2020/57 Karpuz ve Üzün Kesim-İhraç Tarihleri Hk.

Sayın üyemiz,

Yaş meyve sebze kesim ve ihraç tarihleri tespit Komisyonu tarafından 18.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda alınan karar uyarınca;

- Sera ve Plastik örtü altında yetişen karpuzların 18/05/2020 tarihinde kesimine 19/05/2020 tarihinde ihracatına,

- Sera'da yetiştirilen Sofralık Üzümlerden Yalova İncisi, Trakya ilkeren, Kardinal çeşitlerine 19/05/2020 tarihinde kesimine, 20/05/2020 tarihinden itibaren ihracatına

müsaade edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.