2020/140 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/140)

 1. Abuja – Nijerya Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
 2. Çevrimiçi Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Hakkında Bilgi;
 3. Chengdu/Çin Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi; 
 4. RF Başkurdistan Cumhuriyetinde Düzenlenecek Olan 47. Apimondia Uluslararası Kongresi Hakkında Bilgi;
 5. Jean Monnet Burs Programı 2021-2022 Akademik Yılı Duyurusu Hakkında Bilgi;
 6. Çin, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika Fikri Mülkiyet Hakları Webinarı Hakkında Bilgi;
 7. Libya Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;
 8. Avustralya Khapra Beetle Hakkında Bilgi;
 9. Japonya / Gıda Laboratuvarları Hakkında Bilgi;
 10. Arjantin,Uruguay Paraguay'da Gerçekleştirilen İhaleler Hakkında Bilgi;
 11. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Polonya ve Belçika Hakkında Bilgi;
 12. TechXtile Start-Up Challenge Etkinliği Hakkında Bilgi;
 13. Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihleri (Mandarin Satsuma Ve Dobashi Beni) Hakkında Bilgi;
 14. 9 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Değişiklik Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

ABUJA – NİJERYA FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda Abuja Ticaret Müşavirliğinden gelen bir yazıya atıfla; Abuja/Nijerya'da 22 Ekim- 2 Kasım 2020 tarihleri arasında “15. Uluslararası Ticaret Fuarı'nın düzenleneceği, sanal ve fiziksel ortamda düzenlenecek “Sınırlar Ötesinde Ticaret” temalı fuar kapsamında hem yurt içi sanayinin önde gelen temsilcilerinin ve KOBİ'lerin katılım sağlayacağı ve fuara 500'den fazla katılımcı ile 100.000 ziyaretçinin iştirak etmesi beklenildiği ifade edilmektedir.  

 

2

ÇEVRİMİÇİ TÜRKİYE-AFRİKA EKONOMİ VE İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ

 

İlgide kayıtlı Ticaret Bakanlığı yazısında, Ticaret Bakanlığı ile DEİK organizasyonunda, Afrika Birliği Komisyonu ile işbirliği içerisinde “Çevrimiçi Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu”nun 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde sanal ortamda gerçekleştirilmesi öngörülmekte olduğu belirtilmiş ve söz konusu etkinliğe ilişkin taslak program ekte sunulmaktadır.

Forum çerçevesinde, Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında ve Covid-19 sonrası dönemde Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerine ilişkin fikir teatisinde bulunulması amacıyla ekli programda detaylı bilgileri yer alan çeşitli panel ve söyleşilerin ve B2B görüşmelerin düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede, söz konusu organizasyon için oluşturan http://www.turkeyafricaforum.org/tabef/tr/ internet adresi üzerinden kayıt yaptırılarak program kapsamındaki etkinliklere katılım sağlanabilecektir.

EK: Çevrimiçi Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

 

3

CHENGDU/ÇİN FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, 1-5 Ekim 2020 tarihleri arasında Chengdu/ÇİN'de gıda ve içecek ürünleri konusunda gerçekleştirilecek olan "China Food and Drinks Fair" fuarına ilişkin olarak ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri hususunun önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri'nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmelerinin büyük önem taşıdığı belirtilmektedir.

EK: CFDF Fuar Hk.

4

RF BAŞKURDİSTAN CUMHURİYETİNDE DÜZENLENECEK OLAN 47. APİMONDİA ULUSLARARASI KONGRESİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

İlgide kayıtlı Rusya Federasyonu (RF) Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi'nin (Rosselhoznadzor) Dışişleri Bakanlığına gönderdiği yazıya ithafen hazırlanan Ticaret Bakanlığı yazısında, 47. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nin 2021 Eylül ayında RF Başkurdistan Cumhuriyeti'nde düzenleneceği ve 100'den fazla ülke ve kurumun bahsekonu kongreye katılımının öngörüldüğü bildirilerek, RF'ye bal ve arıcılık ürünleri ithalatına yönelik düzenlemeler ve kongreye katılım şartları hakkında bilgi verilmekte ve Apimondia Uluslararası Arıcı Birlikleri Federasyonu üye listesi iletilmektedir.

EK 1: Rusya Federasyonu (RF) Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi Yazısı

EK 2: RF'ye Bal ve Arıcılık Ürünleri İthalatına Yönelik Düzenlemeler

EK 3: Apimondia Uluslararası Arıcı Birlikleri Federasyonu Üye Listesi

 

5

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2021-2022 AKADEMİK YILI DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

 

T. C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2021-2022 akademik yılı duyurusu 9 Eylül 2020 tarihinde yayımlanmıştır. Programın son başvuru tarihi 17 Kasım 2020'dir.

2021-2022 akademik yılında 160 civarında kişinin yararlanabileceği Jean Monnet Burs Programı kapsamında kamu sektörüne %50, üniversitelere %30, özel sektöre ise %20 oranında kontenjan ayrılmıştır. Bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler Avrupa Birliği Başkanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programının (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.

Jean Monnet bursiyerleri, AB üyesi ülkelerde AB müktesebatının çeşitli başlıklarında yüksek lisans ve araştırma programlarına katılmakta, AB'ye ilişkin önemli bir birikim ve vizyonla ülkemize geri dönmekte ve edindikleri deneyimlerle Türkiye'nin AB üyelik sürecine farklı boyutlarda değerli katkılar sağlamaktadır.

6

ÇİN, GÜNEYDOĞU ASYA VE LATİN AMERİKA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI WEBİNARI HAKKINDA BİLGİ; 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata özendirilmesi amacıyla ihracat destekleri, pazar analizi, finansman vb. konu başlıklarında bir dizi eğitim verilmektedir.

Bu defa, Avrupa Komisyonu'nun Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) alanında hizmet veren resmi girişimi European IPR Helpdesk tarafından Çin, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'ya ihracat yapan ve/veya yapmayı planlayan KOBİ'ler için Fikri Mülkiyet Hakları webinarı düzenlenecektir. 15 Ekim 2020 Perşembe günü saat 15.00-17.00 arasında online olarak gerçekleşecek TURKISH SME'S IPR TRAINING PROGRAMME için katılım ücretsiz olup; katılım sağlamak isteyen firmaların her katılımcı için ayrı ayrı https://register.gotowebinar.com/register/8410340770793110543 linkinden kayıt yaptırması gerekmektedir. Webinar İngilizce olarak gerçekleşecek olup, çeviri hizmeti sunulmayacaktır.

EK: Taslak Program

7

LİBYA FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından gelen bir yazıya ithafen; Libya Sanayi ve Tarım Odaları Genel Federasyonu ile Uluslararası Sergi ve Konferans Düzenleme Şirketi ve "ICFF AIRS" şirketi ile işbirliği içerisinde, 15-16 Ekim 2020 tarihlerinde İstanbul'da 1. Libya-Türkiye Ekonomik Forumu'nun düzenlenmesinin planlandığı ve Foruma ilişkin ayrıntılı bilgiye Forum'un web sayfasından (www.libyaturkeyb2b.com),info@gluce.ly elektronik posta adresinden veya 00218213351360 ve 00211813351361 telefon numaralarından erişilebileceği hususları ifade edilmektedir.

 

8

AVUSTRALYA KHAPRA BEETLE HAKKINDA BİLGİ; 

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 17 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan ve 153-2020 sayılı duyuru ile açıklanan “khapra beetle” böceği ile mücadelenin ikinci aşaması tedbirleri hususunda Sidney Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir diğer yazıda; bahse konu tedbirlerin 15 Ekim 2020 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacağı belirtilmekte olup, konuya ilişkin detaylı açıklamalara https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Alert?elementPk=1378179   adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

9

JAPONYA / GIDA LABORATUVARLARI HAKKINDA BİLGİ; 

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; bilindiği üzere, ülkemizden Japonya'ya ihraç edilen çeşitli gıda mamullerinin ithalat ve gümrük işlemleri aşamasında aranan gıda analiz raporlarını düzenlemekte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından da akredite edilen 44 adet resmi ve 88 adet özel laboratuvarımıza ait isim, unvan bilgileri ile adres bilgilerinin yer aldığı liste ilgide kayıtlı yazımız marifetiyle iletilmiştir.

 

Diğer taraftan, resmi kontrol numuneleri dışında özel istek numunelerinde analiz yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, gerekli kuruluş ve çalışma yeterlilik belgelerine sahip olan 9 adet laboratuvar ile 2 adet yeni özel laboratuvarın Japonya Sağlık Bakanlığı nezdinde akredite edilen kayıtlı laboratuvar listesine eklenmesi; aynı zamanda söz konusu kayıtlı laboratuvarlar listesinde 55'inci sırada yer alan “Konya Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'na ait unvan bilgisinin “Konya Laboratuvar ve Depoculuk Tarım Gıda Enerji Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı” olacak şekilde güncellenmesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından talep edilmiştir.

 

Bu kapsamda, Tokyo Ticaret Müşavirliğimiz tarafından Japonya Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup, nihai hali verilen ve Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından gıda analiz raporlarını düzenlemekte akredite edilen 44 adet resmi ve 99 adet özel laboratuvarımıza ait isim, unvan bilgileri ile adres bilgilerinin yer aldığı yeni laboratuvar listesi anılan Bakanlığın genel ağ sayfasında https://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/t8.pdf uzantısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

10

ARJANTİN,URUGUAY PARAGUAY'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER HAKKINDA BİLGİ; 

 

Buenosaires Ticaret Müşavirliginden alıan bir yazıda; malumları olduğu üzere, Müşavirliğimizin görevli bulunduğu ülkelerde gerçekleştirilen kamu ihaleleri anılan ülkelere yönelik ihracatımızın artırılmasına yönelik faaliyetlerimiz kapsamında Müşavirliğimizce titizlikle takip edilmekte olup, bu kapsamda yakın tarihte Arjantin'de gerçekleştirilen ihaleler arasında Odalarının/Birliklerinin/Firmalarının ilgi duyabileceği ihalelerinin de bulunduğu görülmüştür.

Bu kapsamda, bahis konusu ihalelere yönelik web sitesi linkleri aşağıda sunulmakta olup, sözkonusu isler ile ilgilenebilecek firmalarımıza destek verebilmemiz için bu firmalarımızın Müşavirligimizle temasa geçmeleri yeterli olacaktır.

Biray KUŞ

Ticaret Müşaviri

Oficina de la Consejería Comercial

Embajada de Turquía

Av. Alicia Moreau de Justo 1150,

Piso 4, Oficina 404-A, (1107),

Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 11 5032 4133 / 4134

Fax: +54 11 4311 6655

11

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER-POLONYA VE BELÇİKA HAKKINDA BİLGİ; 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısında, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 13 Ekim 2020 Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasında Polonya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın; 15 Ekim 2020 Perşembe günü 14.30-16.00 saatleri arasında ise Belçika'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, iş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sohbet toplantılarına ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten erişim sağlanabilmektedir.

Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin: https://pvp.tc/O19E

 

 

12

TECHXTİLE START-UP CHALLENGE ETKİNLİĞİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği öncülüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri ve BEBKA Kalkınma Ajansı proje ortaklığında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla 2009 yılından beri “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” etkinliği düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl 22-23 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen etkinliğimiz sanayinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek, uygulanabilir ve ticarileşebilir projeler ile girişimciliği ekosistemimize dahil edebilmek adına “TechXtile Start-Up Challenge” başlığı altında güncellenmişti. Bu yıl 12.'sini düzenlediğimiz TechXtile Start-Up Challenge etkinliğimiz yine aynı konseptte gerçekleşecek olup, 7 Eylül 2020 itibarı ile proje başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılmasını destekleyen TechXtile Start-Up Challenge, tekstil sektörü için teknolojik derinliği, yeniliği ve ticarileşme kabiliyeti olan yenilikçi fikirlerin buluştuğu bir girişimcilik programıdır.

TechXtile Start-Up Challenge olarak, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı her Türk lirasının kıymetli olduğu inancımızla, bunun sektöre ve topluma bir refah payı olarak yansımasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız saha çalışması ile tekstil şirketlerinin öncelikli gördüğü teknolojik alanları belirledik. Programın on ikinci yılında gençlerimizin, inovasyon yapan ekiplerimizin, girişimcilerimizin ve akademisyenlerimizin bu alanlarda yenilikçi fikirlerle başvurmalarını arzu ediyoruz.

Yapılabilir, satılabilir, ölçeklenebilir, teknolojik yeniliği ve derinliği olan, bireysel ya da ekip ruhuyla hazırlanan, milli ve yerli üretimi destekleyen başvurular almak; onlara girişimcilik/inovasyon eğitimi ve mentorluk gibi destekler sağlamak, girişim adaylarını potansiyel müşterileriyle buluşturmak, şirketleştirmek ve zaman içerisinde kuluçka ve diğer desteklerle sıçratmak istiyoruz.

Etkinliğimiz dâhilinde proje başvurusu yapan her bir girişimciyi sektörümüz için kıymetli görüyor ve her birinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla etkinlik sürecini bir yarışmadan öteye, sürekli gelişim sağlayacak bir programa dönüştürüyoruz. Proje gönderen her bir girişimcimiz için Genel Girişimcilik Eğitimi ile başlayan eğitim sürecimiz, yapılan değerlendirmeler neticesinde seçilen proje sahipleri için Pitching Eğitimi ile devam ediyor. Bir sonraki aşamada ise Değerlendirme Kurulu Toplantımızda yarı finalistlerimizi belirleyerek etkinliğin finalinde “Advanced Pitching”de sunum yapacak olan girişimcilerimizi belirliyoruz.

16-17 Aralık 2020 tarihlerinde online gerçekleştirilecek etkinliğe, https://www.techxtile.net  web sayfasından detaylarına ulaşılabileceği belirtilmiştir.

 

13

TURUNÇGİL KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ (MANDARİN SATSUMA VE DOBASHİ BENİ)  HAKKINDA BİLGİ; 

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonlarının Kuruluş ve Faaliyet Esaslarına Dair Genelgesi uyarınca oluşturulan “Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu” tarafından 08.10.2020 tarihinde Bölgemizdeki muhtelif bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda;

Satsuma ve Dobashi Beni (Mandarin) çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildiğinden, 13.10.2020 tarihinde kesimine ve 19.10.2020 tarihinde ihracatına karar verilmiştir.

 

14

9 EKİM 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ; 

9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” aşağıda sunulmuştur.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-6.htm