2021/112 Çek Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Tebliğ Hk.