2021/113 Avrupa Birliği'ne Tarım Ürünleri İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz,


T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, 15 Nisan 2021 tarihli ve L 129 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2021/608/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile bazı üçüncü ülkelerden bazı ürünlerin AB'ye girişinde resmi kontroller ve acil önlemlerin geçici olarak artırılmasına ilişkin 1793/2019/AB Sayılı Uygulama Tüzüğünde değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda ülkemizden AB'ye gönderilen ürünlere ilişkin olarak özetle;


- 1793/2019/AB Sayılı Tüzüğün Ek I'inde yer alan ve %10 kontrol sıklığına tabi tatlı biberlere pestisit kalıntısı bulaşıklığı sebebiyle tatlı olmayan biberler de (peppers of the Capsicum species (other than sweet)) eklenmiştir,


- Okratoksin-A bulaşıklığı riski nedeniyle söz konusu ekte yer alan kuru üzümler, 2019 ikinci dönemi ve 2020 ilk dönemindeki mevcut bilgilerin AB mevzuatının ilgili gerekliliklerine genel olarak yeterli derecede uyum olduğunu işaret etmesi sebebiyle anılan ekten çıkartılmışlardır,


- Söz konusu Tüzüğün Ek II'sinde aflatoksin bulaşıklığı riski nedeniyle yer alan fındıklar, uyumsuzluk sıklığının 2019 ikinci dönemi ve 2020 ilk döneminde düşmesi sebebiyle Ek II'den çıkartılarak yine %5 kontrol sıklığı (%10 kontrol sıklığından %5 kontrol sıklığına düşürülmüştür) ile Ek I'e eklenmiştir,


- 2020/2235/AB sayılı Uygulama Tüzüğünde belirtilen yeni sertifika gereklilikleri ile tutarlılığın sağlanması ve farklı kategorilerdeki ürünlerin resmi sertifikalarını uyumlaştırmak amacıyla 1793/2019/AB Sayılı Tüzüğün resmi sertifikalara ilişkin 11. Maddesi değiştirilmiştir,


- Ayrıca 1793/2019/AB Sayılı Tüzüğün Ek I, II, IIa ve IV sayılı ekleri değiştirilmiştir.


Söz konusu Tüzük 5 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, resmi sertifikalara ilişkin 1793/2019/AB Sayılı Tüzüğün 11. maddesini değiştiren 1(1) sayılı madde 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle uygulanacaktır.


Bilgilerine rica ederim.