2020/15 Özel Sirküler -Uzak Doğu Ülkelerine Kiraz İhracatı Hk.

 

SİRKÜLER  (2020/15)

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğümüzden almış olduğumuz 11/02/2020 tarih ve E.00052207954 sayılı yazıda;  bilindiği üzere ülkemizden Çin, Güney Kore ve Tayvan'a kiraz ihracatının gerçekleşmesi belirli şartların yerine getirilmesine bağlanmış durumda olduğu, bu çerçevede konuya ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığından Ticaret Bakanlığımıza intikal eden ve ekte yer alan yazılarda bahsekonu ülkelere kiraz ihracatı gerçekleştirmek isteyen ihracatçı firmaların takip etmesi gereken usullere ilişkin malumat verilmekte olduğu ve ihracat için gerekli şartları taşıyan bahçe ve tesis sahiplerinin anılan Bakanlığın ilgili müdürlüklerine başvurması gerektiğinin belirtildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda sözkonusu Uzakdoğu Ülkelerine kiraz ihraç etmek isteyen ihracatçı üyelerimizin aşağıda belirtilen bilgiler çerçevesinde hareket etmesi ve ihracatta gerekli prosedürlere uygun olarak sevkiyatların gerçekleştirilmesi hususunda;

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

 

EKLER:

1- Çin ve Güney Kore Kiraz İhracatı Yazı

2- Tayvan Kiraz İhracatı Yazısı

3- Tayvan Kiraz İhracatı Ek (Türkiye'den Taze Kiraz için Karantina Şartları)