2020/12 Özel Sirküler EXPOTRAIN- A'Dan Z'ye Dış Ticaret Eğitim Programı

ÖZEL SİRKÜLER (2020/12)

Sayın Üyemiz;   

Bilindiği üzere; dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, gereksinim duyulan nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve firmalarımızı ihracata yönlendirmek üzere Genel Sekreterliğimizce yıllık faaliyet programımız dahilinde her yıl çeşitli konularda eğitim programları düzenlenmektedir. 2020 yılında Birliğimizce programa alınan eğitimler: aşağıda belirtilmekte olup bu eğitimlere bütün firmalarımızın katılımı ücretsiz olarak mümkün bulunmaktadır. Bahsekonu eğitimlerin serisinin tamamlanması mukabilinde firmalardaki dış ticaret bilgi alt yapısının tamamlanması, yeni istihdam edilen personellerin nitelik kazanması ve ihracatta bilgi eksikliğinden kaynaklanacak herhangi bir maddi hata ya da kayıp yaşanmaksızın daha güçlü adımlarla sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması hedeflenmektedir. 

2020 yılı faaliyet programımızdaki eğitimler:

 • EXPOTRAIN: A'dan Z'ye Dış Ticaret Eğitim Programı
 • İhracatta Müşteri Bulma, Ticari İstihbarat ve Uluslararası Pazar Araştırma Eğitimi: Dijital Pazar Araştırma
 • Stratejik Rekabetçi İstihbarat Kapsamında ITC Market Access Tools Uygulamaları Eğitimi
 • Dış Ticarette Marka Olmanın Dayanılmaz Hafifliği: Marka Yaratmak ve Markalaşmanın Altın Kuralları Eğitimi
 • Dış Ticarette Nöro Satış ve Nöro Pazarlama Eğitimi
 • Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı: Arabuluculuk Sistemi Eğitimi
 • Uluslararası Teslim Şekilleri, Riskleri ve Maliyet Analizleri (INCOTERMS 2020'ye göre)
 • Dış Ticarette Akreditif Ödeme Mekanizması ve Akreditif Okuma Eğitimi 
 • Türkiye'de Ar-Ge ve İnovasyon Süreçleri, Destek ve Teşvik Mekanizmaları, Etkin Faydalanma Yolları Eğitimi
 • TİM KOBİ İhracat Seferberliği Programı: Trabzon
 • Ticaret Bakanlığı İhracat Bilgilendirme Seminerleri (Trabzon, Rize Artvin (Hopa)
 • İş Hayatında Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Eğitimi
 • Dijital Pazarlama Stratejileri Seminer Programı: Mikro İhracat ve E-İhracat
 • Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Yönetim Eğitim Semineri: Finansal Okuryazarlık
 • Uluslararası İş Kültürü- Etik Kurallar Eğitimi;
 • 5N+1K: Problem Çözmede Güncel Yaklaşımlar

konularını içerecektir.

Bu kapsamda ihracatta ilk adımda ve temel düzeyde gerekli olan bilgi zeminini tesis etmek amacıyla Birliğimiz organizasyonuyla 2020 yılı eğitimler serisinin ilki olarak 11-14 Şubat 2020 tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek olan ve özellikle sınırlı ihracat deneyimi bulunan ve/veya ihracat potansiyeli olan ancak henüz başlangıç aşamasında olan bölge firmalarımıza yönelik olarak 4 günlük bir süreci kapsayacak “EXPOTRAIN: A'dan Z'ye Dış Ticaret Eğitimi” konulu bir eğitim programı düzenlenmesi planlanmıştır. 

Tasarlanan bahsekonu eğitim semineri programı ile gelecek planları arasında ihracat ile ilgili planları olan veya ihracat henüz yeni başlangıç yapmış olan firmaların ihracat bilinç düzeylerini yükseltmek suretiyle sistematik bir şekilde hedef pazarlara yönelmelerini teşvik ederek bu pazarlara fiili olarak girişlerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Ayrıca, anılan seminer programı ile yoğun rekabeti beraberinde getiren küreselleşme sürecinde yaşanan global kriz ortamında ayakta kalabilmelerine yardımcı olmak amacıyla firma dış ticaret yapabilirlik kapasitesinin geliştirilerek, daha önce çeşitli engeller veya yetersizlikler nedeniyle hiç ve/veya düzenli ihracat yapmamış KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılması ve düzenli birer ihracatçı haline gelmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitimin Adı               : EXPOTRAIN: A'dan Z'ye Dış Ticaret Eğitim Programı

Eğitim Süresi             : (4 Gün) 11-14 Şubat 2020

Eğitimin Yeri              : Dkib Hizmet Binası 1. Kat Toplantı Salonu

Eğitimci                      : Merkezi İstanbul'da bulunan INOVAKADEMİ Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nde görevli dış ticaret uzmanı Sayın Hüseyin TEKGÜÇ

Eğitim Kapsamı       :Eğitimde katılımcılara, eğitim süresi dış ticaret konusunda temel seviyeden başlayarak bütün dokümantasyon, dış ticaret terminolojisi, prosedürler, kurallar, dış ticaret işlem adımları ve operasyonel hususlar konularında temel bilgiler yanısıra uygulamada karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri anlatılacaktır. Bununla beraber, katılımcılara sıklıkla lazım olacak ve gündelik işlemlerde karşılaşılan pratik bilgilerin aktarılması da hedeflenmektedir.

Eğitim semineri kapsamındaki tüm giderler DKİB tarafından karşılanacak olup katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek olayların ve sorunların katılımcılar ile birlikte tartışmalı olarak incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Katılımcıların 4 günlük programı tam olarak tamamlamaları durumunda kendilerine “Eğitim Katılım Belgesi” verilecektir. Katılımcı sayısı ile ilgili olarak, sayının sınırlandırılmasının eğitim seminerinin verimliliğini ve etkinliğini artıracağı öngörüsü ile katılımcı sayısının 25 ile sınırlandırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Başvuru sayısının 25'ten fazla olması durumunda başvuranlar arasından seçim yapılması gerekecektir.

Bu bilgiler doğrultusunda başvuru formu ekte yer alan bahsekonu eğitim seminerinde yer almak isteyen firmalarımızın ilgili formu doldurarak en geç 10 Şubat 2020, Pazartesi  günü saat 12:00'e kadar  Genel Sekreterliğimize (dkib@dkib.org.tr e-posta adresine veya 0462 3269401 nolu faksı aracılığıyla) iletmeleri ile bahsekonu eğitim programından 4 gün boyunca faydalanmaları ve katılım belgesi almaları mümkün olacaktır.

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

  

Ek: 1)  Eğitim İçeriği ve Program

Ek:2)  Başvuru Formu