2020/184 Kırsal Kalkınma Destekleri Hk.

SİRKÜLER (2020/184)

 

Sayın Üyemiz;                           

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) ve Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) 21 Kasım 2020 tarih 31311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup bahse konu tebliğlere aşağıda yer alan linklerden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

 

  1. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)
  2. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)