2020/163 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/162)

  1. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Sorunu Hakkında Bilgi;
  2. 2021 Bireysel Katılım Başvuruları Hakkında Bilgi;
  3. Arjantin / Asansör Motorları Anti-Damping Soruşturması Hakkında Bilgi;
  4. Kongo D.C. Firma Bilgilendirmesi Hakkında Bilgi; 
  5. İthalat Rejimi Kararı Hakkında Bilgi;
  6. Moldova Business Week Hakkında Bilgi;
  7. Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Hakkında Bilgi;
  8. 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Hakkında Bilgi;
  9. UTİKAD Lojistik Eğitimi Hakkında Bilgi;
  10. Bangladeş Ticaret Şirketi İhale Daveti Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI İÇEREN BİLGİ NOTU HAKKINDA BİLGİ;

 

İhracat bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Açıklamaları İçeren Bilgi Notu ekte sunulmuştur.

Ek: Bilgi Notu

2

2021 BİREYSEL KATILIM BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; bilindiği üzere, Genel Sekreterliklerince iletilen taleplere istinaden sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara katılımcıların doğrudan katılımına konu fuarlar Bakanlığımızca bireysel katılım kapsamında desteklenmekte olup, söz konusu fuarların destek kapsamına alınabilmesi için 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul Ve Esasları Genelgesi'nin ilgili hükümlerinde sayılan şartların yanında anılan fuarın bireysel katılımın desteklendiği fuarlar listesine alınabilmesi için söz konusu fuarın Bakanlığımıza en geç 1 (bir) ay içinde iletilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu talepler Bakanlığımıza iletilirken, firmaların ilgili fuarın organizatör ile akdettikleri sözleşme veya fatura örneklerinin de gönderilmesi, anılan belgelerde katılım alanı büyüklüğüne ilişkin bilgilerde yer alması önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; 2021 yılında bireysel destek kapsamına alınması için Bakanlıklarına iletilecek tüm başvurularda anılan hususlara özen gösterilmesi hususunda gereği rica olunur.

 

3

ARJANTİN / ASANSÖR MOTORLARI ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen; bilindiği üzere, Arjantin tarafından ülkemiz menşeli “asansör motorları” (Arjantin tarife cetveline göre 8425.31.10 GTİP'li) ithalatına karşı 29 Temmuz 2019 tarihinden beri bir anti-damping soruşturması yürütülmektedir.

Konuya ilişkin olarak Buenos Aires Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Arjantin Dış Ticaret Ulusal Komisyonu tarafından iletilen 29/10/2020 tarihli bir örneği ekli notaya atıfla özetle, kanıt ve görüşlerin değerlendirilmesi aşamasında sona gelindiği ve keyfiyete ilişkin olası ilave değerlendirme veya kanıtların duyuru tarihinden itibaren 10 işgünü içerisinde taraflarca notada belirtilen ilgili genel müdürlüğe ibraz edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

4

KONGO D.C. FİRMA BİGİLENDİRMESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğünün bir yazısında, T.C. Kinşasa Ticaret Müşavirliğimizden yapılan bildirimde,  Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerleşik Minserve SPRL adlı firmanın bakır katot tedarikçisi gibi davranarak alıcıları dolandırdığı, söz konusu firmanın, uluslararası fiyatların yaklaşık %20 altında fiyat teklifi ile alıcıları cezbettiği, önce %3 civarında peşin ödeme talep ettiği, sonra çeşitli gerekçelerle sürekli para talebinde bulunduğu, daha sonra ise mal yüklemeye hazır hale gelmiş veya yüklenmiş gibi göstererek geri kalan ödemeleri talep ettiği ve bu şekilde bazı firmaları mağdur ettiği belirtilmektedir.

5

İTHALAT REJİMİ KARARI HAKKINDA BİLGİ;

 

05 Kasım 2020 tarihli Resmi gazete'de yayımlanan 3182 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İthalat rejimi kararı Ek kararı ile Kırmızı mercimeğin ithalat vergisi düşürülmüş, yağlık ay çekirdeği gümrük vergisi ile  toplu konut fonu  31 Haziran 2021 tarihine kadar sıfıra düşürülmüştür.

Ek: Resmi Gazete Linki

6

MOLDOVA BUSİNESS WEEK HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Moldova Başbakanlığından alınan bir yazıya atfen, Moldova'nın hükümet temsilcilerini, diplomatik misyonlarını, finansal kuruluşlarını, iş kurumlarını ve firmaları bir araya getiren en büyük ulusal etkinliklerden biri olmasından bahisle, 19-20 Kasım 2020 tarihleri arasında 7. Moldova Business Week etkinliğinin düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, uygulanacak dijital format sayesinde, bahse konu etkinliğin geniş bir katılımcı ve konuşmacı portföyüne erişeceği ve yüksek düzeyde interaktif bir katılım imkanına sahip olunacağı ifade edilmekte olup, etkinliğin başta Bilgi ve İletişim Teknolojileri, İş Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımı ve Ar-Ge, Elektronik Üretim Hizmetleri, Altyapı, Tarımsal Gıda, İmalat ve Moda sektörleri olmak üzere yatırım ve ticari ilişkileri geliştirme odaklı olacağı belirtilmektedir.

Etkinlik Hakkında Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://mbw.md/

7

GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ; 

 

5 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Üretici ve ithalatçıların düzenledikleri garanti belgelerinin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşılabilir bir dilde, açık, sade olması gerekiyor. Garanti belgeleri kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla (kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı vb.) da verilebilecek.

Garanti Belgesi düzenlenmesi zorunlu olan ürün listesine aşağıdakiler eklendi;

Bebek izleme kameraları ve ebeveyn monitörleri,

Görme engelliler için kitap okuyucular,

Ani su ısıtıcılar,

USB fanlar,

Hidromasaj sistemleri ve jakuziler,

Duşakabinler,

Elektrikli saunalar,

Avuç taşlama makineleri,

Akıllı kalemler,

Laptop soğutucular,

Sanal gerçeklik gözlükleri,

Bellekler,Ekran kartları,

Araç içi kameralar,akıllı ev otomasyon sistemleri, sesli ve görüntülü konuşma sistemleri,

Akıllı tv kutuları(set top box vb)

Yatlar,

Motorlu scooterlar,elektrikli kaykaylar,çocuklar için akülü arabalar,

Dronelar

Akıllı saatler, bileklikler, dalış saatleri/bilgisayarları,

Pişirme saçları,

Kağıt öğütme makineleri,

Yüz maskesi makineleri, cilt temizleme cihazları,

Waffle makineleri,

Kemanlar,

Cam balkonlar ve elektrikli panjurlar

Ek: Resmi Gazete Linki

8

2020 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI HAKKINDA BİLGİ; 

 

2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, 5 Kasım tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201105M1-1.pdf

9

UTİKAD LOJİSTİK EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)'nden alınan bir yazıda, sektörün ve üyelerinin uluslararası standartlarda ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarının yanı sıra Türkiye'de lojistik kültürünün yerleşmesi ve gelişimi için eğitim faaliyetlerini yürüttükleri, söz konusu faaliyetlerin dünyanın ve ülkemizin yaşadığı koronavirüs salgını sebebiyle virüs bulaşma riskini azaltmak üzere ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, UTİKAD Lojistik Eğitimi'nin çevrimiçi platform üzerinden yapılacak olmasının “eğitimde fırsat eşitliği”ni de beraberinde getirdiği ve Türkiye'nin her yerinden katılım sağlanabileceği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, çok modlu taşımacılık dahil olmak üzere tüm taşıma modları, dış ticaret, depolama ve dağıtım, gümrük süreçleri, proje taşımacılığı, sigorta, tehlikeli maddeler, güvenlik ve emniyet ve maliyet yönetimi konuları, mevzuat ile operasyonel bilgiler eşliğinde sektörün ve akademik dünyanın temsilcileri tarafından katılımcılara aktarılacağı, eğitim dili Türkçe olan “UTİKAD Lojistik Eğitimi” derslerinin 7 Kasım 2020 - 26 Haziran 2021 tarihleri arasında sadece Cumartesi günleri 6 saat olarak, çevrimiçi platform üzerinden yapılacağı ve %70 devam zorunluluğu ve sınavlarda başarı şartının olduğu, eğitime hizmet yelpazesini genişletmek isteyen lojistik işletmesi sahibi girişimcilerin, sektör profesyonellerinin ve mesleki bilgi birikimlerini dünya standartlarına taşımak isteyen herkesin katılabileceği ifade edilmektedir.

Öte yandan eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcıların TİO Yönetmeliği kapsamındaki TİO-ÜDY muafiyetine ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilen Lojistik Uzmanlık Sertifikası'nı almaya hak kazanacağı, eğitim ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin egitim@utikad.org.tr adresinden UTİKAD ile iletişime geçebileceği de ayrıca bildirilmektedir.

10

BANGLADEŞ TİCARET ŞİRKETİ İHALE DAVETİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan nir yazıda, Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden alınan bir yazıya atfen, Bangladeş Ticaret Şirketi (TCB) tarafından 5.000 metrik ton standart sentetik/naylon ağda paketlenmiş soğan ya da 25/30/40 kg'lık jüt file torba ya da her torbada herhangi bir standart ağırlıkta soğan ithali için uluslararası ihale daveti yapıldığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, tekliflerin CFR, Chattogram limanı bazında ve 35.000 USD ya da 30.000.000 BTD ihale teminat tutarı ile birlikte 23 Kasım 2020 tarihine kadar verileceği ifade edilmekte olup, konu ile ilgili detaylı bilgiler www.tcb.gov.bd adresinde yer almaktadır.