2021/189 Azerbaycan'a Turunçgil İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz;


T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Ülkemizden Azerbaycan'a turunçgil ihracatına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığından Bakanlığımıza intikal eden muhtelif yazılarda; turunçgil meyve ve fidanlarının ihracatına ilişkin Azerbaycan Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Ajansı tarafından ülkelerine turunçgil bitkilerinin ithalatında ari bölge ve sıcaklık şartı uygulamasının değiştirildiği; bununla birlikte ekteki tabloda yer alan bitkilerin yine ekte belirtilen zararlı organizmalardan ari olması halinde ithalatına izin verileceği bildirilmektedir.


Aynı yazılarda devamla, söz konusu ülkeye belirtilen ürünlerin ihracat işlemlerinde ekli tablodaki zararlı organizmalar başta olmak üzere karantina zararlılarından ariliğin titizlikle kontrol edilmesi ve bulaşık partiler için kesinlikle bitki sağlık sertifikası düzenlenmemesi hususunda Bakanlıkları ilgili müdürlüklerine gerekli talimatın verildiği ifade edilmektedir.


Bilgilerine rica ederim.

Ek: Tablo