2021/146 Olağan Genel Kurul Hk.

Sayın Üyemiz,

Birliğimizin 28-29 Nisan2021 tarihlerinde yapılması planlanarak ilan edilen fakat covid-19 pandemisi sebebiyle İçişleri Bakanlığının Kısmi Kapanma Genelgesi uyarınca Genel Kurulların 15/04/2021 tarihinden itibaren ertelenmesi dolayısıyla yapılamayan Birliğimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu ile 2020 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantıları, aynı gündem maddeleri ile 28 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 14:00'da, Genel Sekreterliğimiz hizmet binasının bulunduğu Trabzon Ticaret Borsası 8. kat toplantı salonunda, belirtilen bu tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının 29 Haziran 2021 Salı günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu nedenle, aşağıda açıklanan Genel Kurul katılım kriterlerini sağlayan Birliğimiz üyelerinin Genel Kurula katılabilmek için gerçek ve tüzel kişilerin varsa cari yıl dahil tüm aidat borçlarını ödemesi ve kendilerini Genel Kurulda temsil edecek temsilcilerine ait temsilci görevlendirme ve katılım bildirim yazılarını ekleriyle birlikte en geç 22 Haziran 2021 Salı günü mesai saati sonu olan 17:30'a kadar Genel Sekreterliğimize ibraz etmeleri ve belirtilen tarihlerde ekte gönderilen esaslar çerçevesinde Genel Kurul Toplantısına iştirak etmeleri hususunda gereği önemle rica olunur.

EKLERİ:

1- Gündem ( 1 sayfa)

2- Genel Kurul Esasları ( 2 sayfa)

3- Temsilci Görevlendirme Yazısı (Tüzel Kişi için)

4- Temsilci Görevlendirme Yazısı (Gerçek Kişi için)

5- Yükümlülüklerini Yerine Getirmek Kaydıyla Genel Kurula Katilabilecek Üye Listesi