2021/17 TİM Odaklı İnoSuit Programı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Meclislerince 2016 yılından bu yana yürütülen İnoSuit Programının; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflediği,

Bu kapsamda, ülkemizde “inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi iş birliği konularında yetkinliği bulunan üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımızın eşleştirildiği ve eşleştirilen firmalarımızda kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edildiği,

Kasım 2016'dan bu yana devam etmekte olan TİM İnoSuit Programının ölçek, ihracat potansiyeli, katma değerli ürün odağı ve inovasyon kapasitesine uygun olarak İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları olmak üzere 4 kulvardan oluşan “Odaklı İnoSuit” olarak yapılandırıldığı,

Yeni program ile birlikte TİM ve İhracatçı Birlikleri destek miktarının %25'ten %50'ye yükseltildiği ve 1 Mart 2021 tarihinde başlaması planlanan programın firma ve mentor başvuruları devam etmekte olduğu, son başvuru tarihinin ise 31 Ocak 2021 olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Başvuruların online olarak https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuitinosuit-ino internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmekte olduğu programlara ilişkin detaylı bilgi notu ise ekte sunulmaktadır.

Bilgilerine rica olunur.

 

EKİ: İnoSuit Bilgi Notu