2021/110 Tam Kapanma Görev Belgesi Örneği Hk.

Sayın Üyemiz,


Bilindiği üzere, Tam Kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 29/04/2021 tarih ve 7705 sayılı Genelge ile Sokağa Çıkma Kısıtlamasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan ve yetkililer ile ihracatçı firmalar için; edevlet platformundan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “Görev Belgesi” çıkarılması uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda sistemde yoğunluk yaşandığı ve ulaşılamadığı durumlarda, Genelgenin 5 inci maddesi gereği “Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecektir.”


Ayrıca, konu hakkında sistemin önceden olduğu gibi İhracatçı Birliklerince verilen yazı ile yürütülmesi konusunda da girişimleriniz sürdürülmekte olup, gelişmeler olması durumunda bilahare bilgilendirme yapılacaktır.


Bilgilerine rica ederim.

Ek: Görev Belgesi Örneği