2020/198 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/198)

 1. Kartsakhi - Aktaş Sınır Kapısına İlişkin Bilgilendirme Hakkında Bilgi
 2. Ukrayna / Polimer Malzemeleri Korunma Önlemi Hakkında Bilgi;
 3. Almatı Yatırım Forumu 2020 Hakkında Bilgi;
 4. St. Petersburg Valiliği - Bölgesel Yatırım Projesi Mekanizması Hakkında Bilgi; 
 5. Gayrimenkul Satışı Hakkında Bilgi;
 6. Katar-Umman Sanal Genel Ticaret Heyeti, 1-4 Şubat Hakkında Bilgi; 
 7. Hindistan Sanal Genel Ticaret Heyeti, 15-26 Şubat 2021 Hakkında Bilgi; 
 8. Peru Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;  
 9. Sweets&Snacks 2021 Milli Katılım Organizasyonu- Indianapolis / A.B.D. Hakkında Bilgi;
 10. Slovakya Oto Plakaları İhalesi Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

KARTSAKHİ - AKTAŞ SINIR KAPISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; T.C. Batum Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinin 27/11/2020 tarihli bilgilendirmesine
atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünde alınan bir yazıda, geçici olarak Türk yük araçlarına kısıtlama uygulanan Kartsakhi - Aktaş Kara Hudut Kapısı'nın 01 Aralık 2020 tarihi saat 00:00 itibari ile yeniden açılmıştır.
 

2

UKRAYNA / POLİMER MALZEMELERİ KORUNMA ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atfen; bilindiği üzere, Ukrayna tarafından “polimer malzemeleri” ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması çerçevesinde bir geçici önlem uygulanmaktadır.

Bu defa, Kiev Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazı ile iletilen 21/11/2020 tarihli Ukrayna Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren "Menşe ve İhracatçı Ülke Dikkate Alınmaksızın Ukrayna'ya Yapılan Polimer Malzemelerinin İthalatına Karşı Özel Önlemlerin Uygulanmasına Dair Karar"a ilişkin bildirim ve ilgili resmi gazete nüshası, gayri resmi tercümeleri ile birlikte ekte yer almaktadır. Buna göre, mezkur üründe 3 yıl süreyle önlem (yıllar bazında sırasıyla %12,4, %12,0 ve %11,5 oranlarında ek vergi şeklinde olmak üzere) uygulanmasına karar verilmiştir.

EK1: Bildirim (2 Sayfa)

EK2: Resmi Gazete Nüshası (5 Sayfa)

3

ALMATI YATIRIM FORUMU 2020 HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Nur-Sultan Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgiye atıfla, Kazakistan'ın Almatı şehrinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen yatırım forumunun, bu sene çevrimiçi platformda ve 03 Aralık 2020 tarihinde Almaty Investment Forum 2020 adıyla gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Forumda öne çıkacak temalara, programa, konuşmacı bilgilerine ve kayıt işlemi sayfasına www.aif2020.kz linki üzerinden ulaşılabilmektedir.

4

ST. PETERSBURG VALİLİĞİ - BÖLGESEL YATIRIM PROJESİ MEKANİZMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, St. Petersburg Ticaret Ataşeliğimizdenalınan bir yazıya atıfla, St. Petersburg Valiliğine ait resmi internet sitesinde (https://www.gov.spb.ru ) 24/11/2020 tarihinde duyurulan “Bölgesel Yatırım Projesi Mekanizması” çerçevesinde;

 • Bölge sanayisine yönelik yerli ve yabancı yatırımların arttırılması amacıyla, yeni yatırımcılar için vergi kolaylıkları sağlanacağı, bahse konu yeni yatırımların, bölge ekonomisinde faaliyet gösteren reel sektör yatırımlarına ilişkin olacağı,
 • Bölgesel yatırım projesi kapsamında faaliyet sürdürecek olan yatırımcılardan tahsil edilecek kurumlar vergisinden federal bütçeye aktarılması öngörülen %3'lük payın sıfırlanacağı ve %17'lik yerel yönetim bütçesine aktarılan payın %10 seviyesine indirileceği,
 • Yatırım yapılacak olan proje kapsamında emlak vergisi oranının da %0 olarak belirleneceği,
 • İlgili projeler kapsamında planlanan istihdam seviyesine ilişkin bir sınırlama olmamakla birlikte, yatırım hacminin, ilk 3 yıl için en az 50 milyon ruble ve ilk 5 yıl sonunda en az 500 milyon ruble olması şartının uygulanacağı bilgilerinin öğrenildiği belirtilmektedir.

5

GAYRİMENKUL SATIŞI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıya atfen; Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığından alınan bir yazıda,
mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna ait olan ekli listede tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21,22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile 22-25/12/2020 tarihleri arasında satış ihalesi yapılacağı, söz konusu gayrimenkullerin satış ilan metninin anılan Kurumun web sayfasında (www.sgk.gov.tr) ilan edildiği ifade edilmektedir.

6

KATAR-UMMAN SANAL GENEL TİCARET HEYETİ, 1-4 ŞUBAT 2021 HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 1-4 Şubat 2021 tarihleri arasında Katar ve Umman'a yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Katar ve Umman'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu sanal genel ticaret heyetimiz Çelik, Demir ve Demir Dışı Metaller ,İnşaat Malzemeleri (Seramik, Alüminyum vb.), Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri (Ofis, Otel, Hastane , Proje Mobilyası), Makine ve Aksamları (Kaynak Makineleri, Enerji Sektöründe Kullanılan Makineler, Pompalar, Hafif Sanayide Kullanılan Makineler, El Aletleri vb.) 

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayii sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 20 firmamızın katılımı ile gerçekleşecektir.

Bahse konu sanal ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 17 Aralık 2020 Perşembe günü saat 17:00'dir. Son başvuru tarihine kadar başvuran firmalar, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirilecek ve azami 20 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımı son başvuru tarihinden önce kapanabilecektir.

Heyete ön başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/qatar-oman-2021/company/register internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacaktır. Ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmalar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 3.250.- Türk Lirası tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi gerekmektedir.

 

Katar - Umman Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında;

 • Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.
 • Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne
  bırakılmaması önem arz etmektedir.
 • Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir; heyete katılım katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.
 • Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.
 • B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

7

HİNDİSTAN SANAL GENEL TİCARET HEYETİ, 15-26 ŞUBAT 2021 HAKKINDA BİLGİ; 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 15-26 Şubat 2021 tarihleri arasında Hindistan'a yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Hindistan'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Genel Ticaret Heyetimiz Makine ve Aksamları, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik,Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ve Elektrik-Elektronik (Elektrikli Ev Aletleri) sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmamızın katılımı ile gerçekleşecektir.

Bahse konu sanal ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 17:00'dir. Son başvuru tarihine kadar başvuran firmalar, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirilecek ve azami 25
firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımı son başvuru tarihinden önce kapanabilecektir.

Heyete ön başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/india-2021/company/register internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacaktır. Ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmalar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 1.640.- Türk Lirası tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi gerekmektedir.

Hindistan Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

 • Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.
 • Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.
 • Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir; heyete katılım katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.
 • Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.
 • B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

8

PERU KONFEKSİYON KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Peru tarafından "Konfeksiyon" ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi soruşturmasına ilişkin Lima Ticaret Müşavirliği'nden alınan soruşturma açılış duyurusu (Ek-1) ile ekleri Karar (Ek2), Rapor (Ek-3) ve Form (Ek-4) ekte yer almaktadır.

EK1: Açılış Duyurusu (2 Sayfa)

EK2: Karar (7 Sayfa)

EK3: Rapor (97 Sayfa)

EK4: Form (2 Sayfa)

9

SWEETS&SNACKS 2021 MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU – INDİANAPOLİS / A.B.D. HAKKINDA BİLGİ; 

 

Indianapolis/ Amerika Birleşik Devletleri'nde, 22-25 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sweets & Snacks Expo Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nun Birliğimizce gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Sweets & Snacks Expo; 2019 yılında 850'den fazla katılımcıya ve 90'dan fazla ülkeden 18.000'in üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Şekerleme ve atıştırmalık ürün sektöründe 150 milyar dolarlık payın temsil edildiği söz konusu fuarın, gerek A.B.D. pazarında gerekse A.B.D. ile serbest ticaret antlaşması bulunan Kanada ve Meksika pazarlarında yer alabilmek adına firmalarımıza önemli fırsatlar sunacağı düşünülmektedir. Sweets & Snacks Expo 2020 fuarına milli katılım organizasyonu ile iştirak eden firmalara, Birliğimizce aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

 • Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği
 • Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi
 • Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma
 • Fuara giriş kartı temini (Fuar idaresince belirlenen sayıda)
 • Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-vb) ile ikram hizmetlerinden
  faydalanma

Bahse konu fuarda katılımcı olarak yer almak isteyen üyelerinizin, ek'te yer alan Ön Başvuru Formu'nu, firma kaşesi ve yetkilisi imzasıyla beraber doldurarak, 11 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr   adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

10

SLOVAKYA OTO PLAKALARI İHALESİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

T.C Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bratislava Ticaret Müşavirliğinden iletilen bir yazıya atıfla, Slovakya İçişleri Bakanlığı'nın tahmini değeri KDV hariç 27,7 milyon avro olmak üzere oto plakalarının üretimi ve teslimi için bir kamu ihalesi duyurduğu, son başvuru tarihinin 10 Aralık 2020 olan ihalenin lisanslı plakalar, özel kayıt numarasına sahip özel plakalar ile kısmen veya tamamen elektrikli araçlara yönelik plakaları kapsadığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, plakaların, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygun tescile tabi olan motorlu taşıtlar, römorklar ve diğer karayolu taşıtlarında kullanılması gerektiği ifade edilmiştir. (CPV Code: 44423400-5)

İhale ile ilgili detaylı bilgiler:
Slovakya Kamu İhale Ofisi: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/472888
Başvuru Sayfası: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1682