2020/63 Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar Hk.

SİRKÜLER (2020/63)

 

            Sayın Üyemiz;          

 

27 Mayıs 2020 traih ve 31137 sayılı  Resmi Gazete'de yayınlanan 2573 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” kapsamında Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına karar verildi.

Söz konusu Karara göre;

  • Şirketlerin genelgede düzenlenen şartları haiz ve bakanlıkça onaylanan uluslararası e-ticaret sitelerine üyelik giderleri % 60 oranında ve e-ticaret sitesi başına 8 bin TL'ye kadar desteklenecek. Bu destek her takvim yılı başında TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması oranında güncellenecek. Şirketler, bu destekten en fazla 3 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl yararlanabilecek. E-ticaret sitelerine bireysel üyelik destek oranı, 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için yüzde 80 oranında uygulanacak. Bu tarihten sonra destek oranı yüzde 60'a inecek.
  • Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin genelgede belirtilen giderler ile İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenecek. İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen işbirliği kuruluşlarınca (İhracatçı Birlikleri) düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderlere, yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek verilecek.

İlgili Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200527-15.pdf adresinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.