2020/21 Genel Kurul Hk.

SİRKÜLER ( 2020 / 21 )

ÖNEMLİ - SÜRELİDİR

Sayın Üyemiz;

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14:00'de Trabzon Ticaret Borsası 8. Kat Toplantı Salonunda, belirtilen tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 16 Nisan 2020 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bu nedenle, aşağıda açıklanan Genel Kurul katılım kriterlerini sağlayan Birliğimiz üyelerinin Genel Kurula katılabilmek için gerçek ve tüzel kişilerin varsa cari yıl dahil tüm aidat borçlarını ödemesi ve kendilerini Genel Kurulda temsil edecek temsilcilerine ait temsilci görevlendirme ve katılım bildirim yazılarını ekleriyle birlikte en geç 09 Nisan 2020 Perşembe günü mesai saati sonu olan 17:30'a kadar Genel Sekreterliğimize ibraz etmeleri ve belirtilen tarihlerde ekte gönderilen esaslar çerçevesinde Genel Kurul Toplantısına iştirak etmeleri hususunda gereği önemle rica olunur. 

                  

                                                                                                                                  İdris ÇEVİK
                                                                                                                              Genel Sekreter

 

EKLERİ:

1- Gündem ( 1 sayfa)

2- Genel Kurul Esasları ( 2 sayfa)

3- Temsilci Görevlendirme Yazısı (Tüzel Kişi için)

4- Temsilci Görevlendirme Yazısı (Gerçek Kişi için)

5- Yükümlülüklerini Yerine Getirmek Kaydıyla Genel Kurula Katilabilecek Üye Listesi