2021/106 Seyahat Kısıtlaması Hk.

Sayın Üyemiz;

29 Nisan -17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, muafiyet uygulanan kesimler için (işyerleri-imalathane, ihracatçı) kendileri ve çalışanları için E-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığından Görev Belgesi düzenlemeleri gerekmektedir.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığının 29/04/2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgesi ve eki Görev Belgesi örneği ekte sunulmuş olup, Nace kodunuz ve İşyeri Sicil Numarası girilerek bu belgeleri oluşturmanız ve çalışma yapacak şirket mensuplarının her birine verilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

EK1: Genelge

EK2 : Görev Belgesi