2020/158 Avrupa Yeşil Mutabakatı Farkındalık Toplantıları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıya atfen; bilindiği üzere, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri kapsamında 2050 yılına kadar Avrupa Kıtası'nı iklim nötr hale getirmek hedefi ile ülkemizin en büyük ihracat pazarı olan AB politikalarına uyum çerçevesinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından çalışmalar yürütülmektedir.

 Bahse konu çalışmalar doğrultusunda; TİM tarafından 27 ihracatçı sektörü kapsayacak şekilde 1) Enerji Yoğun, 2) Kaynak Yoğun ve 3) Tarım Sektör ana gruplandırması ile üç farklı tarihte “TİM Avrupa Yeşil Mutabakatı Farkındalık Toplantıları” düzenlenecektir. 3 Kasım 2020 Salı günü “Kaynak Yoğun Sektörler” ve 4 Kasım 2020 Çarşamba günü “Tarım Sektörleri”  olmak üzere saat 09:30- 12:00 saatleri arasında ekli program çerçevesinde gerçekleşecek toplantıya https://bit.ly/374CvA5  linkinden kayıt yaptırarak katılım sağlanacaktır. Toplantının Zoom bağlantı linki toplantı tarihinden en geç bir gün önce kayıt formunda yer alan mail adreslerine iletilecektir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

EK: Taslak Program için tıklayınız.