2020/45 Yukarı Lars (Verhniy Lars) Gümrük Kapısındaki Durum Hk.

SİRKÜLER (2020/45)

Sayın Üyemiz;           

 

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Rusya Federal Gümrük Servisi Türkiye Temsilciliği tarafından iletilen yazıya atfen;  Gürcistan üzerinden karayolu ile Rusya Federasyonu'na açılan Yukarı Lars (Verhniy Lars) Gümrük Sınır Kapısı'nın,  Türk taşıtları tarafından yoğun olarak kullanıldığı ve bu yoğunluğunda 2020 yılı 3 aylık döneminde bir önceki yıla oranla %81 oranında artış yaşandığı ifade edilerek, kapıda uzun TIR kuyruklarının oluştuğu ve bu beklemelerden dolayı mağduriyetlerin yaşandığı, 

Sınır kapısında uzun TIR kuyrukları oluşmasının en büyük nedeninin Türk TIR şoförlerin gerekli olan ön bildirim evraklarını doldurmamaları yanında,  Rusça ve ilgili Rus mevzuatını bilmemesi olduğu hatırlatılarak, Türk şöforlerin kapı girişinde önceden doldurulup ibraz edilmesi gereken "Migration Card" formlarının eksik doldurdukları, bu nedenle sorun yaşanmaması için ekte açıklamaları sunulan formun eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulup ibraz edilmesi halinde kapıda beklemelerin ve mağduriyetlerin yaşanmasının önleneceği ifade edilmektedir. 

İlgili "Migration Card" formu ile Rusya Federasyonu Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük Kanunu ilgili bölüm açıklamaları http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/verhniy-la.pdf adresinde yer almakta olup açıklamalarda belirtilen formların eksiksiz doldurulması ve kurallara uyulması TIR sürücülerimizin menfaatine olacaktır.  

Bilgilerinize sunulur.