2020/182 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/182)

  1. Bangladeş DCCI 2020 Toplantısı Hakkında Bilgi;
  2. ABD Anti Damping Ve Telafi Edici Vergi İdari Gözden Soruşturmaları Hakkında Bilgi;
  3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Kenya Hakkında Bilgi;
  4. Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Hakkında Bilgi; 
  5. İHKİB Kariyer İnsan Kaynakları Portalı Genel Kullanımı Hakkında Bilgi;
  6. ALIMENTEC 2021 Bogota/ KOLOMBİYA İHBİR Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi; 
  7. EXPO ANTAD & Alimentaria 2021 Guadalajara/ MEKSİKA İHBİR Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi; 

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

BANGLADEŞ DCCI 2020 TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, T.C. Dakka Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen, Bangladeş'in önde gelen sanayi ve ticaret kuruluşu Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) tarafından 13-15 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan ve Türkiye'nin de içinde yer aldığı 15 ülkeden (Afganistan, Cezayir, Çin, Mısır, Etiyopya, Fas, Libya, Nijerya, Pakistan, Filipinler, Polonya, Sri Lanka, Türkiye, Vietnam ve Bangladeş) 7 farklı sektörde (Tekstil/Hazır Giyim, Deri, İlaç/Eczacılık, Aydınlatma Mühendisliği/Light Engineering, Plastik Ürünler, Tarım ve Gıda Ürünleri İşleme, Bilgi Teknolojileri ve BT destekli Hizmetler) B2B görüşmelerin gerçekleşeceği belirtilmekte olup, “DCCI Business Conclave-2020” isimli online organizasyona ilişkin T.C. Dakka Büyükelçiliğine gelen duyuru e-postası ve eki iletilmektedir.

İlgili duyuruda, bir ülkeden her sektör için 2 firmanın katılması öngörülmektedir.

Not: Duyuruda son başvuru tarihi olarak 22 Kasım 2020 tarihi yer almasına karşın, başvurular en geç 26 KASIM 2020 PERŞEMBE gününe kadar yapılabileceği ifade edilmektedir.

Detaylı bilgi için:
Mr. Enamul Hafiz Latifee (DCCI), +880184119056, elatifee@dhakachamber.com.
Mr. Mohammad Musleh Uddin (DCCI), +8801670001224, adnan@dhakachamber.com

Ek: Toplantı Duyurusu (2 Sayfa)

2

ABD ANTİ DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ IDARİ GOZDEN SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ;

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “Geniş Çaplı Dikişli Boru” (Large Diameter Welded Pipe) ithalatında uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemi kapsamında 29 Haziran 2018 – 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin açılan idari gözden geçirme soruşturması ile anti-damping önlemi kapsamında 27 Ağustos 2018 – 30 Nisan 2020 dönemine ilişkin açılan idari gözden geçirme soruşturması, şikayetçilerin taleplerini geri çekmesi üzerine iptal edilmiştir. Konuya ilişkin 2 Kasım 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-02/pdf/2020-24178.pdf  bağlantısından, 13 Kasım 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-13/pdf/2020-25046.pdf  bağlantısından ulaşılması mümkündür.

3

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER - KENYA HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 24 Kasım 2020 Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasında Kenya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir Yardımcımız ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacakları bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, iş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sohbet toplantılarına ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten erişim sağlanabilmektedir.

Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin:

https://dtybs.ticaret.gov.tr/e-sohbetler/takvim/detay/kenya-temsilcimiz-is-dunyamz-ile-bulusuyor

4

TÜRKİYE-VENEZUELA TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ ANLAŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen, ülkemiz ile Venezuela arasında 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan ve iç onay süreci her iki ülke tarafından tamamlanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması'nın 21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Anlaşma'ya göre, ikili ticaretin hemen hemen tamamında liberasyona gidildiği, Venezuela'nın, tarife satırlarının %91,7'sinde gümrük vergilerini en geç 7 yılda sıfırlayacağı, ülkemizin ise tarife satırlarının %91,9'unda gümrük vergilerini yine 7 yıllık bir takvim ile sıfırlayacağı, %2'sinde ise kısmi vergi indirimi yapacağı belirtilmekte olup, Venezuela'nın birçok serbest ticaret anlaşmamızın ötesinde tavuk, süt tozu, peynir altı suyu, kuru meyveler, bitkisel yağlar, şekerleme, un, makarna, domates salçaları gibi ihraç potansiyeli yüksek tarım ve gıda ürünlerimizde ülkemize taviz tanıdığı bildirilmektedir.

Bununla birlikte, ABD tarafından Venezuela'ya 8 Mart 2015 tarihli ve 13692 sayılı ABD Başkanlık Kararnamesi ile yaptırımlar başlatıldığı, müteakiben 2017-2019 döneminde çıkarılan muhtelif Başkanlık Kararnameleri ile kişi, kurum ve ürün bazında yaptırımların kapsamının genişletildiği ve ABD'nin yaptırımlarının deniz aşırı olarak uygulanmasının söz konusu olduğu belirtilmektedir.

5

İHKİB KARİYER İNSAN KAYNAKLARI PORTALI GENEL KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda, aynı Genel Sekreterliğin bünyesinde faaliyet gösteren, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) bir taraftan yaptığı protokollerle mesleki ve teknik eğitime destek olmakta diğer taraftan İHKİB Kariyer Akademi ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün eğitilmesi noktasında önemli çalışmalar yapmaktadır.

İHKİB, kurduğu İHKİB Eğitim Vakfı marifeti ile 1996 yılından beri kişisel ve mesleki eğitim programları düzenleyerek bir taraftan eğitilmiş insan kaynağını sektöre kazandırmaya bir taraftan da sektör çalışanlarının eğitimine katkı sunmaya çalışarak başta protokol okullarında mesleki ve teknik eğitim alan mezun öğrencilerin istihdamı olmak üzere sektörün ihtiyaç duyduğu personelin istihdam edilmesi amacına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Bu kapsamda, Hazırgiyim ve Tekstil sektörüne göre özelleştirilmiş bir platform olarak İHKİB Kariyer insan kaynakları platformu, istihdam edilen kariyer uzmanı ve yenilenen yüzü ile ücretsiz bir şekilde ihracatçı firmalarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu platform üzerinden üye firmalarımız ücretsiz iş ilanları yayınlayabilmekte ve yüzlerce Hazır Giyim ve Tekstil alanında iş arayanın yer aldığı aday havuzundan ücretsiz bir şekilde personel araştırması yapabilmektedir.

Ülkemiz ve tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu günlerde, bahse konu www.ihkibkariyer.com  adresinden erişilebilen kariyer portalının hazır giyim ve tekstil sektöründe iştigal eden üyelerin hizmetine ücretsiz bir şeklide sunulması ve ihracatçıların ilan yayınlama ve aday havuzuna erişim haklarına sahip olması hususunun üyelerimize duyurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

 

6

ALIMENTEC 2021 BOGOTA/ KOLOMBİYA İHBİR MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, Bogota - KOLOMBİYA'da 08 - 11 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan ALIMENTEC 2021, powered by Anuga "Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı”nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

23.400 m2'lik alanda, 7 fuar salonunda gerçekleştirilen ve iki yılda bir düzenlenen fuar, 2018 yılında % 59'u yerel ve % 41'i uluslararası olmak kaydıyla 30 ülkeden 450 katılımcıya ve 28.500 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Uluslararası ziyaretçilerin geldiği ilk 5 ülke Ekvador, ABD, Venezuela, Meksika ve Şili'dir. ALIMENTEC 2021 Fuarı'na İHBİR Milli Katılım Organizasyonu ile iştirak eden firmalara, Birliğimizce aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

· Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

· Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

· Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma

· Fuara giriş kartı temini

· Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma

Ayrıntılı bilgi için:

Hububat Koordinasyon Şubesi

İsmail Berkay ÜNLÜ

E- Posta: hububat@iib.org.tr  - iunlu@iib.org.tr

Tel: 0212 454 05 00 - Dâhili: 1538

Faks: 0212 454 05 01-02

7

EXPO ANTAD & ALİMENTARİA 2021 GUADALAJARA/ MEKSİKA İHBİR MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ; 

 

Guadalajara/ MEKSİKA'da 23 - 25 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan EXPO ANTAD & Alimentaria 2021 Uluslararası Gıda, İçecek ve Süpermarket Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun Birliğimizce organize edilmesi planlanmaktadır.

EXPO ANTAD & Alimentaria Fuarı 2021 yılında 38. kez düzenlenecek olup, genel ticaret fuarı niteliğinde olan söz konusu fuarda gıda ve içeceğin yanı sıra şekerli mamuller, soft içecekler, baharatlar, atıştırmalık ürünler, su ürünleri, organik ürünler, sağlık, restoran ürünleri gibi birçok sektörden katılımcıya ulaşmak mümkündür. 2019 yılında yaklaşık 55.000 m2'lik bir alanda gerçekleştirilen fuarda 31 ülkeden 1.700 katılımcı yer almıştır ve fuarı 3 gün içinde yaklaşık 37.000 kişi ziyaret etmiştir. Walmart, Soriana, Waldo's, Chedraui, Ley, S*Mart, Comercial Mexicana ve Grupo Idea gibi Amerika kıtasının en büyük perakende zincirlerinin direkt katılımcı olarak  hazır bulunduğu EXPO ANTAD & Alimentaria Fuarı, genel itibariyle Latin Amerika kıtasına hitap etmektedir.

EXPO ANTAD & Alimentaria 2021 Fuarı'na İHBİR Milli Katılım Organizasyonu ile iştirak eden firmalara, Genel Sekreterliğimizce aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

 Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

 Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

 Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak

üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma

 Fuara giriş kartı temini

 Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma.

Ayrıntılı bilgi için:

Hububat Koordinasyon Şubesi

İsmail Berkay ÜNLÜ

E- Posta: hububat@iib.org.tr – iunlu@iib.org.tr

Tel: 0212 454 05 00 – Dâhili: 1538

Faks: 0212 454 05 01-02