2020/213 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2020/213)

1. Tayland'a Elma İhracatı Hakkında Bilgi;

2. Pyrrolizidine Alkaloid Limiti Hakkında Bilgi;

3. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği Hakkında Bilgi;

4. Foodex Japan 2021 Fuarı Hakkında Bilgi;

5. Sao Paolo İhale Hakkında Bilgi;

6. JFEX 2021 Fuarı/Milli Katılımı Hakkında Bilgi;

7. ABD / Çamaşır Makinaları Korunma Önlemi Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

TAYLAND'A ELMA İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türkiye'den Tayland'a elma ihracatı için gerekli onay süreci 23/04/2020 tarihi itibariyle tamamlanmış ve ülkemiz menşeli ilk elma partileri bu yılın Kasım ayında Tayland'a ulaşmıştır. Keyfiyete müteallik olarak Bangkok Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda; bahse konu elma partilerinin soğuk uygulama (cold treatment) kaynaklı teknik sebeplerle ülkeye girişinin kabul edilmediği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Tayland makamlarınca söz konusu Müşavirliğe iletilen değerlendirmelerde; Türkiye'den Tayland'a elma ihracatına dair bir örneği ilişik protokolün 12'inci maddesine atıfla, ithal edilen elmaların iç sıcaklık değerlerinin tespit edilebilmesi için sevkiyat esnasında elmaların iç sıcaklığını ölçen aygıtların elma çekirdeğine denk gelecek şekilde yerleştirilmesi gerektiği belirtilmiş ve ülkemizden sevkiyatı yapılan elmalarda bu hususa riayet edilmediği ve bu suretle Tayland'a giriş yapan elmaların iç sıcaklık değerlerinin tespitinin sağlıklı bir şekilde yapılamadığı vurgulanmıştır.

Taylandlı ithalatçı firmadan alınan bilgiye atıfla, benzer bir sorunun Fransa'dan ithalatı gerçekleştirilen elmalara ilişkin olarak da yaşandığı ve bu sevkiyatların da Tayland'a girişine müsaade edilmediği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Tayland'a elma ihraç etmek isteyen üretici ihracatçı firmalarımızın müteakip süreçte benzer sevkiyat sorunlarının yaşanmamasını teminen konuya dair bilgilendirilmelerinde ve söz konusu ülkeye elma ihracat işlemlerinde mezkûr protokol hükümlerine riayet etmelerine yönelik olarak uyarılmalarında fayda mülahaza edildiği ifade edilmektedir.

2

PYRROLİZİDİNE ALKALOİD LİMİTİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 14 Aralık 2020 tarihli ve L 420 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte iletilen 2020/2040/AB sayılı Komisyon Tüzüğü ile bazı gıdalarda maksimum pyrrolizidine alkaloid (PA) limiti belirlenmiş olup, bu kapsamda 1881/2006/AT sayılı Tüzük değiştirilmiştir. Söz konusu Tüzük kapsamında bitkisel infüzyonlar, çay, bitkisel içerikli ve polen bazlı gıda takviyeleri, hodan otu yaprakları, yaban kerevizi, güveyi otu ve kimyon tohumu gibi ürünlerin yanı sıra ülkemiz ihracatında önem arz eden kurutulmuş kekik (oregano-dried) de yer almakta olup, kurutulmuş kekik ve karışımları için PA limiti 1.000 μg/kg olarak belirlenmiştir. Anılan Tüzük 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 1 Temmuz 2022 tarihinden önce yasalara uygun olarak piyasaya sürülen ve Tüzük ekinde yer alan ürünler 31 Aralık 2023 tarihine kadar piyasada kalabilecektir.

EK: Komisyon Tüzüğü EU 2020/2040 (5 Sayfa)

3

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 25 Aralık 2020 tarih ve 31345 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup bahse konu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201225-16.htm linkinden erişim sağlanabilmektedir.

Mevzuat eklerinde belirtilen tekstil hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin ithalat işlemleri belirtilen kayıt prosedürleri çerçevesinde yerine getirilebilecektir.

4

FOODEX JAPAN 2021 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Milli katılımı Genel Sekreterliğimiz tarafından organize edilen ve 09-12 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşecek Foodex Japan 2021 fuarı organizatörü ile yapılan görüşmede, söz konusu fuarın şu an için fiziksel ortamda, geçen senelerde olduğu gibi, yurtdışından katılımcıların seyahat edeceği varsayımı ile organize edileceği bildirilmiştir. Ancak Genel Sekreterliğimiz tarafından salgının gidişatı göz önüne alındığında fuara katılım için Türkiye'den seyahatin mümkün olamayacağı değerlendirilmektedir.

Buna göre, fuar organizatörü ve diğer tedarikçiler ile yapılan görüşmeler neticesinde fuarın düzenlenmesi, ancak Türkiye'den seyahat edilememesi durumu ile fuarın tamamen iptali senaryolarına ilişkin şartlar aşağıda iletilmektedir.

- Fuarın fiziki olarak düzenlenmesi ancak yurtdışından seyahat edilememesi durumunda; fuar hibrit olarak gerçekleştirilecek olup, bu kapsamda yine stantlar kurularak ürünler sergilenecektir. Ayrıca, Japonya'daki fuarda stantlarda hizmet vermek üzere bir görevli/hostes organize edilecek ve ziyaretçiler online olarak zoom aracılığı ile Türkiye'den katılımcılarla bağlantı kuracaktır. Bu durumda, başvuru iptal edilemeyecek, yapılan ödemeler iade edilemeyecektir.

- Fuarın tamamen iptal edilmesi durumunda ise fuarın sadece online olarak gerçekleştirileceği bilgisi alınmış olup, fuar organizatörü yer kirasının %70'ini iade edecektir. Ancak fuarın iptal olduğu tarihte ortaya çıkabilecek diğer maliyetler (inşaat, nakliye vb.) katılım bedeli ödemenizden düşülecektir. Buna göre katılım bedeli ödemesinin en az %50'si, en fazla %70'i iade edilebilecektir.

Bu çerçevede milli katılıma yönelik işlemlerin yapılabilmesini teminen, belirtilen şartlara göre nihai katılım kararlarının 8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar foodex@eib.org.tr  adresine iletilmesi beklenmektedir.

EK: Fuar Duyuru Linki

5

SAO PAOLO İHALE HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıya atfen; Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda Sao Paolo Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazı ve Brezilya'nın Parana Eyaleti Kamu Güvenliği Sekreterliği tarafından Türkiye Brezilya Büyükelçiliğine gönderilen bir e-postaya atıfla, patlayıcı maddelerin tespitinde kullanılmak üzere muayene spreyleri ve saha testlerinin ihale yoluyla satın alınacağı ve ihalede verilebilecek azami teklif değerinin 14.035 Dolar olduğu, Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen ihale hakkında ayrıntılı bilginin sesp-licitacao@sesp.pr.gov.br e-posta adresi ile +55 41 3313-1987 / +55 41 3313- 1631 numaralı telefonlardan edinilebileceği bilgisi iletilmekte olup, İngilizce olarak hazırlanmış kısa bilgi notu da ekte yer almaktadır.

Bunun yanı sıra, yazıda devamla Sao Paulo Eyaleti Stratejik Polis Operasyonları Departmanı'ndan Türkiye Brezilya Büyükelçiliğine iletilen bir başka e-posta mesajında ise, 18 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek ihaleyle bir adet Helibras HB 350B model helikopter ile bir adet Eurocopter Frande AS 355F2 model helikopterin satılacağı bilgisi verilmektedir.

EK: İhale Duyurusu

6

JFEX 2021 FUARI/MİLLİ KATILIMI HAKKINDA BİLGİ;

 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; 17-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Osaka/Japonya'da düzenlenecek olan “JFEX (Japan Food Exhibition Fair)” fuarına Türkiye milli katılımının Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fuara, Türkiye'nin milli katılımı ile katılım sağlamayı düşünen firmaların 13.01.2021 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Online Başvuru Formu: JFEX Fuarı Başvuru Formu

Katılım Bedeli: Tahmini 1247 $/m2 (nakliyesiz)

(Nakliye hizmeti almak isteyen firmalar online başvuru formunda belirtmeleri durumunda nakliye teklifi alınarak birim fiyata ilave edilip talep eden firmalara bildirilecektir.)

 Katılım bedeline;

  • Yer kirası,
  • Özel stant konstrüksiyonu,
  • Stand genel ve günlük temizlik hizmeti,
  • Kataloğa giriş bedeli,
  • Elektirik ve internet bağlantısı,
  • Genel Sekreterliğimizce hazırlanan firma broşüründe yer alma
  • Standlara ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez ) hizmetleri dahildir.

Sektörler; Gıda: Dondurulmuş Ve Konserve Ürünler, Hazır Ambalajlı Gıdalar, Makarna, Noodle, Deniz Mahsulleri, Sebze Meyve, Baharat, Atıştırmalıklar, Şekerlemeler, Organik Gıdalar

Şarap ve Alkollü İçecekler: Şarap, Bira, Likör, Viski, Konyak, Japon İçkisi (Sake, Shochu), Kore Pirinç Şarabı, Baiju (Çin Likörü), Yemek Pişirmede Kullanılan Sake, İçki

Et ve Süt Ürünleri: Dana Eti, Tavuk, Sucuk, Salam, Peynir, Domuz Eti, Jambon, Sosis, Süt, Yoğurt, Tereyağı

İlk kez düzenlenecek olan JFEX 2021 fuarına, 30 ülkeden 1000 katılımcının katılım göstermesi ve 90 ülkeden 40.000 ziyaretçi tarafından ziyaret edilmesi beklenmektedir. En büyük gıda ithalatçılarından olan ve ithalatta dünyada 5. sırada yer alan Japonya gıda tüketiminin %63'ünü ithal etmektedir. Toplam gıda ithalatı 69 Milyar $'dır. Türkiye ise 254 Milyon $ gıda ihracatı ile ülke ithalatında sadece %0,36'lık bir paya sahiptir. Bu nedenle Japonya, Türkiye için önemli bir hedef pazar olmanın yanı sıra Covid-19 sonrası satış aktivitelerinin yeniden gelişmesiyle yeni fırsatlar da sunmaktadır. 20.000 m2 alanda yapılacak söz konusu fuarın gıda alanında önde gelen fuarlar arasında yer alması beklenmektedir.

Fuarın, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda, Japonya'nın hedef ülkeler listesinde yer alması sebebiyle katılım bedelinin yaklaşık %70'i destek kapsamında yer alacak olup firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 117.000 Türk Lirası'na kadar desteklenecektir.

7

ABD / ÇAMAŞIR MAKİNALARI KORUNMA ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; bilindiği üzere, ABD tarafından “çamaşır makinaları” (8450.20.00, 8450.11.00, 8450.90.20 ve 8450.90.60 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 7 Şubat 2018 tarihinden beri bir korunma önlemi uygulanmakta olup; ülkemiz, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarılması ile 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren kaldırılan muafiyeti sonrasında söz konusu önleme tabi olmuştur.

Konuya ilişkin olarak bir örneği ekte yer alan 15 Aralık 2020 tarihli Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bildiriminde, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (USITC), önlem konusu ürün ithalatına yönelik olarak “Trade Act of 1974”ün 203. bölümü kapsamındaki işlemin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam ettiği ve yerel endüstrinin ithalat rekabeti için olumlu bir ayarlama yaptığına dair kanıtların mevcut olduğu yönündeki görüşlerini içeren raporunu 8 Aralık 2020 tarihinde ABD Başkanı'na ilettiği, keyfiyete yönelik olarak Başkan'ın kararının beklendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, önlemin devamı şu şekilde önerilmektedir;

  • İşlemin ilave 2 yıl daha veya 7 Şubat 2023'e kadar uzatılması (tarife kotası uygulamasının korunarak 4'üncü yılda 1,2 milyon adetlik tarife kotası kapsamında %15 oranında, kotayı aşan ithalat için %35 oranında; 5'inci yılda ise tarife kotası kapsamında %14 oranında, kotayı aşan ithalat için %30 oranında),
  • Dördüncü yılda 110.000 birimin üzerindeki ithalatlarda %35, beşinci yılda 130.000 birimin üzerindeki ithalatlarda %30 oran ile bazı çamaşır makinası parçalarının ithalatında ayrı tarife kotası uygulamasının sürdürülmesi,
  • Yıllık kotanın çeyrek dönemler bazında uygulanmaya devam etmesi.