2020/164 AB'nin Acil İhtiyaç Kapsamında Medikal Ürün İthalatına İlişkin Kararı Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, COVİD-19 ile mücadele kapsamında ithal edilecek maske, dezenfeksiyon maddesi, ilaç, solunum cihazları gibi ürünlerin Avrupa Birliği'ne ithalinde vergi alınmaması ve gümrük işlemlerinde kolaylık sağlanmasına ilişkin uygulamanın, AB Komisyonu'nun 28 Ekim 2020 tarihli ve 2020/1573 sayılı Kararına göre 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Karar kapsamındaki ürünlerin, COVİD-19 ile mücadele için kamu kurumları veya akredite kuruluşlar tarafından ithal edilmesi ve dağıtımlarının bedelsiz olarak yapılması şartı bulunduğu belirtilmekte olup, ekte bir liste halinde sunulan bahse konu ürünlere olan talebin belirli bir bölümünün Türkiye tarafından karşılanabileceğinin değerlendirildiği bildirilmektedir.