2020/91 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/91)

 

 1. Taze Siyah İncir Kesim ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;
 2. Avustralya Kahverengi Kokarca Böceği İle Mücadele Tedbirleri Hakkında Bilgi; 
 3. SGK Başkanlığı Gayrimenkul Satışı Hakkında Bilgi; 
 4. Kolombiya & Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi; 
 5. Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Hakkında Bilgi;
 6. İsrail Sanal Gıda Sektörel Ticaret Heyeti
 7. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

TAZE SİYAH İNCİR KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği(AKİB)'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 04.05.2020 tarih ve E.54215395 sayılı Onayı ile kurulan Taze Siyah İncir Kesim ve İhraç tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından 09.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda alınan karar uyarınca;

Adana-Yüreğir (Yakapınar, Kütüklü Mah.) - Tarsus (Bağlarbaşı) çevresindeki bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda Taze Siyah İncir'in gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildiğinden

 • 10.07.2020 tarihinde kesimine,
 • 11.07.2020 tarihinde ihracatına

karar verildiği ifade edilmektedir.

 

2

AVUSTRALYA KAHVERENGİ KOKARCA BÖCEĞİ İLE MÜCADELE TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından “Kahverengi Kokarca Böceği - Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)” ile mücadele etmek amacıyla 1 Eylül 2019 - 31 Mayıs 2020 döneminde ülkemiz de dahil olmak üzere 33 farklı ülkeden Avustralya'ya getirilecek muhtelif ürünlere yönelik çeşitli biyo-güvenlik tedbirlerinin uygulandığı, anılan Bakanlığın 26 Haziran 2020 tarihinde yayınladığı 98-2020 sayılı duyuru ile 2020-2021 döneminde uygulanacak olan tedbirlerin belirlendiği, riskli ülkelere Portekiz, Ukrayna ve Moldova'nın da ilave edildiği,    1 Eylül 2020 – 31 Mayıs 2021 dönemindeki uygulanacak tedbirlerin (https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme) bir önceki dönem ile uyumlu olduğu, bahse konu dönemde uygulanacak tedbire ilişkin duyuru metnine https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/98-2020 adresinden ulaşılabileceği ve bir önceki dönemde olduğu gibi, 2020-2021 döneminde Avustralya'ya yapılacak ihracatta; -36, 44, 45, 57, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ve 93 no.lu fasıllarda yer alan ürünlerin yine yüksek riskli; -25, 26, 27, 28, 29, 31, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 56 fasıllarda yer alan ürünlerin riskli olarak değerlendirildiği bildirilmektedir.

Aynı yazıda devamla, yüksek riskli ürünlerin 2020-2021 döneminde ülkemizin de dahil olduğu riskli olarak belirlenen ülkelerden Avustralya'ya ihraç edilmesi istendiğinde zorunlu arındırma işlemine tabi tutulmasına ihtiyaç duyulduğu, riskli ürünler kategorisindeki fasıllarda ise her ne kadar zorunlu arındırma işlemi şart koşulmasa da normale kıyasla daha yüksek oranda olmak üzere ürünlerin rastgele seçim yöntemiyle kontrole tabi tutulacağı, 2020-2021 döneminde BMSB ile mücadele kapsamında, ihracat yapılan ülkelerde arındırma işlemi yapmak isteyen firmaların yetkilendirilmek üzere başvuru yapması gerektiği ve bir önceki dönemde (2019-2020) kayıtlı olan firmaların da başvurularını yenilemelerinin zorunlu olduğu belirtilmektedir.

 

3

SGK BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI HAKKINDA BİLGİ; 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda; http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/563ab592-3a32-4d8b-a27f-6ab43b99cc91/duyuru_20200701_05.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=563ab592-3a32-4d8b-a27f-6ab43b99cc91 adresinde yer alan listede tapu bilgileri yer alan ve mülkiyeti Kurumlarına ait olan gayrimenkullerin Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23'üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23'üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 21-24/07/2020 tarihleri arasında satış ihalesi yapılacağı ve gayrimenkullerin satış ilan metninin Kurumun web sayfasında ilan edildiği ifade edilmektedir.

 

4

KOLOMBİYA & MEKSİKA SANAL GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 10-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında Kolombiya ve Meksika'ya yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenleneceği, Kolombiya ve Meksika'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edilerek nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ve tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Genel Ticaret Heyetinin Tarım (Fındık ve Mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Yaş Meyve ve Sebze, Meyve Sebze Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri,  Zeytin ve Zeytinyağı, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller) Tarım Makineleri, İklimlendirme ve Ambalajlama sektörlerinde iştigal eden azami 25 firmamızın katılımları ile gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Aynı yazıda devamla, başvuru ve ödemeler için son tarihin 17 Temmuz 2020 Cuma günü saat 17.00 olduğu, bu tarihe kadar https://bit.ly/2ZtYZFb internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulmasının ve organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercüman, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 250,00-USD tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisinin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04 numaralı Dolar hesabına yatırılarak ödemeye dair banka dekontlarının mehmetcesuroglu@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesinin gerektiği ve söz konusu Kolombiya ve Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında; 

 • Heyete katılımın her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olduğu ve ödemelerin firma başı olarak alınacağı,
 • Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmamasının önem arz ettiği,
 • Heyete katılımın, başvuru formunun doldurularak ödeme yapılması ile kesinleştiği ve
 • Heyete katılımın, katılımcı tarafından iptal edilmesi durumunda başvuru bedelinin iade edilemeyeceği,

hususları ifade edilmektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

10 Ağustos 2020- Webinar (Zoom programı aracılığı ile) 

 *Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

10- 21 Ağustos 2020- İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile)

Ayrıntılı Bilgi:

Mehmet CESUROĞLU: mehmetcesuroglu@tim.org.tr  0212 454 04 86

Özkan ALTUNTAŞ: ozkanaltuntas@tim.org.tr   0212 454 06 18

 

5

TÜRKİYE-VENEZUELA TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ ANLAŞMASI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda; Ülkemiz ile Venezuela arasında serbest ticaret alanı tesisini amaçlayan ve 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar”ın 1 Haziran 2020 tarih ve 31142 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, söz konusu Anlaşma'nın iç onay sürecinin her iki ülke tarafından tamamlandığı ve Anlaşma'nın 21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girmesine ilişkin nota teatisinin gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

 

6

İSRAİL SANAL GIDA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda; Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından, ihracat pazarlarımızın çeşitlendirilmesi ve ihracatımızın artırılması hedefiyle, 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında İsrail'e yönelik Sanal Gıda Sektörel Ticaret Heyeti düzenleneceği, bahse konu Sanal Gıda Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında, İsrail pazarı hakkında bilgilendirmeye yönelik Webinar ve 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında online ikili iş görüşmelerinin (B2B) tesis edileceği, Sanal Gıda Sektörel Ticaret Heyetine katılım kontenjanının azami 15 firmayla sınırlandırılarak kayıt bedelinin 300.-USD olarak belirlendiği ve heyete katılım sağlayacak firma temsilcilerinin İngilizce bilmesi ve firma temsilcisinin firma çalışanı olması durumunda, ilgili temsilcinin Ağustos ayı boyunca firmada SGK'lı olarak çalışmasının gerektiği belirtilmekte olup, bahse konu faaliyete katılım sağlamak isteyen firmaların https://forms.gle/EG3wXCVBA9vUhkYn9  adresindeki başvuru formunu 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar doldurmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

 

7

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait https://www.ticaret.gov.tr/   adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr/   adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.