2020/181 Vladikavkaz İş Forumu Hk.

Sayın Üyemiz;                          

Rusya Federasyonu Kuzey Osetya Alaniya Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 25 Kasım 2020 Salı günü tarihlerinde video konferans üzerinden iş adamları ikili iş görüşmeleri forumu düzenlenecek olup,

Foruma katılım sağlayacak Rusya Federasyonu iş adamlarının ve faaliyet gösterdikleri, iş birliği yapmak istedikleri sektörlerine ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

Forum Ücretsiz olup, Foruma katılmak isteyen iş adamlarımız https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQJAOc4_yQegdG3sphfZDaCPbhPWWVDsuhASgihE3W8_6ukg/viewform linkinden kayıt yaptırarak Foruma iştirak edebilecek, ilgileneceği iş adamları ile görüşme yapabilecektir.

Katılım sağlamak isteyen iş adamlarımızın yukarıdaki linkten kayıt yaptırarak, 25 Kasım 2020 Salı günü programa giriş yapmaları gerekmektedir.       

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

Ek: Rus Firma Listesi