2020/13 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER  (2020/13)

 

  1. Confindustria Etkinliği Hakkında Bilgi;
  2. Moldova- Eşyanın Gümrük Kıymetinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik Değişikliği Hakkında Bilgi;
  3. Müşavire Danışın Uygulaması Hakkında Bilgi;
  4. Avustralya Zararlı KontrolüHakkında Bilgi;
  5. “Caspian Ports&Shipping 2. Uluslararası Ulaştırma-Lojistik Forumu ve Fuarı” Hakkında Bilgi;
  6. 1. Uluslararası Sanayi Fuarı - EXPOKYRGYZSTAN-EURASIA Hakkında Bilgi;
  7. Uluslararası Gıda Sanayi, Makine ve İlgili Endüstriler Fuarı (INFOOD) Hakkında Bilgi;
  8. Dış Ticaret talepleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

1

CONFINDUSTRIA ETKİNLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/02/2020 tarih 80-00344 sayılı yazıda; İtalya Sanayiciler Birliği Konfederasyonu'nun (Confindustria) organize ettiği, İtalyan ve uluslararası şirketleri bir araya getirmeyi amaçlayan CONNEXT 2020 isimli etkinliğin   27-28 Şubat 2020 tarihlerinde Milano'da düzenleneceği, ikinci kez düzenlenecek olan söz konusu etkinliğin sanayi birlikleri, ticaret odaları, özel ve kamu kurumları, kredi ve finans kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve her ölçekteki şirketin katılımıyla tecrübe ve görüş paylaşımı imkanı sağlayacağı, bu yılın temalarının 'Smart Factory', 'Sustainable Planet', 'People at the Heart Progress' ve 'Cities of the Future' olarak belirlendiği, İtalyan ve uluslararası şirketler arasında B2B düzenlenmesi imkanı sunacağı bildirilmekte olup, etkinliğe ilişkin bilgilere https://connext.confindustria.it/2020/international?locale=en internet bağlantısından ulaşıldığı ifade edilmektedir.

Ek:  Confindustria Brochure (7 Sayfa)

 

2

MOLDOVA- EŞYANIN GÜMRÜK KIYMETİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/02/2020 tarih 81-00346 sayılı yazıda; Sayın Bakanımızın 30 Aralık 2019 tarihinde Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı ile ikili görüşme gerçekleştirdiği ve görüşme sırasında, Türk ürünlerine Moldova'da referans fiyat uygulanması yönündeki şikayetimizin gündeme getirilerek, sorunun çözümüne yönelik Moldova tarafından gerekli adımları atılmasının talep edildiği, Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı tarafından 15/08/2016 tarihli ve 974 sayılı Hükümet Kararı ile 19/11/2016 tarihinde yürürlüğe giren "Eşyanın Gümrük Kıymetinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik"te 27/12/2019 tarih ve 705 sayılı Karar ile 01/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişikliğin yapıldığı ve söz konusu kararın adı geçen ülkenin Resmî Gazetesinde yayımlandığı belirtilmekte olup, adı geçen Yönetmelik değişikliğinin Romence ve Rusça dillerdeki nüshaları ile 2016 tarihinde yayımlanan bahse konu Yönetmeliğe 27.12.2019 tarihinde yapılan değişikliklerin derç edildiği İngilizce nüshası ve değişikliğe ilişkin değerlendirmelerin bulunduğu bilgi notu ilişik bulunmaktadır.

EK

1. Yönetmelik Değişikliğine ilişkin Bilgi Notu (2 sayfa)

2. Eşya-Gümrük Kıymetinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik te Yapılan Değişikliklerin

Derç Edildiği İngilizce Metin (24 sayfa)

3. Yönetmelik- Romence Nüsha (7 sayfa)

4. Yönetmelik- Rusça Nüsha (8 sayfa)

 

3

MÜŞAVİRE DANIŞIN UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/02/2020 tarih 79-00333 sayılı yazıda; İhracatımızın ve ülke ekonomimizin daha da gelişmesi için T.C. Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizin / Ataşelerimizin, tüm iş insanlarımızın yurtdışındaki ilk temas noktası, en temel bilgi kaynağı ve her zaman başvurabilecekleri temsilcileri olduğu, yazıda devamla, Dış temsilciliklerimizin ihracatımızın gelişimine yönelik çalışmalarını desteklemek ve daha etkin hale getirmek amacıyla Bakanlıkça "Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemi" (DTYBS)'nin hayata geçirildiği; Dış temsilciliklerimize iletilen firma taleplerinin, başvuru ve cevaplanma süreçlerinin merkezi bir sistemde tutulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan "Müşavire Danışın" uygulaması geliştirilerek DTYBS sisteminin kapsamına alındığı ve yenilenen "Müşavire Danışın" uygulamasının 2 Ocak 2020 tarihinde ihracatçılarımız ile iş dünyamızın hizmetine sunulduğu,

"Müşavire Danışın" uygulamasının iş dünyamızın Ticaret Müşavirleri ve Ataşeler ile iletişimini kolaylaştırmayı ve etkinleştirmeyi amaçladığı,  "Müşavire Danışın" uygulamasını kullanarak, Ticaret Müşaviri ve Ataşelerimizden görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgi talep edilmesi, sorular yöneltilmesi ve Müşavirlerimiz tarafından verilen cevapların ve sağlanan bilgilerin uygulama üzerinden takip edilmesinin mümkün olduğu, uygulama üzerinden gelen taleplerin ilgili Ticaret Müşavirliğine veya Ataşeliğe doğrudan yönlendirileceği ve en kısa sürede cevaplandırılacağı,

"Müşavire Danışın" uygulaması kapsamında ayrıca iş insanlarımızın doğru bilgiye zamanında erişimini sağlamak amacıyla bir "karar ağacı"nın da kurgulandığı, ulaşılmak istenen bilginin Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizle ilgili olmaması durumunda, doğru bilgiye ulaşılabilecek kaynaklara veya temas noktalarına gerekli yönlendirmelerin yapılacağı belirtilmekte olup, "Müşavire Danışın" uygulamasına (https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr) adresinden ücretsiz olarak ulaşılmasının mümkün bulunduğu, sözkonusu uygulamanın tanıtım videosunun  (https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/musavire-danisin)    linkinde yer aldığı ifade edilmektedir.

 

4

AVUSTRALYA ZARARLI KONTROLÜ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/02/2020 tarih 30-00335 sayılı yazıda; Avustralya Federal Tarım Bakanlığı tarafından 2019-2020 döneminde "Kahverengi Kokarca böceği – Brown marmorated stink bug (BMSB)" ile mücadele kapsamında ülkemizden muhtelif firmaların fumigasyon hizmeti sunmak için akredite edildiği, bahse konu yazıda devamla, Avustralya Federal Tarım Bakanlığı tarafından 24/01/2020 tarihinde yayınlanan 08-2020 sayılı duyuru ile Yakutlar Liman Hizmetleri İlaçlama Taş. San. ve Tic. Ltd. Sti. firmasının fumigasyon hizmeti sunma izninin askıya alındığı ve anılan firma tarafından fumigasyonu yapılan konteynerlerin Avustralya'ya varışını müteakip yeniden fumigasyonunun yapılacağı, yapılamayanların ise iade edileceği duyurusunun yapıldığı ifade edilmekte olup, duyuru metnine https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/08-2020 adresinden ulaşıldığı ifade edilmektedir.

5

“CASPİAN PORTS&SHİPPİNG 2. ULUSLARARASI ULAŞTIRMA-LOJİSTİK FORUMU VE FUARI” HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/01/2020 tarih 51839331 sayılı yazıda; Orta Koridoru, Kazakistan üzerinden transit geçişleri, dış ticaret ve lojistik hizmetlerini geliştirme amacı taşıyan, 300'den fazla yerli ve yabancı yatırımcı, ulaştırma ve lojistik şirketleri ile kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılımının beklendiği “Caspian Ports&Shipping 2. Uluslararası Ulaştırma-Lojistik Forumu ve Fuarı”nın 28-30 Nisan 2020 tarihlerinde Aktau'da gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, fuara iştirak etmek isteyen firmalarımızın “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlıkları internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

Ek: Fuar Hakkında Not (5 sayfa)

 

6

ULUSLARARASI SANAYİ FUARI - EXPOKYRGYZSTAN-EURASIA HAKKINDA BİLGİ;

Bişkek Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 30/01/2020 tarih 51839341 sayılı yazıda;

20-22 Mart 2020 tarihlerinde Bişkek'te Kırgızistan ve BDT üye devletleri Odalarının Yönetim Kurulunun başkanlığında ve K.C. Ekonomi Bakanlığı, Kırgızistan Devlet Sanayi, Enerji ve Maden Komitesi ve Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası organizatörlüğünde 1. Uluslararası Sanayi Fuarı – EXPO KYRGYZSTAN-EURASIA 2020'nin düzenleneceği belirtilmekte olup, fuara iştirak etmek isteyen firmalarımızın “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlıkları internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

Ek: Fuar Hakkında Not (1 sayfa)

 

7

ULUSLARARASI GIDA SANAYİ, MAKİNE VE İLGİLİ ENDÜSTRİLER FUARI (INFOOD) HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 28/01/2020 tarih 51797267 sayılı yazıda; “22. Uluslararası Gıda Sanayi, Makine ve İlgili Endüstriler Fuarı”nın (INFOOD) 28-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Fars Eyaleti Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde düzenleneceği ve anılan fuara katılmak isteyenlerin firmaların ayrıntılı bilgilere aşağıda kayıtlı internet ve e-posta adresinden ulaşabileceği belirtilmekte olup, fuara iştirak etmek isteyen firmalarımızın “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için, katılım sağlayacakları fuarların Bakanlıkları internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

 

- İnternet adresi: www.shiraz.ifoodexpo.com

 

- E-posta adresi: info@ifoodexpo.com

 

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.