2021/114 Online Üye Web Portalı e-Devlet Entegrasyonu Hk.

Sayın Üyemiz,

Günümüzde, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, dijital dönüşüm kaçınılmaz hale gelmiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Genel Sekreterliğimiz tarafından yürütülmekte olan dijital dönüşüm faaliyetleri kapsamında üye firmalarınızın kullanımı için Online Üye Portalimiz (uyeler.dkib.org.tr) yayına alınmıştı.

Diğer taraftan ikinci faz çalışmaları arasında yer alan e-Devlet entegrasyonuna yönelik teknik çalışmalar tamamlanarak yeni versiyon yayına alınmış olup, online üye web portalinin e-Devlet entegrasyonlu yeni versiyon ile ilgili kullanım kılavuzu ekte yer almaktadır.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

EK: Kullanım Kılavuzu