2021/150 Metroloji Kanununa İlişkin Teknik Çalışma Dokümanı Hk.

Sayın Üyemiz,

Metroloji alanında mevcut 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu yerine geçmesi planlanan Metroloji Kanununa İlişkin Teknik Çalışma Dokümanına dair görüşler daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmişti.

Bu kez Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) konu ile ilgili alınan yeni bir yazıda; alınan görüşler doğrultusunda revize edilen Teknik Çalışma Dokümanının tekrar görüşe sunulduğu belirtilmekte; taslak metin ve diğer ilgili evraka aşağıda sunulan bağlantıdan ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede bahse konu dokümana ilişkin görüşlerin gerekçeleri ile birlikte (görüş değerlendirme formuna uygun bir şekilde) 15 Haziran 2021 Salı günü mesai bitimine kadar TİM'e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (dkib@dkib.org.tr ) iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

EK: İlgili Dokümanlar