dalga sürecinde 28 Haziran 2021 tarihinde günlük vaka sayısında 20.616 seviyesine ulaşıldığı, Moskova şehrinde ise özellikle Haziran ayının ortalarına doğru 9 bin seviyesinin aşılmasını müteakip muhtelif karantina tedbirlerinin tekrar uygulamaya başlandığı belirtilmektedir.


Yazıda devamla, Moskova şehrinde COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında; 28 Haziran 2021 tarihinden itibaren kafe ve restoranlara sadece aşılanmış, son 6 ayda hastalığı geçirmiş veya son 3 günde yapılan PCR testi negatif çıkanların alınması yönünde bir düzenlemeye gidildiği, (Girişlerde QR kod talep edilmektedir), söz konusu uygulamanın, kafe ve restoranların veranda benzeri dış bölümleri için 12 Temmuz'da yürürlüğe gireceği, ayrıca, otelde ikamet edenlerin de, otel yerleşkesindeki mevcut restoran ve kafelerde (dışarıdan girişlere yönelik kısıtlama mevcut değilse) yine 'QR' kod uygulamasına tabi tutulacağı belirtilmektedir.


Bahse konu karantina tedbirlerinin Moskova şehrinde (turistler de dahil olmak üzere) titizlikle uygulanmakta olduğu, 'QR' kod teminine yönelik ilgili resmi internet sunucusunda ise üçüncü ülke vatandaşlarına (Rusya'da çalışma iznine sahip olanlar hariç) bir hizmet verilmediği ifade edilmekte olup, Rusya'ya seyahat planları bulunan firmalarımızın yukarıda belirtilen karantina tedbirleri çerçevesinde gerekli önlemleri alması hususunda,


Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.