2021/131 Genel Sirküler

Sayın Üyemiz, 

  1. İGE A.Ş. Teminatlı Kredileri Hakkında Bilgi;
  2. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hakkında Bilgi;
  3. Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hakkında Bilgi;
  4. Coris Group Şirketi Hakkında Bilgi;
  5. Güney Sudan, Kenya ve Etiyopya Arasındaki Lapsset Projesi Hakkında Bilgi;
  6. Asia Fruit Logistica 2022 Bangkok/Milli Katılım Duyurusu Hakkında Bilgi;
  7.  Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ Hakkında Bilgi;
  8. Dış Ticaret Talepler Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

            İGE A.Ş. TEMİNATLI KREDİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

İhracatçıların Eximbank'tan kullanacakları kredilerde ihracatçıya kefalet sağlamak amacıyla; Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri ve Eximbank ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş. (IGE A.Ş.)  1 Mart 2022 tarihi itibariyle faaliyetine resmen başlamıştır.

Bu kapsamda Eximbank'tan kredi kullanacak ihracatçılarımız gerekli teminat mektubunu oluşturmak, yani kefalet sağlamak amacıyla öncelikle IGE A.Ş. ye başvuru yapmaları gerekmektedir. İGE A.Ş. Eximbank'tan kullanılacak Azami 1 Yıl vadeli ve maksimum 10 Milyon TL'ye kadar ki kredilere; 6 aylık kredilerde %0,5 (binde beş oranında) ve 6 aydan uzun vadeli kredilerde ise %1 Kefalet komisyonu tahsil ederek Kefalet sağlayacak ve başvurularda da 1.000.-TL Başvuru ücreti alınacaktır.

Başvuru yapmak isteyen firmalarımızın 31 Mayıs 2022 tarihinde kadar https://basvuru.eximbank.gov.tr/ adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurularda yoğunluk yaşanacağından süre sonu beklenmeden hemen başvuruda bulunulması firmalarımızın menfaatine olacaktır.

EK: İGE A.Ş. Kefalet Bilgi Notu

2

TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, hayvansal ve bitkisel ürünlere ilişkin olarak Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatı değişikliklerine yer verilmiş olup, söz konusu değişikliklerin başlıkları aşağıda sunulmuştur.

Bahsi geçen değişikliklere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan değişikliklere ulaşmak için tıklayınız.

3

MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, 43 Sayılı Karar kapsamında Üretici Kayıt Sistemine (ÜKS) tescil edilip edilmediklerini; http://196.219.221.202/factoryInq/ web adresinden öğrenebilecekleri bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu web sitesinin takip edilmesinin olumlu olmakla birlikte; sistemin yeni güncellemeleri içermeyebileceği; bu nedenle, firmalarımızın tescil bilgisini ithalatçıları yoluyla kontrol etmeleri ve kayıt tamamlanmış ise muhakkak resmi kayıt numarası bilgilerini almaları gerektiği ifade edilmektedir.

4

CORİS GROUP ŞİRKETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, San Hose Büyükelçimizin Kosta Rika'nın Cartago sanayi bölgesinde bulunan “Coris Group” isimli firmayı ziyaret ettiği, gıda ve gazlı içecekler sektöründe faaliyet gösteren şirketin; Latin Amerika bölgesinde 18 ülkeye ihracat gerçekleştirdiği, ülkemiz dâhil Avrupa ve Asya'da yeni pazar arayışında olduğu ve Türk firmalarıyla iş birliğine açık bulunduğu, ayrıca Türkiye'de düzenlenen fuarlara katılmayı arzu ettiği belirtilmektedir. Şirketin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Şirketin Adı: CORİS GROUP

İletişim:

Freddy Marin Castro

Global Sales Manager

fmarin@grupocoris.com

+5062573-6037

5

GÜNEY SUDAN, KENYA VE ETİYOPYA ARASINDAKİ LAPSSET PROJESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıya atıfla, Güney Sudan Cumhuriyeti'nde hayata geçirilmesi planlanan "Lamu Port - Güney Sudan - Etiyopya (LAPSSET) Ulaştırma Koridoru Projesi" hakkında bir Bilgi Notu iletilmiş olup, Doğu Afrika Bölgesinin en büyük altyapı projeleri arasında yer aldığı ifade edilen söz konusu proje için iş insanlarımızın bilgilendirilmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu ulaştırma koridoru projesine ilişkin bilgi notu ile Güney Sudan basınında yer alan haber metni ekte yer almaktadır.

EK: LAPSSET Projesi Hakkında Bilgi Notu & Haber Metni

6

ASİA FRUİT LOGİSTİCA 2022 BANGKOK/MİLLİ KATILIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, 2-4 Kasım 2022 tarihleri arasında Bangkok/Tayland'da düzenlenecek olan “ASIA FRUIT LOGISTICA Uluslararası Meyve, Sebze Ticaret Fuarı”'nın Türkiye milli katılımı 7. kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 13.05.2022 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Online Başvuru Formu ve detaylı bilgi için tıklayınız.

7

POSTA VE HIZLI KARGO YOLUYLA TAŞINAN EŞYANIN GÜMRÜK

İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

 

22.04.2022 tarih ve 31817 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'e (Seri No: 1) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220422-5.htm  linki üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

 

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.