2020/18 Özel Sirküler- İhracatta Müşteri Bulma, Ticari İstihbarat Ve Uluslararası Pazar Araştırma: Dijital Pazar Araştırma Eğitimi

SİRKÜLER (2020/18)

 

Sayın Üyemiz;

    

Bilindiği üzere; dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, gereksinim duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve firmalarımızı ihracata yönlendirmek üzere Genel Sekreterliğimizce yıllık faaliyet programımız dahilinde her yıl çeşitli konularda eğitim programları düzenlenmektedir. 2020 yılında Birliğimizce programa alınan eğitimlere bütün firmalarımızın katılımı ücretsiz olarak mümkün bulunmaktadır.

Bahsekonu eğitimlerin serisinin tamamlanması mukabilinde firmalardaki dış ticaret bilgi alt yapısının tamamlanması, yeni istihdam edilen personellerin nitelik kazanması ve ihracatta bilgi eksikliğinden kaynaklanacak herhangi bir maddi hata ya da kayıp yaşanmaksızın daha güçlü adımlarla sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması hedeflenmektedir. 

2020 yılı faaliyet programımızdaki eğitimler kapsamında bir önceki hafta EXPOTRAIN: A'dan Z'ye Dış Ticaret Eğitim Programı tamamlanmış bulunmaktadır. Bu defa ihracat konusunda belirli düzeyde bilgi sahibi olan firma temsilcilerinin hedef kitle olarak tespit edildiği “İHRACATTA MÜŞTERİ BULMA, TİCARİ İSTİHBARAT VE ULUSLARARASI PAZAR ARAŞTIRMA EĞİTİMİ: DİJİTAL PAZAR ARAŞTIRMA” konulu bir eğitim programı düzenlenecektir. 

Bu kapsamda 24-28 Şubat tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek olan sözkonusu eğitim 5 günlük bir süreci kapsayacak ve katılımcılar edindikleri bilgileri birebir bilgisayar ile uygulamalı olarak eğitim anında deneyimleme olanağı sağlayacaktır. Böylelikle eğitimlere katılan çalışanların Uluslararası pazarda müşteri bulma konusunda yetkinliklerinin arttırılması suretiyle eğitim kalitesinin azami oranda sağlanması planlanmaktadır.

 

 Eğitimin Adı        :İHRACATTA MÜŞTERİ BULMA, TİCARİ İSTİHBARAT VE ULUSLARARASI PAZAR ARAŞTIRMA:  DİJİTAL PAZAR ARAŞTIRMA

                                Eğitim Süresi       : (5 Gün) 24-28 Şubat 2020

                                Eğitim Zamanı    : (Her gün 09:30: 15:00 saatleri arasında)

Eğitimin Yeri      :Trabzon Ticaret Borsa Binası 1. Kat Toplantı Salonu                               

Eğitimci               :Merkezi İzmir'de bulunan NOVO DANIŞMANLIK Ltd. Şti. yetkilisi ve aynı zamanda dış ticaret uzmanı Sayın Murat ODACI

Eğitim Kapsamı  : Eğitime katılacak çalışanların, ihracat çabalarını yönlendirebilecekleri en uygun, katma değeri en yüksek pazarları ve bu pazarlardaki potansiyel alıcı firmaları tespiti konusunda uygulama kabiliyetlerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Tamamen uygulama formatında gerçekleşecek uluslararası pazarlama atölye çalışmasına katılan çalışanlar kendi bilgisayarları ile eğitmenimiz eşliğinde çalışarak ürünleri için pazar araştırması yapacaklardır.

Katılımcılar ürünlerini dünya üzerinde en çok ithal eden ülkeleri tespit edecek, ürünlerini Türkiye'nin en fazla hangi ülkelere sattığını belirleyecek, hangi pazarlarda rekabetin daha yoğun hangilerinde daha zayıf olabileceği hakkında öngörü sahibi olacak, ürünleri için hedef pazarlar tespit edecek, hedef pazarların derinlemesine araştırılması için hangi kaynaklardan faydalanabileceklerini görecek ve hedef pazarlardaki binlerce potansiyel alıcı firmaya ulaşmak için kullanılacak kaynakları öğrenecektir.

Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek olayların ve sorunların katılımcılar ile birlikte tartışmalı olarak incelenmesi ve birebir internet ortamında araştırılarak, tespit edilerek ve raporlanarak uygulamalı olarak performe edilecektir. Bu yüzden her bir katılımcının gelirken yanında bir dizüstü bilgisayar getirmesi gerekmektedir.

Katılımcıların 5 günlük programı tam olarak tamamlamaları durumunda kendilerine “Eğitim Katılım Belgesi” verilecektir. Katılımcı sayısı ile ilgili olarak, sayının sınırlandırılmasının eğitim seminerinin verimliliğini ve etkinliğini artıracağı öngörüsü ile katılımcı sayısının 25 ile sınırlandırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Başvuru sayısının 25'ten fazla olması durumunda başvuranlar arasında başvuru öncelik sırasına göre seçim yapılması gerekecektir.

Bu bilgiler doğrultusunda başvuru formu ekte yer alan bahsekonu eğitim seminerinde yer almak isteyen firmalarımızın ilgili formu doldurarak en geç 21 Şubat 2020, Cuma  günü saat 12:00'e kadar  Genel Sekreterliğimize (dkib@dkib.org.tr e-posta adresine veya 0462 3269401 nolu faksı aracılığıyla) iletmeleri ile bahsekonu eğitim programından 5 gün boyunca faydalanmaları ve katılım belgesi almaları mümkün olacaktır.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

Ek:1)-  Eğitim İçeriği

Ek:2)  Başvuru Formu (Ya da online kayıt için link: https://bit.ly/38HIrwK)