2021/10 Birleşik Krallıkla Ticarette Sağlık ve Bitki Sağlığı Uygulamaları Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Birleşik Krallık'ın (BK) 31.12.2020 tarihinde sona erecek olan Brexit Geçiş Döneminin ardından ülkemizden ithal edilecek bitki ve hayvan ürünlerine ilişkin sağlık ve bitki sağlığı uygulamaları hakkında BK makamlarınca Tarım ve Orman Bakanlığına bilgilendirme mektupları iletildiği bildirilmekte olup iletilen mektupların birer örneği ekte yer almaktadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

EKLER:

1- Mektup

2- Mektup