2020/165 Rusya'ya İhracatta Referans Fiyat Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; Türkiye-Rusya Ortak Gümrük Komitesine Bağlı Gümrük Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çalışma Grubu 4. Toplantısının Meclisleri katılımlarıyla 22 Eylül 2020
tarihinde video konferans üzerinden gerçekleştirildiği belirtilerek, anılan toplantıda Rusya Federal Gümrük Servisi'nin referans fiyat uygulamasının Bakanlığımızca gündeme getirildiği, Rus tarafınca referans fiyat uygulanmadığı takdirde ilave kontrol oranının %25'ten daha fazla olacağı, aynı ürünün aynı zamanda Rus gümrük idaresine farklı fiyatlarla beyan edilmesi durumunda fiyatın kontrol edildiği, düşük beyan edilen kıymet için ilave kanıtlayıcı belge bulunmadığı takdirde gümrük idaresinin fiyatı yükselttiği, Dünya Ticaret Örgütü'ne göre ilave bilgi talep edilebildiği, cevap alınmazsa kıymetin yükseltildiği ifade edilmiştir.

Anılan yazıda devamla, Bakanlığımızca Rusya Federal Gümrük Servisi tarafından ithalatçının sunduğu kıymet bilgisinin kontrol edildiğinin anlaşıldığı, ancak bu durumun dolaylı olarak Türk ürünlerinin Rus piyasasındaki rekabet gücünü olumsuz etkilediği ifade edilmiştir. Rusya Federal Gümrük Servisinin kıymet konusundaki ithalatçı firmadan ilave bilgi ve belge talep etme hakları bulunmakla birlikte, söz konusu taleplere Rusya'daki ithalatçılarca cevap verilmediği için Türk ihracatçılarının zor durumda kalabildikleri belirtilmektedir.