2020/168 Hindistan'a Tarım Ürünleri İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz,

Mumbai Ticaret Ataşeliğinden alınan yazılara atfen T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; Hindistan Gıda Güvenliği ve Standartları Kurumu (Food Safety and Standards Authority of India) tarafından gerçekleştirilen 12 Ekim 2020 tarihli ekli duyuruya atıfla; Hindistan'a ekli listede ithal edilecek tarım ürünlerinde ihracatçı ülkenin yetkili kurumu tarafından düzenlenecek “Certificate for Non-Gm Origin and GM Free Status” isimli belgenin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu tutulacağı bildirilmektedir. Hindistan'a yönelik taze elma ihracatımızın yanı sıra nohut ve diğer hububat ürünleri gibi potansiyel ihraç ürünlerimizin de ilgili düzenlemeden etkilenebileceğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Mezkûr yazılarda devamla, Ataşelik tarafından müteakip süreçte Hindistan Taze Meyve İthalatçıları Derneği yetkilileri ile yapılan bir görüşmede, Türkiye'den Hindistan'a taze meyve sevkiyatının ortalama 21-30 gün sürdüğü, bu cihetle düzenlemenin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi durumunda Türkiye'de yerleşik kurum ve firmaların 2020 yılı Aralık ayı başına kadar anılan düzenlemeye uyum sağlamalarının önem arz ettiği hususlarının zikredildiği belirtilmektedir. Ayrıca, söz konusu tarihten itibaren Hindistanlı ithalatçı firmaların sevkiyattan önce ilgili belgeyi sorgulamaya başlayacakları ve belgenin temin edilememesi durumunda ithalat siparişlerinin iptali cihetine gitmek zorunda kalınabileceği ifade edilmektedir.