2020/19 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER  (2020/19)

 

 1. İş Yatırım İşbirliği ile Trabzon'da Piyasalardaki Son Gelişmeler Konulu Bilgilendirme Toplantısı Hakkında Bilgi;
 2. 2020-17-18 EU Sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Hakkında Bilgi;
 3. Sayın Bakanımızın Güney Kore Ticaret Bakanı İle İkili Görüşmesi Hakkında Bilgi;
 4. Nijerya Ticaret Heyeti - 27-30 Nisan 2020
 5. İran da Yolcu Beraberi Döviz Uygulamalar Hakkında Bilgi;
 6. İran Sınırından Yumurta İthalatı Hakkında Bilgi;
 7. Troleybüs Alımına İlişkin İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;
 8. Güney Kore Bilgilendirme Semineri Hakkında Bilgi;
 9. Litvanya Konferans Duyurusu Hakkında Bilgi;
 10. Büyük Göller Yatırım ve Ticaret Konferansı Hakkında Bilgi;
 11. Güney Kore Bilgilendirme Seminerleri Hakkında Bilgi;
 12. Dış Ticaret talepleri Hakkında Bilgi;

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

1

İş YATIRIM İŞBİRLİĞİ İLE TRABZON'DA PİYASALARDAKİ SON GELİŞMELER KONULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İş Bankası A.Ş.  kuruluşu İŞ Yatırım ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz müşterek organizasyonunda; 25/02/2020 tarihinde Trabzon ilimiz ve bölgesindeki iş insanları ve ihracatçılarımıza yönelik olarak “Piyasalardaki Son Gelişmeler: Fırsatlar ve Tehditler” konulu bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.  İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Sn. Şant MANUKYAN ve Araştırma Direktörü Sn. Serhat GÜRLEYEN'in konuşmacı olarak katılacağı panel Trabzon'da 25 Şubat 2020, Salı günü saat 14:00'te Trabzon Ticaret Borası 8. Kat Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olup bütün ihracatçı, girişimci ve işadamlarımızın teşrifleri arz olunur. 

(Online kayıt için form: https://bit.ly/2UXPA8h)

 

KONUŞMACILAR:

Sn. Serhat GÜRLEYEN - İş Yatırım Araştırma Direktörü

Sn. Şant MANUKYAN   - İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü

Tarih                                       : 25 Şubat 2020, Salı

Saat                                        : 14:00

Yer                                        : Trabzon Ticaret Borsası Konferans Salonu (8. Kat)

Kayıt link                              : https://bit.ly/2UXPA8h

İrtibat/Katılım Teyit İçin     : Şennur GÜMÜŞKAYA – 3261601- 125 dh. (DKİB)

Detaylı duyuru için: http://www.dkib.org.tr/tr/default.html tıklayınız..

 

2

2020-17-18 EU SAYILI KOMİSYON UYGULAMA TÜZÜĞÜ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 10 Ocak 2020 tarihli ve L7/11 ve L7/14 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve örnekleri ekte iletilen 2020/17/EU ve 2020/18/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri kapsamında “chlorpyrifos-methyl“ ve “chlorpyrifos” etken maddelerinin onayı yenilenmemiş olup, söz konusu Tüzükler 16 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede, üye ülkelerin “chlorpyrifos-methyl“ ve “chlorpyrifos” etken maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin onaylarını 16 Şubat 2020 tarihine kadar geri çekmeleri, üye ülkeler tarafından tanınan geçiş dönemlerinin Tüzüklerin yürürlüğe giriş tarihlerinden itibaren üç ayı geçmemesi gerektiği, bu çerçevede söz konusu geçiş dönemlerinin 16 Nisan 2020 tarihine kadar sona ermesi gerektiği ifade edilmektedir.

 

Eki:
1- 2020-17 Uygulama Tüzüğü

2- 2020-18 Uygulama Tüzüğü

 

3

SAYIN BAKANIMIZIN GÜNEY KORE TİCARET BAKANI İLE İKİLİ GÖRÜŞMESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

 

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/02/2020 tarih 104-00471 sayılı yazıda; T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN ile Güney Kore Ticaret Bakanı Sayın Yoo MYUNG-HEE'nin 2 Mart 2020 tarihinde Ankara'da ikili bir görüşme gerçekleştirmesinin planlandığı ve söz konusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere, ihracatçılarımızın Güney Kore pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin hazırlanacak bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu bağlamda, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, Güney Kore pazarında karşılaşılan sorunların ve gündeme getirilmesinde yarar görülen hususların, bir nüshası ekte yer alan bildirim formunda belirtilerek en geç 24 Şubat 2020 Pazartesi günü (yarın) saat 12.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Bildirim Formu (1 sayfa)

 

4

NİJERYA TİCARET HEYETİ - 27-30 NİSAN 2020

 

Bilindiği üzere, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 27-30 Nisan 2020 tarihleri arasında Nijerya'ın Lagos şehrine yönelik inşaat ve yapı malzemeleri sektörlerini kapsayan bir Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği ve söz konusu organizasyonda, Gana, Fildişi Sahili ve Kamerun'dan da iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği ilgide kayıtlı sirkülerimizde belirtilmişti.

Bu defa Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 19/02/2020 tarih 103-00468 sayılı yazıda; Söz konusu Nijerya Ticaret Heyeti'nin inşaat ve yapı malzemeleri yanı sıra petrokimya, demir-çelik, alüminyum, cam ve seramik ürünleri, tıbbi ilaçlar, otomotiv endüstrisi, endüstriyel tuz, hazır giyim ve tekstil, makine ve aksamları, inşaat malzemeleri, kâğıt ve karton ürünleri, iş ve maden makineleri, elektrik elektronik, su ürünleri, şekerli ve çikolatalı mamuller ve meyve suları, ambalajlama sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara göre imalat ve ihracat yapan firmaları kapsayacak şekilde yeniden tasarlandığı,  Program dahilindeki B2B faaliyetlerin sadece Nijerya özelinde gerçekleştirilmesin planlandığı belirtilmekte ve son başvuru tarihinin 06 Mart 2020 Cuma günü mesai bitimi olarak revize edildiği ifade edilmekte olup, bahse konu TİM yazısı, taslak program ve vize işlem merkezine ait iletişim bilgileri ilişikte yer almaktadır.

Ek: TİM Yazısı, Heyet Taslak Programı ve Vize İşlem Merkezi İletişim Bilgileri (3 Sayfa)

 

5

İRAN DA YOLCU BERABERİ DÖVİZ UYGULAMALAR HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/02/2020 tarih 99-00453 sayılı yazıda; İran'da bazı tır şoförlerimizin son dönemde İran gümrüklerinde yolcu beraberi dövizle ilgili sorunlar yaşamakta olduğuna ilişkin bilgiler alındığı, İran Merkez Bankası'nın 13/05/2018 tarihinde hayata geçirilen uygulamasına göre, İran'a döviz getirilmesi durumunda, yolcu beraberinde kişi başına 10.000 (On bin) Avro veya karşılığı dövizi aşmayacak şekilde döviz getirilmesinde herhangi bir beyan zorunluluğu bulunmadığı, bu miktarın üzerinde dövizle ülkeye girişte ise banka belgeleri veya isimsiz değerli kağıtların İran gümrük kapılarında bulunan Bank Melli şubelerine bildirilmesinin ve doldurulacak beyanname aracılığıyla bir takip kodu alınmasının gerektiği, ayrıca ülkeye gelişte 10.000 Avro'dan az döviz getirecek kişinin beyan zorunluluğu bulunmamasına rağmen, İran'dan 5.000 Avro'dan fazla para çıkaracak olması durumunda Gümrük Kapılarında Bank Melli şubelerine beyanda bulunmasında ve takip kodu almasında fayda bulunduğu ve İran'da yolcu beraberi döviz, banka belgeleri veya isimsiz değerli kağıtların ülkeden çıkarılmasında izin verilen meblağın yolcu başına havayolu ile 5.000 (Beş bin) Avro veya karşılığı döviz, karayolu, denizyolu ve demiryolu ile ise 2.000 (İki bin) Avro veya karşılığı döviz olduğu ifade edilmektedir.

 

6

İRAN SINIRINDAN YUMURTA İTHALATI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/02/2020 tarih 49-00443 sayılı yazıda; Irak Tarım Bakanlığı'ndan lisans alınması şartına bağlanmasına rağmen, anılan Bakanlıkça herhangi bir ithalat lisansı düzenlenmemesi nedeniyle yumurta ithalatına fiili olarak izin verilmeyen Irak pazarına yönelik muhtelif firmalarca alternatif kanallarla sevkiyatların devam ettiği, daha çok İran-Irak sınırındaki sıkı olmayan uygulamalardan ve resmi olmayan kanalların etkinliğinden yararlanarak pazara yumurta arzını sağlama yönünde girişimlerin sürdüğü bildirilmektedir.

 

Söz konusu yazıda devamla, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) yetkilileri ile yapılan görüşmelerde söz konusu durumun muhataplarımızca vurgulandığı, meydana gelen yakalamalarda Türk menşeli ürünlere ve firmalara da rastlanıldığı, Irak tarife cetvelinde meydana gelen değişiklikler konusunda KIBY Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmede ilgililerce adı geçen konunun tekrar gündeme getirildiği ve bugüne kadarki uygulamada özellikle İran-Irak sınırındaki Başmak Hudut Kapısı'ndan resmi usuller dışında Irak'a yapılan ve yapılmaya çalışılan yumurta ithalatı teşebbüslerine yönelik yakalamalarda sıkı olmayan bir yaptırım yolu tercih edildiği ifade edilmektedir.

 

Diğer taraftan, ABD-İran gerilimi sonrasında ortaya çıkan yeni durumlar nedeniyle sınır uygulamaları ihlallerine karşı kurumsal olarak daha katı bir yaklaşımın ortaya konabileceği dile getirilerek, ihracatçılar ve lojistikçilerin mağduriyetine yol açmamak adına firmalarımızın dikkatli olması için önceden uyarılmasında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

 

7

TROLEYBÜS ALIMINA İLİŞKİN İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Saraybosna Kantonu Hükümeti ile Saraybosna Kantonu Ulaştırma Bakanlığı'nın ihtiyaçları için 25 adet yeni troleybüs alımına ilişkin ihale duyurusu yapıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ihale duyurusuna EBRD'nin https://ecepo.ebrd.com/respond/49EPVKG9X4 adresinden ulaşılabileceği ve aday firmaların 23/03/2020 günü yerel saatle 12:00'a kadar tekliflerini iletebilecekleri ifade edilmektedir. Anılan ihaleye dair İngilizce Özet bilgiler ekte gönderildiği ifade edilmektedir.

Eki: Özet Bilgi

8

GÜNEY KORE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından alınan yazıda, G.Kore 51 milyonluk nüfusu, 1,4 trilyon dolarlık milli geliri ile Uzakdoğu'nun gelişmiş ülkelerinden  olduğu, dış ticaretimizde oransal olarak en çok açık verdiğimiz ülkelerden biri ve 2018 yılında bu ülke ile olan dış ticaret açığımız 5,3 milyar ABD doları olmakla birlikte, doğal kaynaklarda Türkiye'nin sahip olduğu yer altı zenginlikleri, tarımsal ürün üretim potansiyeli, tekstil ve konfeksiyon sektörlerindeki tecrübesi ihracat açısından önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Bu açıdan G.Kore, Türkiye için büyüme potansiyeli arz eden bir pazardı olduğu belirtilerek,

G.Kore/Seul'de, 25-27 Haziran 2020 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Genel Sekreterliğimiz tarafından "Import Goods Fair-İthal ürünler Fuarı" milli katılım organizasyonunu düzenlenecektir. Bahsi geçen Fuar organizasyonunun gerçekleştirilmesi, Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar PEKCAN ve Güney Koreli mevkidaşının iki ülke arasındaki ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik kararları çerçevesinde alınmış olduğu bildirilmektedir.

Ülkemizin G.Kore'ye ihracat potansiyeli yüksek olan sektörlerinde, bilhassa gıda ve tarım ürünleri, plastik, kauçuk, deri ve deri mamulleri, tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv yan sanayi, deniz taşıttan ve mobilya sektörlerinde, firmalarımızın yoğun katılım sağlaması hususu Sayın Ticaret Bakanımızca ayrıca talimatlandırılmıştır.

Anılan Fuarın yanı sıra "Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuarlar Tic. Ltd. Şti." tarafından da 19-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında "Seoul Food and Hotel" Fuarı milli katılım organizasyonu düzenlenecektir.

Bu çerçevede, ekli program dahilinde 3 Mart 2020 Salı günü saat 14:00'te Genel
Sekreterliğimiz 7. Kat konferans salonunda Güney Kore Pazarı, Import Goods Fair, Seoul Food and Hotel Fuarları Bilgilendirme Semineri düzenlenecek, G.Kore pazarı hakkında bilgilendirmenin ardından, fuarlara ilişkin tanıtım yapılacağı ifade edilmektedir.

Eki: Sorun Bildirim Formu

9

LİTVANYA KONFERANS DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıyada, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan'ın Litvanya' ya gerçekleştirmiş olduğu ziyaret sırasında, Litvanya'da düzenlenecek olan enerji sektörüne yönelik bir konferansın gündeme geldiği bildirilmektedir. Yazının devamında, konuya dair Vilnius Ticaret Müşavirliğimizce; "Energy Tech Summit" adlı söz konusu konferansın 21-22 Mayıs 2020 tarihlerinde Vilnius/Litvanya'da düzenleneceği, elektrikli arabalar, temiz enerji kaynakları, enerji sektöründe yapay zeka ve otomasyonun kullanılması gibi konuların ele alınacağı konferansın bir çok uluslararası konuşmacıya ev sahipliği yapacağı ifade edilmektedir.

10

BÜYÜK GÖLLER YATIRIM VE TİCARET KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazı, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Büyük Göller Bölgesi Özel Temsilciliği Ofisi yetkilisinin 23 Ocak 2020 tarihinde Kigali Büyükelçiliğimize bir ziyaret gerçekleştirdiği ve 18-20 Mart 2020 tarihlerinde Kigali'de yapılacak olan Büyük Göller Yatırım ve Ticaret Konferansı (The Great Lakes Investment and Trade Conference - GLITC) hakkında bilgi verdiği bildirilmektedir.


Yazıda devamla, anılan yetkilinin bahse konu konferansın BM Genel Sekreteri Büyük Göller Bölgesi Özel Temsilciliği Ofisi tarafından desteklendiğini ve konferansta bölgesel bütünleşmenin bir etmeni olan yatırıma ve sınır ötesi ticarete odaklanılacağını ve konferansın bu konularda bir platform teşkil ederek enerji, madencilik, tarım, altyapı vb. alanlarda Büyük Göller Bölgesi'nde projelerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladığını, böylece gençler ve kadınlar için iş ve geçim kaynaklarının oluşturulmasının teşvik edileceğini, 3 gün sürecek konferansın kamudan ve özel sektörden yaklaşık 700 katılımcıyı bir araya getirmeyi hedeflediğini ve ülkemizden katılım sağlanmasının memnuniyetle karşılanacağını belirttiği, konferansa sponsor olma, konuşmacı olarak katılma, sergi standı açma olanaklarının da bulunduğunu bildirilmiştir.
Söz konusu konferansa ilişkin bilgi notları ve konferansın taslak gündemi ile 24-25 Şubat 2016 tarihinde Kinşasa'da düzenlenen Büyük Göller Bölgesi için Özel Sektör Yatırım Konferansı'na (Private Sector Investment Conference for the Great Lakes region) dair bilgi notu ekte sunulduğu ifade edilmektedir.

 

Eki: Alınan Yazı

 

11

GÜNEY KORE BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Seul/GÜNEY KORE'de 19-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında "Seoul Food and Hotel" Fuarı'nın Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti. tarafından, 25-27 Haziran 2020 tarihleri arasında "Import Goods Fair-İthal Ürünler Fuarı"nın ise Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Diğer taraftan, anılan etkinliklerde ülkemizin Güney Kore'ye ihracat potansiyeli yüksek olan sektörlerinde, bilhassa gıda ve tarım ürünleri, plastik, kauçuk, tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv yan sanayi, deniz taşıtları ve mobilya sektörlerinde, firmalarımızın yoğun katılım sağlaması hususunun Sayın Bakanımızca ayrıca talimatlandırıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği işbirliğinde ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda, 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 14:00'te, Güney Kore Pazarı, Seul Food And Hotel & Korea Import Goods 2020 Fuarları Bilgilendirme Semineri düzenlenecek, G. Kore pazarı hakkında bilgilendirmenin ardından, söz konusu fuarlara ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Güney Kore pazarı ile ilgilenen üye firmalarımızca bahse konu seminere katılım sağlanması büyük önem arz etmekte olup, katılım için aşağıda yer alan link vasıtasıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Başvuru Linki:
http://www.iib.org.tr/TR/diger-egitimlerimiz-guney-kore-bilgilendirme-semineri.html

Tarih: 26 Şubat 2020, Çarşamba
Saat: 14:00
Yer: Dış Ticaret Kompleksi / Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.